Maskulint selvforsvar


Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg


Kjære Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø. Nylig har dere tildelt en god slump penger til lesbiske og homofiles grupper og til et prosjekt som kaller seg «feministisk selvforsvar». Ca 350 000 til sammen. Fra mitt ståsted ser jeg ikke helt behovet for at lesbiske og homofile trenger enda mer anerkjennelse, langt mindre at man trenger et eget feministisk motivert prosjekt som kan mistenkes for å dyrke frem enda mer negative forestillinger om potensielt voldelige menn. Vi har nok av slike legitimerte virksomheter som det er, samt en god porsjon unyanserte mediaoppslag som underbygger feministisk mørketallsmagi og overgrepshysteri. Uten at vi blir særlig klokere på volden som problem.

Jeg kunne godt tenke meg 350 000 kroner til å drive et maskulint selvforsvar mot et tiltagende og udifferensiert rotterace mot grupper av menn som ikke har gjort annet galt enn å forsøke å følge opp sine barn. Jeg vet at dere ikke er særlig positivt innstilt til at fedre skal få selvstendig status i barns liv, men at fedre likevel skal og må ta ansvar for sine barn, i det minste for at barnas mødre skal få gjøre karriere i arbeidslivet. Som dere sikkert forstår deler jeg ikke deres ideologiske forståelse av samfunn og samfunnsproblemer. Et ennå ikke erkjent samfunnsproblem er de mange nye vekstnæringene som rekrutterer «godhetens tyranner» og «hvite riddere» i kampen mot enorme mengder av aldri forsøksvis dokumentert omsorgssvikt, vold og overgrep.

Metodene som brukes for å svekke fedres kontakt med egne barn trenger motvekt. En del fedre trenger beskyttelse mot falske volds- og overgrepsbeskyldninger som brukes strategisk for å utmanøvrere i utgangspunktet oppegående og kjærlige foreldre. Dere har ressurser til rådighet, bl.a til å utgi informasjonshefter som bygger på ideologiske forestillinger om voldshyppighet, og som i praksis oppfordrer til villedende oppfatninger om bevis- og begrunnelseskrav i rett og forvaltning. Deres departement står for en del av denne vranglæren, dere får motforestillinger gjennom høringsrunder, men deres byråkrater velger konsekvent å redigere bort påpekninger av sviktende faglighet når lovforslag presenteres. Konsekvensene ser og hører jeg daglig gjennom krisetelefon for menn.

Omtrent daglig får jeg henvendelser fra fedre usaklig beskyldt for konemishandling og incest. Det dreier seg sjelden eller aldri om det faktisk skjer overgrep eller ei, om det er reell risiko eller trussel, men om å skape «høyt konfliktnivå» slik at problemfokus og forståelse kan forskyves. Deres departement har selv lagt til rette for at beviskrav nulles ut for den som spekulerer i mistanke. De 350 000 kronene vil bli brukt til å ruste opp sivilsamfunnet mot økende familielobotomi. Ikke akkurat SV-politikk, men har dere baller og integritet ser dere forbi akkurat dette, og det forhold at et styrket sivilsamfunn kan overflødiggjøre en del yrkesgrupper som stemmer SV. Når folk får leve i fred for statsfeminisme.