Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Statsfeminisme, familievold og overgrepshysteri

 

Brillene som ser - Av Einar Nyaas og Ole Texmo
Fett-feministene Ryste og Qureshi vil ha mer oppmerksomhet om de patriarkalske trekkene ved norsk kultur. De vil ha en debatt om årsakene til menns vold. Det skal de få, om enn på andre premisser enn selektive perspektiver basert på Amnestys tvilsomme bruk av tall i sine undersøkelser. Æresdrap-vinklingen har hittil vært vel dominerende. Berit von der Lippe etterlyser menn med baller, men når menn med baller tar til motmæle mot feministenes udifferensierte oppfatninger og tallmagi, blir vi uthengt som pedofile og forsvarere av vold...

 

It can't happen here; kjønnskrig på norsk og svensk - Av Ole Texmo, 18. juli 2005
- Når får vi en norsk TV-dokumentar om skyggesidene av normalfeminismens legitimering av overgrepshysteri og mørketallsmagi? Kronikk i Dagbladet. Les også Kjønnskrig på norsk (24.07.05) av Martine Aurdal, politikk- og debattredaktør i feministmagasinet Fett. - Det er ikke rart at vi får gnagsår på turen mot likestillingsparadiset, når man må gå omveier om antifeminister som Ole Texmo (Dagbladet 18.7) og Kjetil Rolness (22.7), sier hun. Mannen, ballen og skytset (31.07.05) - Texmo svarer Aurdal.

Jeg respekterer kvinnen, derfor er jeg ikke feminist - Av Anders Dahlèn (publisert i kvinnemagasinet Fett), 25. mars 2005
I ett debattinnlegg om mannsrollen i feminsttidskriftet Fett nr. 1 2005, etterlyser likestillingsdirektør Long litt Woon: "en oppegående mannsbevegelse som kan dra i gang det nødvendige bevisstgjøringsarbeidet om at også menns liv er kjønnet"

8. mars - ein aprilspøk? - Av Ole-Jacob Abraham (Artikkelen stod på trykk i Os og Fusaposten 2. april 2005).
Har feministstaten Noreg endeleg komme så langt at det på departementsnivå blir diskutert korleis ein kan gjera det til offisiell politikk å rekna udokumenterte påstandar om vald framsett av kvinner som bevis, utan at menn skal få høve til å utala seg eller på anna vis forsvara seg gjennom rettsapparatet?

Hva er Alternativ til vold - en angiverkultur? Av Anders Dahlèn, 21. mars 2005
Artikkelforfatteren har oppdaget en skyggeside av samfunnet ved ATVs aktiviteter. Det er all grunn til å gå psykologene Marie Haavik, Judith van der Weele og Per Øystein Stensvåg , samt nestleder Pål Kristian Molin og daglig leder Marius Råkil nærmere etter i sømmene

Har (pro)feminismen livets rett? Av Ole Texmo, frilans revulosjonsleder, 8. mars 2005
På Mannsdagen 7. oktober 2004 hadde jeg et debattinnlegg i Dagbladet som må ha irritert journalist Gunnar Thorenfeldt fælt. I forrige nummer av Fett (2-2004) går han temmelig langt i å feillese mine forsøk på å nyansere bildet av mannen, samt systematisering av barnelovens iboende konfliktpotensiale

Reform - for syns skyld Av Einar Nyaas og Ole Texmo, 28. februar 2005
Statslønnede (pro)feminister later til å ha fri tilgang til mediene, men henger det de skriver på greip? Denne kronikken turte ikke VG sette på trykk

Fordummingens pris Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg, 8. mars 2005
Likestillingsdirektør Long Litt Woon presset til å "innrømme" at det var et "feilgrep" å holde appell på mannsdagen

Likestilling diktert av kvinner Av Kim Birger Ploug Heilberg, 21. februar 2005

Likeverd eller "offerrolle" Av Ole Texmo, (Aftenposten 23. januar 2005)
"Hvorfor skal en ny mannsbevegelse gå over lik for å erobre offerrollen?" spør journalist Gunnar Thorenfeldt i en helsides debattartikkel i Aftenposten søndag 2. januar 2005. Ole Texmo svarer

Menn for barnekonvensjonen Av Kim Birger Ploug Heilberg, Foreldrelikeverdsprisen "OSKAR

Familievold - et unyansert begrep Av Ole Texmo, 15. januar 2005

Likestilling mot stupet Av Ole Texmo

Fittstim i revers (med familiemeklaren som jockey) Av "Aldus". Om møtet med familiemekleren...

Kvinnovåldet inte et mansproblem Av Göran Grauers, 22. april 2004 (Samfunnsmagasinet)

Hvorfor er man skyldig som mann - uansett? Av Ole-Jacob Abraham

Alle norske kvinner voldtatt Av Ole-Jacob Abraham, 28. desember 2004
Ole-Jacob Abraham setter seg inn i mørketallsmagi og isfjell-teori

Kresne kvinner og tjomsete menn - Når kvinner bidrar til negativt kvinnesyn Av Rune Fardal, Bergen, 4. november 2004
Dagbladets forside (26.10.04) lyser imot meg. Habituert som jeg for lengst er mot dagspressens store overskrifter, sørger billedsambandet med hjernen for at min kognitive evner aktiveres: "Norske kvinner vraker flere menn" - "1 av 4 menn barnløse!"

Familievold - en fordummende offerideologi Av Einar Nyaas, Forum for Menn og Omsorg, 19. februar 2004 (Samfunnsmagasinet)
Familiemeldingen som nylig ble behandlet i Stortinget omhandler blant annet vold i og utenfor parforhold

Åpent brev til justisminister Odd Einar Dørum Av Ole-Jacob Abraham, 9. februar 2004Det siste året av mitt liv har vært preget av samlivsbrudd. For ett år siden var jeg far med økonomisk ansvar for to barn, kona mi og meg sjøl. Etter at jeg søkte separasjon, har systemet satt meg grundig på plass: Jeg er med norsk retts velsignelse isolert fra sønnen min, fradømt retten til å bo i egen bolig og tvunget til å bruke halve årslønna mi på saksomkostninger. Og hva har jeg gjort? Ikke annet enn å være født med feil kjønn – jeg er mann

Hvordan utnytte en nordmann på best mulig vis Av Ole-Jacob Abraham
Bruksanvisning for russiske kvinner i Norge, skrevet på grunnlag av egenerfaring og studier av andre tilfeller av russiske kvinner gift med nordmenn

Kjønn og Rett Av Ole Texmo

Rapport om vold i hjemmet (PDF) Av lege Vidar Hjelset, 26. juni 2000
Norske kvinner mer voldelige i hjemmet enn menn, i følge tidligere sjefslege ved Molde medisinske senter

Overgrepshysteriet Av Ole Texmo
I justisminister Harlems VG-kronikk av 06.03.01 Overgrep er farlig heter det: "
Nå kan mannen dømmes for voldtekt selv om han ikke har brukt vold eller trusler om vold. Det kan være nok at han for eksempel har truet med å sette ut rykter om kvinnen, eller truet med skilsmisse"

Ahsan, kvinnevold og UDI Av Einar Nyaas
Anooshe Sediq Ghulam ble skutt og drept av sin tidligere mann utenfor Tinghuset i Kristiansund der de skulle møtes i Retten i forbindelse med en barnefordelingsak. Aslam Ahsan tar fatt i en generell voldsproblematikk i sitt innlegg 24. mai når han setter søkelyset på vold som utøves mot kvinner og barn. Men når Ahsan forsøker å forklare dette i lys av kulturforskjeller og kjønnsrollemønstre fra andre kulturer, oppfatter jeg dette som at en vesentlig del av årsakskomplekset bak slike tragedier ikke blir tilstrekkelig belyst

Barnefordeling, media og "Anooshe"-saken Av Dagfinn Oterhals, FMO Møre og Romsdal
Som kontaktperson for Foreningen 2 Foreldre i Møre og Romsdal, og som kontaktperson for Forum for Menn og Omsorg kjenner jeg til mange barnefordelingssaker som direkte har fått feil vinkling i retten pga denne tragiske drapsaken. Det kan ofte være et avgjørende moment å referere til denne "Anooshe-saken" for å legge ut et falskt bilde av hvordan alle menn kan være

Likestilling synes fastlåst Av Rune Fardal
Må overgrepsanklager være et premiss for likestilling?

Familievold i Norge Av Dagfinn Oterhals
Debatten

Fedrenes traumer, barnas tap Av Rune Fardal

Mørketall, overgrepshysteri og familievold Av Ole Texmo. Artikkelen stod på trykk i Romerikes Blad 22. august 2002
Påstanden om at 100 000 norske menn er konemishandlere illustrerer mangelen på faglighet blant overgrepshysterikerne. Tallet stammer fra psykolog Per Isdal ved Alternativ Til Vold, og er aldri forsøksvis kvalifisert empirisk. Tallet er tatt rett ut av luften og formidlet via Nettverk for Forskning om Menn og Likestillingsråd til Justisdepartementet hvor tallet er gitt legitimitet

Mørketall og andre tall Av Einar Nyaas. Artikkelen stod på trykk i Romerikes Blad 21. august 2002
Både krisesenterbevegelsen så vel som DIXI er grupperinger med en klar feministisk formålsparagraf. Jeg stiller meg mildest talt sterkt tvilende til om tallestimatene fra disse gruppene gjenspeiler virkeligheten