Det mannlige perspektiv

 
Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg

 
Skal man akseptere at ”kvinner som deltar i samfunnsdebatten regelmessig utsettes for seksuell trakassering og trusler” slik forfatter Torgrim Eggen utlegger problemet i en VG kronikk 01.10.11? Skal man akseptere at menn som ytrer seg mot statsfeminisme, overgrepshysteri og mørketallsmagi i samfunnsdebatten utsettes for falske beskyldninger om vold og overgrep og skadelig ryktemakeri?

Disiplinering

Svaret på begge spørsmålene bør selvsagt være nei. Men det viser seg at det er lettere å omtale trakasseri som går ut over kvinner. Menn som forsøker å ytre motforestillinger til det altoverskyggende perspektivet om menn som potensielt og reelt umodne drittsekker med voldstilbøyeligheter, slipper ikke like lett til. Selv om de kan artikulere sine tanker og følelser om tilkortkommenhet og opplevelse av urettferdig behandling av myndigheter og media. Det altoverskyggende perspektivet på at det er kvinner som utsettes for vold og ubehageligheter formidles også av menn. Disse har skjønt hvilken vei vinden blåser. Disse mennene lærer raskt at politisk korrekt demaskulinisering lønner seg karrieremessig.

Utvidet voldtekt

Å opponere mot fremstillinger som virker fordummende for både kvinner og menn er en risikosport. For eksempel imøtegåelse av tidligere justisminister Hanne Harlems utvidete voldtektsdefinisjon, presentert i VG for ti år siden (01.03.01): ”Nå kan mannen dømmes for voldtekt selv om han ikke har brukt vold eller trussel om vold. Det er nok at han har truet med å sette ut rykter om kvinnen, eller truet med skilsmisse”. Det har ikke vært enkelt å nyansere eller korrigere Harlems forståelse av lov og rett. Selv om jeg har vist til lovforarbeider som ikke gir dekning for hennes utvidete voldtektsdefinisjon, samt at resonnementet er temmelig lost, har det ikke nyttet overfor medier som til dels baserer sin redaksjonelle profil på å selge overgrepshysteriet.

4 av 5 er 80 prosent

Torgrim Eggen har meg bekjent aldri opponert mot den fordummende systemtenkningen som vil snu bevisbyrde på hodet og gi kvinner amnesti for falske voldsanklager. Eggen har nok skjønt at skal man sikre seg posisjon i media- og kulturnorge er det ikke så dumt å kvitre noen solidaritetsfraser om kvinner som utsettes for trakasserier. Eggen har drevet research, han har kontaktet 5 unge kvinnelige bloggere, 4 av dem viser det seg er utsatt for trakasserier. Det blir 80 prosent. Et høyt tall. Som mann har han etter eget utsagn aldri blitt tilsvarende trakassert eller truet etter å ha ”slengt med leppa i 20 år”. Forklaringen er kan hende at han aldri har ytret noe som helst kritisk overfor feminister, myndigheter og media, aldri stilt spørsmål ved tilretteleggelse for justismord og diskriminering av menn og fedre i offentlighet og justisvesen. Er man snill gutt går det som regel bra. Det mannlige perspektivet kokebokforfatteren påberoper seg synes noe ullent.

Eller truet med skilsmisse

I de snart 20 årene jeg har ytret meg offentlig om mannsroller og spesielt hvordan fedre blir behandlet i barnelovsammenheng, har jeg mottatt en rekke beskyldninger, trakasserier samt noen trusler som også i strafferettslig forstand kan være gjenstand for sanksjoner. Jeg har også politianmeldt journalister jeg har ment har gått vel langt i å stemple meg som pedofil overgriper, tiltross for at jeg har rent rulleblad og aldri har blitt verken siktet, tiltalt eller dømt for noe som helst. Hån og forakt fra kjønnsforskere og sentrale premissgivere i media er jeg nå tykkhudet nok til å la prelle av. I alle disse årene hvor jeg har fungert som krisetelefon for landets overkjørte menn og fedre har jeg kunnet registrere at menns opplevelser og erfaringer av trakasserier er ikke-temaer i offentlighet, akademia og på ulike myndighetsnivåer

Demokratisk underskudd

Svært mange av de fedrene jeg har vært i kontakt med, minst 80 prosent, formidler at de har tatt initiativ til brudd med sine ekskoner og ikke helt usannsynlig derfor blitt beskyldt for incest og konemishandling. Mange av disse fedrene mister kontakten med sine barn. Jeg har forsøkt å gjøre media interessert i dette perspektivet, VG har jeg tipset mange ganger, senest i forbindelse med deres serie om samlivsbrudd. Menn som ”truer med skilsmisse”, og sogar tar konsekvensen av sine valg, risikerer å miste sine barn. Torgrim Eggen er opprørt over at ”viktige og nødvendige stemmer blir trakassert til taushet”. Eggen bør ta noen runder med sitt kunnskapsgrunnlag. Hans påstått mannlige perspektiv synes noe feminisert.


(Kronikk på trykk i VG torsdag 06.10.11)