Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Foreldreskap

 

08.02.07

 

 

 

21.11.06

 

Erling Mikkelsen tapte i Borgarting lagmannsrett. Norge bryter mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
Den da 21 år gamle Erling Mikkelsen ble i 1952 av Nordhordaland herredsrett idømt farskap og bidragsplikt til et barn. En DNA-test fra 2001 viste at han likevel ikke var far til barnet. Mikkelsen tapte saken på sin 75-års dag, og det må være måte på hva en borger skal tåle av urett fra rettsstaten Norge. Borgarting lagmannsrett mener Mikkelsen ikke har krav på å få tilbakebetalt feilaktig innbetalt barnebidrag kompensert etter verdifall og med renter, ei heller kompensasjon for ikke-økonomisk skade (oppreisning). Støttegruppen for Feildømte Fedre vil nå starte kronerulling for å få stilt Norge til ansvar for brudd på menneskerettighetene (EMK). For Borgarting lagmannsretts avgjørelse er nemlig i utakt med to saker som er avgjort av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, nemlig Shofmandommen og Rozanskidommen (engelsk med norsk oversettelse). Dette til tross for at retten er blitt informert om avgjørelsene. Russland har tatt Shofmandommen til følge, og Russland viser med dette at nasjonen har et rettssystem mer i tråd med EMK enn Norge. Borgarting lagmannsrett, som ikke synes at 50 år med feilaktig pådyttet farskap og bidragsplikt er noe som bør kompenseres for, til tross for at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg støtter opp under dette, viser at Norge er et u-land i forhold til å implementere internasjonal rett i nasjonal rettsutøvelse. Saken ankes til Høyesterett som forhåpentligvis tar signalene fra Shofmandommen og Rozanskidommen til etterretning. Hvis ikke må saken behandles av den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Les også Lovendring, en liten seier til feildømte fedre. - Villedende og usann uttalelse fra Statsråd Bekkemellem, skriver Støtegruppen for feildømte fedre i en kommentar til den nye loven med indeksregulering av tilbakebetaling av barnebidrag.

Avgjørelsen fra Høyesteretts Kjæremålutvalg kan du lese her.


"Fars identitet" av Georg Apenes - direktør i Datatilsynet - (Dagbladet)
I dette debattinnlegget fremhever Georg Apenes endel viktige prinsippielle synspunkter på barnets rett til å kjenne sitt opphav, med referanse til personopplysningsbehov, mot anonymitet ved sæddonasjon. Lesbiske mødre ønsker ikke likhet for loven, men diskriminering til egen fordel.