Til journalist Ingvild Sahl, Aftenposten

Hei,

 
Jeg leste din artikkel i Aftenposten 20. juni 2012

 http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Barnevernet-henla-109-av-110-saker-Oslo-krisesenter-varslet-om-6854336.html#.T-SVpPV1g3o

 Der det etterlates et inntrykk at alle 109 henlagte bekymringsmeldinger til barnevernet, er reelle. Det vil si at barnevernet ikke bryr seg om at barn far ille. Ikke noe sted i artikkelen kommer det fram tvil om at det muligens finnes uriktige/falske beskyldninger mot far i bekymringsmeldinger som kommer fra Krisesenteret.

 Din artikkel står i sterk kontrast til en reportasje som TV2 hadde i 2009

 http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/misbruker-krisesentre-i-kamp-om-barna-3066464.html

 Der fremkommer det at det finnes mødre som misbruker krisesenter i kamp om barna. Hvorfor velger Aftenposten og så ensidig presentere problematikken slik at det ser ut som at alle bekymringsmeldinger fra ett Krisesenter de facto er reelle tilfelle av barn som far ille? Det gjør ikke troverdigheten til Aftenposten større at man ensidig velger å presentere et samfunnsproblem på den tabloide måten. Tvert imot.

 Selv har jeg sikkert norgesrekord på bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter. De har også alliert seg med stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) i å sende bekymringsmeldinger til barnevernet. Jeg har vært igjennom to barnevernsundersøkelser av de dusinvis bekymringsmeldinger som Krisesenter og ATV har sendt til barnevernet. Begge har helt frifunnet meg som dårlig omsorgsperson, da har de 10 andre bekymringsmeldingene således blitt henlagt med en gang uten undersøkelse. I tillegg til de bekymringsmeldingene som har kommet fra Krisesenter og ATV, så har det også kommet bekymringsmeldinger fra mange andre, både privatpersoner og lege etc. T.o.m så har jeg blitt politianmeldt for omsorgssvikt mot mitt barn fra en av mors støttespillere (som politiet ikke engang registrerte på sedvanlig måte, men sendte et brev til barnevernet og spurte om de skulle gjøre noe), alt pga at mor til barnet prøvde å sverte meg som omsorgsperson i kjølvannet av at hun mistet omsorgen for barnet i en barnefordelingssak.

Jeg fikk omsorgen når barnet var 2,5 år gammel i dom fra Borgarting lagmannsrett. I over 5 år etterpå opplevde jeg å bli svertet av Oslo Krisesenter og ATV mv. med utallige bekymringsmeldinger sendt av mors støttespillere (Krisesenter, ATV etc) til barnevernet. Heldigvis ble de aller fleste henlagt med en gang, men jeg måtte altså gå igjennom to ydmykende barnevernsundersøkelsesaker som begge bekreftet at barnet har det bra hos sin far. Den siste var for to år siden, og etter det så har mor valgt å forsvinne fra barnets liv.

Etter mor tapte daglig omsorg så hadde barnet vanlig samvær med sin mor. Men etter at alle barnevernsundersøkelser og alle bekymringsmeldinger ikke førte fram, har hun forsvunnet. Til stor sorg og savn for mitt barn som ikke får se sin mamma. Har da Oslo Krisesenter og ATV bidratt til at barnet har mistet sin mor. Mitt svar er helt klart: JA!

Ved og så ensidig tro på mors påstander og nekte å ta til seg motforestillinger så har Oslo Krisesenter og ATV eskalert konflikten og dermed indirekte bidratt til at ett lite uskyldig barn har mistet sin mor. Hvis de hadde vært oppegående og ikke forblindet på den demoniseringen av menn/fedre som de lider av, så hadde de forhåpentligvis skjønt at mors anklager mot far ikke hadde rot i virkeligheten, og sett barnets behov av å ha to foreldre. Men det har de altså ikke gjort. Og derfor får mitt barn lide pga dette. Han savner sin mamma og skjønner ikke hvorfor hun ikke vil se han mer.

Din artikkel bidrar således ikke til å forbedre tilstanden for barn i samfunnet og nyansere bildet der fedre blir uriktig/falskt anklaget for vold og overgrep. At Krisesenterbevegelsen og ATV har et slikt ensidig syn på problematikken forbauser meg ikke. Men når jeg leser slike ensidig vinklede artikler av en såkalt seriøs avis som Aftenposten så reagerer jeg sterkt. Det bør være et minstekrav at slike reportasjer belyser flere sider av et samfunnsproblem og ikke ensidig vinkler det som at alle bekymringsmeldinger er reelle saker der barn far ille. For det er ikke tilfelle.

Hvor mange barn som urettmessig mister kontakt med sin far pga uriktige/falske beskyldninger om vold og overgrep det finnes vet jeg ikke. Men at de finnes er jeg helt overbevist om. Verden er ikke så svart/hvitt som Oslo krisesenter og andre prøver å forestille det som. Og heller ikke Aftenposten!

 

Hilsen barnefar som har opplevd vrangsiden av systemet