Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Krisesentre for kvinner

 

Krisehjelp til menn er en mangelvare i hele landet - (Telemark Arbeiderblad)
FMO om det nasjonale tilbudet til menn i en krisesituasjon.

  Høyesterett: Far fikk omsorgen etter PAS (foreldrefiendtliggjøring) fra mor - 17. juni 2005
Ny høyesterettsavgjørelse flytter hovedomsorgen for barnet fra mor og over til far. Årsaken er at mor har involvert barnet i de voksnes konflikt...
 
  Sverige: Trusler om tiltale mot krisesenteransatte som bistår mødre med boikott - (Dagens Nyheter) - 17. juni 2005
Kvinnojouren i Halmstad lät en mor och hennes barn fly från polisen, trots att hon hade förlorat vårdnaden om sin dotter. Flera kvinnojourer i landet får kritik för att hjälpa mödrar som anses olämpliga att vårda sina barn.
 
  Krisesenteret - et arnested for falske anklager? Av Anders Dahlén, 16. mars 2005
Tove Smaadahl i krisesentersekretariatet fnyser av påstanden om at kvinner går til krisesentrene, for å falskt anklage mannen for vold og dermed vinne frem i en tvist om barnefordeling. Dette sa hun i Dagsavisen 21. desember 2004. Smaadahl hevdet også at krisesenteret raskt avslører om kvinner har vært utsatt for reelle overgrep eller ikke. Hun avslutter med følgende utsagn: ”Kvinner anmelder vold i altfor liten grad.”. Mitt spørsmål er; hvordan avslører krisesentrene en løgn fremsatt av en kvinne?
 

 

Vil krisesenterleder Vigdis Bratz kneble FMO? FMO/Ole-Jacob Abraham, 23. januar 2005
Ektemannen til krisesenterlederen fremsatte uriktige påstander om FMOs nettside www.krisesenter.org i en klage til nettselskapet Namesdirect Inc.
 
 

Sjikanerer Mariann Fossum ordføreren i Bergen? Av Ole-Jacob Abraham, 21. januar 2005
"Hvem sjikanerer hvem" -debatten fortsetter

 

 

Jeg blir grovt sjikanert av Rita Lønnebotn Av Ole-Jacob Abraham, 16. januar 2005

 

  Rita Lønnebotn og Krisesenteret i Bergen Av Ole-Jacob Abraham, 30. desember 2005
Medvirker Krisesenteret for kvinner i Bergen til uriktige påstander om angivelig vold?
  Kritikk mot Krisesenteret frabes! Av "fortvilet pappa"
Når krisesenteret får nærmere 2 millioner kroner i offentlig bidrag, må de også kunne tåle kritikk og søkelys på sin virksomhet
  Angrep på krisesentrene Av Unni Kiil, daglig leder av krisesenteret i Moss
Moss Avis har den siste tiden hatt leserinnlegg med synspunkter på Krisesenter og ny barnelov
 

Overmoden opprydding - på Krisesenteret Av Frida Bushmann, kommunestyrerepresentant, Bærum
Daglig leder for Krisesenteret i Moss, Unni Kiil besværer seg over at noen andre enn hun selv skal ha lov til å mene noe om Krisesenteret. Det får stå for hennes egen regning. Men ettersom praksis ved krisesentrene rundt i landet, inkludert hennes eget, og griper så brutalt inn i livet til mange uskyldige mennesker på en måte som krenker så vel sunn fornuft som prinsipper om rettssikkerhet, må hun dessverre finne seg i at både institusjonen og daglig praksis blir gjenstand for offentlig omtale og debatt

 

 

Krisesenterets såkalte statistikk Av Ole-Jacob Abraham
På nettsidene til Krisesentersekretariatet (www.krisesenter.com) finnes noe man kaller "Statistikk på grunnlag av registreringsskjema fylt ut av brukere av krisesentrene 1998-2002". Er disse "brukerne" bare kvinner som er mishandlede, eller finnes det kvinner som bruker krisesentrene til egne formål uten egentlig å være mishandlet

 

 

Krisesenteret - en trussel mot rettssikkerheten? Av Frida Buschmann, kommunestyrerepresentant, Bærum, 7. desember 2000
Skal krisesenteret også være åpent for kvinner som ikke er blitt mishandlet, men som ønsker en forandring i livet og derfor ”bruker” krisesenteret til å nå sine mål? Slike mål kan for eksempel være å komme på sosialkontorets klientliste, å flytte fra en landsdel til en annen eller å skade sin manns navn og rykte

 

 

Krisesentrenes overgrepshegemoni Av Einar Nyaas
”Hver eneste dag utsettes 100.000 norske kvinner for vold fra sine ektemenn og samboere”, står det å lese i Aftenposten 21.10.01. Tallestimatet kommer fra Tove Smaadahl ved krisesentersekretariatet. Hun har ellers kommet med uttalelser som ”ingen kvinner lyver om voldtekt” – uten å samtidig drøfte den tangerende logikk: ”Ingen menn lyver om sin uskyld”

 

 

Krisesentrenes troverdighet og dommerenes rettferdighet Av "psykologutredet far"
Mange kvinner tar med seg barna til Krisesenter fordi at mannen vil ha delt omsorg ved samlivsbrudd. Prøver han å kontakte krisesenteret for å få kontakt med sine barn, blir han automatisk anmeldt til politiet for å ha vært voldelig og truende

 

 

Kommer sannheten alltid frem? Av Dagfinn Oterhals
Kan dette bli en helt ny generasjon Lebensborn som er skapt og oppdratt i Krisesentersekretariatets regi? Da blir de trolig skapt og tilrettelagt for nye roller i kvinneaktivistenes avlsprogram. Nå får også enslige kvinner lov til å adoptere barn, slik at de kan føle seg som fullverdige kvinner. Lesbiske kvinner som har inngått partnerskap har også rett til å adoptere barn