Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Trygd, bidrag og foreldrepermisjon

 

13.12.05

Direktør Wilfred Bang, trygdeetaten og påtalemyndighetens prioriteringer - Av Ole Texmo
Første del av artikkel om hvordan en norsk barnefar blir trakassert av trygdeetaten, påtalemyndigheten og rettsapparatet.
 
03.01.05

 

Hjemmeværende mor må ha bidragsplikt (Likestillingsombudet)
Etter Likestillingsombudets syn er det ikke rimelig at omsorg for andres barn skal gå på bekostning av egne barns underhold

 

 

 

Stig Breistein vant over staten i bidragssak (Nettavisen)
Stig Breistein vant på alle punkter i en bidragssak han reiste mot staten

 

 


Hvordan staten gjør bidragspliktige til gjeldsofre samt fratar samværsretten Av "Frustrert og oppgitt far"
Artikkelforfatteren tar opp de urimelige bevisbyrdereglene som gjelder i den nye bidragsforskriften. Med FMOs kommentar

 

Barnebidrag og fedres situasjon Av Frida Buschmann, Bærum

 

22.12.03

 

Klage på skjønnsmessig fastsettelse av barnebidrag
Åpent brev til Halden trygdekontor fra bidragspliktig