Hvem er det som snakker?

 
Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg

 
Først etter at de to Julian Assange – groupiene møtte hverandre ble det formulert anklager om seksuelle overgrep. Hvem bragte dem sammen? At det er to kvinner som begge anklager Wikileaks-gründeren for delvis det samme, kan tilsynelatende tyde på at Assanges forhold til kvinner danner et mønster, i sin tur styrkende for å ta ut siktelse. Men kildekritisk betraktet virker felles front og delvis overlappende forklaringer, mer som en iscenesettelse. Hvem som eventuelt har regissert dette må komme fram i en etterforskning. For hvorfor skulle de to groupiene egentlig bry seg om en sprukket kondom? Er Rubberleaks viktigere enn Wikileaks?

De to kvinnene har samme bistandsadvokat, eller kan hende samme feilkildefaktor når nivåene skal kartlegges. Advokat Claes Borgstrøm går i Dagbladet 10.12.10 hardt ut mot Assange: Han må ta ansvar for hetsen mot kvinnene! Borgstrøms jobb er å bistå sine klienter, sånn sett får han bråke så mye han vil, hvis han tror det gavner saken til hans klienter. Da kan han i advokatetikkens navn hevde at det er Assanges problem at han på sin side blir hetset og utsatt for en forfølgelse som har fått selv erkefeminist og journalist Anna-Klara Bratt til å uttale: ”Dette handler sjølsagt om politiske interesser. Det er første gang vi opplever at en voldsanklaget etterlyses via Interpol” (Klassekampen 09.12.10)

Claes Borgstrøm er ingen novise i advokatfaget. Borgstrøm var forsvarsadvokat for Thomas Quick i sakene hvor Quick ble dømt for en rekke mord han aldri kan ha begått; i retterganger hvor det ikke forelå noen tekniske beviser, kun mytomanen Quicks falske tilståelser etter aktiv manipulering fra etterforskere. Med Borgstrøm som passivt tilstedeværende. Når Claes Borgstrøm opptrer i rollen som kvinnenes bistandsadvokat, og går såpass hardt ut som han gjør, er det på sin plass å minne om hva Borgstrøm tidligere har sett gjennom fingrene med av falskhet. Borgstrøm ble fullstendig avkledd av SVTs Hannes Rådstam i dokumentaren om Sveriges største skandalesak noensinne. Mer ynkelighet enn det Claes Borgstrøm demonstrerte til forsvar for sin unnfallenhet i Quick-saken skal man lete lenge etter.

Borgstrøm stilte aldri kritiske spørsmål, verken ved Thomas Quicks tilståelser, eller måten aktoratet presenterte saken i retten. For sin innsats i Quick-sakene ble Claes Borgstrøm belønnet med stilling som Likestillingsombud (JÄMO); sjefsanklager Christer van der Quast ble sjef for svenskenes Gjenopptakelseskommisjon for justismordsaker. Rett menn på rett plass med andre ord. I den pågående Assange-saken er det ingenlunde far fetched å forestille seg at den vanvittig disproposjonale forfølgelsen av Assange for angivelige overgrep, kan ha sammenheng med Assanges posisjon som verdens sjefslekker. Det er grunn god nok til å tenke i mulige konspirasjoner. Man kan sogar dra paralleller til andre tvilsomt funderte prosesser. Hvordan og hvorfor kom nå egentlig advokat Claes Borgstrøm på banen?