Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Barnelovdebatt

 

 

26.01.05

21.01.05

19.01.05

15.01.05

15.01.05

07.01.05

11.01.05

29.12.04

 

 

 

 

 

Moralsk panikk om vold Av advokat Øivind Østberg (Dagsavisen)

Mors rettigheter eller barns rettssikkerhet? Av Jørund Hassel, tidligere leder av F2F (Dagsavisen)

Barns samværsrett Av Kari Reine, aleneforeldreforeningen (Dagsavisen)

Statsråd Dåvøys uredeligheter Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg (Dagsavisen)

Barnemishandling og psykisk vold Av Kim Birger Ploug Heilberg, Foreldrelikeverdsprisen "OSKAR"

Østberg slår inn åpne dører Av Kristin Skjørten, Institutt for samfunnsforskning (Dagsavisen)

Barns sikkerhet eller fars rettigheter? Av Laila Dåvøy, Barne- og familieminister (Dagsavisen)

Forslag om ny barnelov Av advokat Øivind Østberg (Dagsavisen)