Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Utenlandske fedre og kjønnsdiskriminering

 

 

 

02.12.04

 

 

 

Kommunal- og Regionaldepartementet for kjønnsnøytral utlendingslov (PDF)
KRDs syn på utlendingsforskriften § 37 sjette ledd, etter at FMO fikk medhold i Klagenemnda for likestilling om at forskriften uten saklig grunn gir særfordeler til utenlandske kvinner etter samlivsbrudd. Mens kvinner tidligere kunne kreve opphold Norge ved å hevde at de hadde blitt mishandlet i samlivet, vil forskriften nå bli endret slik at den gjelder for begge kjønn som nå kan få opphold på samme vilkår. - Et viktig steg mot reell likestilling, mener FMO

 

 

 

10.11.04

Pressemelding vedrørende Klagenemndas vedtak i FMOs favør (PDF)
Likestillingsdirektør Long Litt Woon, krisesenterleder Tove Smaadahl og psykolog Marius Råkil fra Alternativ til Vold (ATV) vil omstøte vedtaket. Les hvilket demokratisk sinnelag disse kreftene demonsterer etter at Likestillingsombudet tapte for FMOs argumentasjon om at utlendingsforskriftens § 37, 6.ledd er i strid med likestillingsloven

 

02.11.04

FMO fikk medhold i Klagenemda
Utlendingsforskriften § 37 sjette ledd er kjønnsdiskriminerende - gir kvinner bedre rettigheter enn menn. Udokumenterte påstander om angivelige stort omfang av vold mot utenlandske kvinner er ikke tilstrekkelige saklige og akseptable grunner for forskjellsbehandling av kvinner og menn i spørsmål om oppholstillatelse i Norge

11.03.99

Justisdepartementet til Likestillingsombudet (PDF)
Justisdepartementets offisielle syn på utlendingsforskriften § 37 sjette ledd

 

20.11.03

Berlini-saken:

Pressekonferanse i Oslo med Silvio Berlini og italienske parlamentsmedlemmer (PDF/FMO)
Den italienske faren har mottatt både besøksforbud, trusler om pågripelse og andre forsøk fra norske myndigheter på å hindre ham i å være far for sin datter Lara som er bosatt i Norge.