Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Krisesentre for menn

 

Krisehjelp til menn er en mangelvare i hele landet - (Telemark Arbeiderblad)
FMO om det nasjonale tilbudet til menn i en krisesituasjon.

 

Kommer sannheten alltid frem? Av Dagfinn Oterhals
Kan dette bli en helt ny generasjon Lebensborn som er skapt og oppdratt i Krisesentersekretariatets regi? Da blir de trolig skapt og tilrettelagt for nye roller i kvinneaktivistenes avlsprogram. Nå får også enslige kvinner lov til å adoptere barn, slik at de kan føle seg som fullverdige kvinner. Lesbiske kvinner som har inngått partnerskap har også rett til å adoptere barn