Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Barneloven - teori og praksis

 

 

Politiadvokat Gro Haukenes Nygaard, barnebortføringsloven og politiloven - Av Ole Texmo, FMO (28.09.05)
En konkret sak fra rettsstaten Norge. Når ble politiloven overordnet internasjonal barnerett?

Fokus: Barnefordeling og samværsrett - Av Jan Hansen, frilansjournalist og redaktør av Samfunnsmagasinet - 16. mai 2005
Advokater må også ta sitt moralske ansvar – ikke bare foreldrene. Det er ikke til å stikke under stolen at enkelte advokater i Norge bevisst medvirker til å forverre og forsure en sak om barnefordeling og samværsrett

Samvær til besvær - Av Anders Dahlèn (FMO) (Aftenposten) 11. mai 2005
Et debattinnlegg fra barneombudet om samvær under tvang i Aftenposten 26. april hevder Reidar Hjermann at samværsretten står for sterkt. Dette er feil

Mor er best for barna? - Av Ole Jacob Abraham (FMO), 11. mai 2005
Årsaka til dette er at barnelova ikkje gjev rettsapparatet høve til å idømma delt omsorg i barnefordelingssaker, men er nøydt til å velja ein av to foreldre som "betre" enn den andre etter samlivsbrot, dersom foreldra er usamde i kor barna skal bu....

Samværsbarn er like mye verd - Av Anders Dahlén, Forum for Menn og Omsorg (Nationen 19. april 2005)
Stig Rusten stiller spørsmålet om samværsbarn er mindre verd, og påstår at loven ikke beskytter barn når de har helgesamvær. Dette er feil

Konkrete reformforslag innen familierett og familierelatert velferdsrett - (21. mars 2005)
Bidrag til en helhetlig familiepolitikk basert på faglig innsikt og de reelle familiemønstre i det 21. århundre, 21. mars 2005. Et notat med forslag til flere lovendringer, utarbeidet av advokat Øivind Østberg på bakgrunn av Sosialliberalt forums debattmøte 15. mars 2005 i Oslo: Blir fedre diskriminert etter samlivsbrudd? Svensk barnelovgivning det henvises til finner du her

Psykolog Knut Rønbeck, sakkyndigheten og rettssikkerheten Av Ole Texmo, 10. februar 2005
Statslønnede (pro)feminister later til å ha fri tilgang til mediene, men henger det de skriver på greip? Denne kronikken turte ikke VG sette på trykk

Et mangfoldig syn på mannsrollen Av Anders Dahlèn, mann og far til ett barn, 8. mars 2005
Ja til delt omsorg, ja til automatisk felles foreldreansvar, økt pappapermisjon og nei til samværsnekt for gode omsorgsfedre

Seminarserie om barnelov og barnefordeling 21. januar 2005
Ressurssenter for Menn (Reform) i Oslo er forespurt om de vil bistå praktisk ved gjennomføringen av et seminarprogram om barnelov og barnefordeling

En mannsdag! Av Ole Texmo, 7. oktober 2004 (Dagbladet)
-Vi trenger en mannsdag for å nyansere bildet av menn, skriver Ole Texmo i en helsides kronikk i Dagbladet

Samværsretten for barn og fedre Av Anders Dahlèn, Forum for Menn og Omsorg, 26. januar 2005 (Tidens Krav)

Far på mors måte Lederkommentar av redaktøren for NRK-Brennpunkt, 30. november 2004 (NRK)

SV og barnelovens ånd Av Ole Texmo, 30. november 2004
Artikkelen var på trykk i Ny Tid 21. januar 2005

Hva er "barnets beste" Av Ole Texmo

Om overgrep og foreldrefiendtlighet Av advokat Øivind Østberg (Advokatbladet)
Nordhaug er sterkt kritisk til dagens form for dommeravhør av barn. Et premiss for ham er tesen om at det er et langt større problem at barn ikke forteller om overgrep som faktisk har skjedd, enn at de dikter opp overgrep. Dette er et velkjent utsagn. Men hva betyr det, og hvilket belegg finnes for det?

Stå på jenter! Av Ole Texmo
Anne Holt, homofiles rettsstilling og Magne Raundalen. Superkjendisforfatter Anne Holt som i fjor inngikk partnerskap med en forlegger av samme kjønn, er opprørt. Så opprørt er Holt at hun simpelthen måtte slippe til på det eneste aktualitetsprogram som sender direkte fem dager i uken

Omsorgen som forsvant Av Ole Texmo
Om barnelovens ulikeverd mellom foreldrene

Mannsdiskrimineringen i omsorgs- og samværssaker Av Ole-Jacob Abraham
Det finnes sikkert mange systemtro mennesker som tviler på det, men fedre kan faktisk ha like sterke følelser for sine barn som kvinner.
Imidlertid ligger det i systemet og lovverket en latent hang til at en kvinne som har daglig omsorg "har rett" i konflikter som oppstår i forbindelse med samlivsbruddet

Volden mot menn Av Ole Texmo og Einar Nyaas
En ikke ubetydelig mengde fedre stenges ute fra sine barns liv og forhindres i å følge opp etter brudd med moren. Vi er frimodige nok til å kalle dette en form for strukturell vold

Lo dommeren åpenlyst av fars argumenter? Av Frida Buschmann, Bærum
I et leserinnlegg (den 4/9-00 i Budstikka) forteller ”Barnløs far til to” at ”dommeren lo åpenlyst av meg og mine argumenter” i saken om barnefordeling. Farens beretning om sitt ti-årige slit for å få normal kontakt med sine to barn er hjerteskjærende nok. De fleste normale voksne mennesker - og spesielt foreldre – får frysninger på ryggen av hans historie

Den subjektive "objektivitet", de sakkyndiges svøpe Av Rune Fardal, Bergen
Bjugn saken, Rødseth saken, Liland saken og andre saker, har vist til fulle at også de sakkyndige kan ta feil. Og når de tar feil blir de menneskelige omkostningene store fordi hele systemet bygger på deres objektivitet

Taushet om fars omsorg for barn Av Frida Buschmann, Bærum

Barneombudet bør satse på fedrene Av Frida Buschmann, Bærum, 28. mai 2001

Ansvarsbevisste fedre garanterer barnas beste Av Frida Buschmann, Bærum
Debatten mellom psykolog Katrin Koch og justitiarius Arild Kjerschow (30/1) om ”Barnas beste i barnefordelingssaker” åpner et vindu inn i en verden som blir holdt hemmelig for vanlige mennesker, inkludert de berørte fedre

En hittil ukjent kjærlighet Av Ole Texmo
Debatten om delt omsorg går sin skjeve gang. En ikke helt uvanlig strategi hvor meningsmotstanderes motiver trekkes i tvil må man på denne som på andre arenaer ta en viss høyde for. I ytringsfrihetens og det levende demokratis navn er det bedre at slike ytringer som hr.adv. Herrem fremmer i sitt innlegg " Delt omsorg ved tvang " (Aftenposten 18.12.00) kommer på trykk enn at de undertrykkes

Barnelov og Statsfeminisme Av Ole Texmo

Perspektiver på barneloven Av Ole Texmo