Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Overgrepsanklager og FOBIK-skandalen

 

28.10.06

Ett års fengsel for falske voldtektsanklager- ville ha oppholdstillatelse - (NRK Nyheter)
En kvinne fra Kenya er funnet skyldig i falsk anmeldelse, falsk forklaring og å ha pådratt en annen person en uriktig siktelse for blant annet voldtekt.
Den 27 år gammel kvinnen fortalte at hun ble dopet ned, ført til Norge og voldtatt. Tre menn ble fengslet før hun ble tatt i løgn. Hun dukket opp på Oslo krisesenter i februar i år, der hun bodde i fem måneder. Oslo politidistrikt tok saken alvorlig, og tre personer ble siktet i saken. Tidligere er en kvinne fra Marokko dømt av Stavanger tingrett til 7 måneders fengsel for å ha inngitt falsk anmeldelse mot ektemannen for blant annet å ha kastet stein på henne. Også hun forsøkte å utnytte den tidligere utlendingsforskriftens oppholdsgaranti for kvinner som påstår seg utsatt for mishandling. FMO kjenner til flere saker der utenlandske kvinner har forsøkt å utnytte det norske systemet ved å fremme falske anklager mot norske menn. Etter FMOs påtrykk er den gamle utlendingsforskriften endret, og nå ser det ut til at påstander om "trafficking" blir den nye veien å gå for oppholdstillatelse i Norge. Les også om en 35 år gammel kvinne fra Romerike som er dømt til 10 måneders fengsel for blant annet falske voldtektsanklager. I Sverige er problemet velkjent.
 

25.11.05

 

Amnesty Norge med svekket troverdighet
Under overskriften "Misbruk av forskning" imøtegår voldsforskerne Hilde Pape, Kari Stefansen, Ole kristian Hjemdal, Stein-Erik Clausen og Thomas Haaland blant annet Amnestys overdrivelser om familievold. Mens resten av verden krever innsats på nesten alle områder, velger Amnesty Norge i stedet å prioritere "vold mot kvinner" i verdens beste land å leve i (flere år på rad i følge FNs levekårsundersøkelse).
 

19.08.05

 

25.08.05

Uvitenskapelig fra forsker Wenche Jonassen?
Det norske folk våknet i dag, 19. august 2005, til NRKs nyhetsoppslag om forsker Wenche Jonassen som mener å kunne påvise at stadig flere utenlandske kvinner blir utsatt for vold og overgrep (NRK). Hun framstår som forsker, men er metodene hennes vitenskapelige? FMO har kommet med motkritikk til påstanden om at stadig flere utenlandske kvinner blir utsatt for overgrep: Falske anklager mot menn (NRK). Les også: Kvinnen slo seg selv i hodet for å få oppholdstillatelse i Norge (TV2 Nettavisen) og Dømt for falske anklager (VG)

Voldsforsker Jonassens voldsbløff - Av Ole-Jacob Abraham, Foreningen Menn og Omsorg
- Det går fram av statistikken fra krisesentrene at langt fra alle brukerne har vært utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep. Vi kommer likevel til å bruke begrepene "overgriper" eller "voldsutøver" i vår omtale av de personene som har medvirket til at kvinnene søkte hjelp på krisesentrene. (Utdrag fra rapporten)

 

04.11.04

 

Bidrar biskop Staalseth med løgn? Av Erik Aares
Biskop Gunnar Staalseth har skrevet forord i bok om incest

 

29.10.04

Vas om incest Av professor Marianne Haslev Skånland (Barnas Rett)

04.03.04

Trygve Ragnar Amundsen fikk 3.5 millioner i erstatning etter justismord (VG)
'I februar 2001 bestemte domstolen at saken måtte opp igjen av frykt for at det hadde skjedd et justismord. Nye sakkyndige kom til at den daværende Aker-legen Erik Kreyberg Normann trolig tok feil da han i sin tid mente å finne skader i barnets underliv etter seksuelt misbruk. Erik Kreyberg Normann er i dag direktør for Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Trygve Ragnar Amundsen døde før han fikk erstatningen, og hans tidligere samboer tok sitt eget liv da Amundsen feilaktig ble dømt for incest...

 

08.04.03

Ord mot ord om incestanklagelser (DN-Nyheter)
"Kvinnors anklagelser om våld eller sexuella övergrepp är i många fall falska och utgör ett taktiskt vapen i vårdnadstvisten" (dommer Mats Sjösten). "Jag har blivit kontaktad av kvinnor som har föreslagit taktiken att vi ska hitta på anklagelser mot mannen för att vinna vårdnadstvisten" (advokat Kerstin Koorti)

 

Bjugnsakens psykologi Av Ole Texmo

 

 

 

FOBIK-skandalen (Foreldre og barn i krise)

FOBIK - overgrepsanklager som industri (NSMFIA)
FOBIK-psykologene lærte slettes ingen ting av Bjugn

  FOBIKs "forskningsetikk"
Datatilsynets brev til Regional komité for medisinsk forskingsetikk
FOBIKs uredeligheter Av Ole Texmo
Ole Texmo redegjør for det skandalepregede "FOBIK-prosjektet"