Uvitenskapelig fra forsker Wenche Jonassen?

Wenche Jonassen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er høyt profilert som sannhetsvitne for NRK om menns angivelige økende voldelige forhold til sine utenlandske kvinner. Hun framstår som forsker, men er metodene hennes vitenskapelige?

Ole-Jacob Abraham, Foreningen Menn og Omsorg

Det norske folk våknet i dag, 19. august 2005, til NRKs nyhetsoppslag om forsker Wenche Jonassen som mener å kunne påvise at stadig flere utenlandske kvinner blir utsatt for vold og overgrep. (http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4980839.html)

Balansert journalistikk fra NRK

Med brask og bram skriver NRK at "Aldri før har så mange utenlandske kvinner som er mishandlet av norske menn, oppsøkt krisesentrene." Videre slås det bombastisk fast at: "I 2004 fikk nesten 1000 kvinner med utenlandsk bakgrunn hjelp ved krisesentrene, og av disse er 32 prosent mishandlet av norske menn."

Statistikken over påstander som fremmes ved krisesentrene behandles som om dette var faktum, som om forholdene skulle vært straffeforfulgt og pådømt i det norske rettsvesenet. Som kjent ligger intet slikt i krisesentrenes statistikk.

Etter tips fra FMO tok NRK opp denne saken fra enn kritisk synsvinkel, og i løpet av kort tid kom en etterfølgersak som nyanserer bildet som forsøkes skapt av forsker Wenche Jonassen på grunnlag materiale stilt til disposisjon krisesenterbevegelsen. (http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4982661.html)

Ensidig kildemateriale

Det kan her også være på sin plass og minne om at krisesenterbevegelsen - som organiserer de fleste krisesentrene i Norge - er en selverklært feministisk bevegelse som forplikter seg å uforbeholdent tro på de påstander kvinner fremsetter ved krisesentrene. (Se: www.krisesenter.com) Krisesentrene gjør heller ingen undersøkelser som forsøker å klargjøre om hvorvidt det kan dreie seg om falske eller overdrevne anklager som fremsettes av utenlandske kvinner - slik for eksempel politiet og påtalemyndighetene er pålagt å gjøre.

Det kan derfor fastslås at forsker Wenche Jonassens kildemateriale er ensidig.

Intet komparativt materiale fra Wenche Jonassen

Foreningen menn og omsorg (FMO) kontaktes til stadighet over sin krisetelefon (4047 2024) av menn som mener seg utsatt for falske anklager av kvinner som oppsøker landets krisesenter for å oppnå fordeler i forbindelse samlivsbrudd, der det er strid om daglig omsorg og bruksrett til felles bolig. FMO har derfor et noe annet kunnskapsgrunnlag og statistisk materiale enn det krisesentrene har.

FMO ser det derfor som en naturlig del av sin virksomhet å stille noen kritiske spørsmål til forskeren som profileres som sannhetsvitne for en påstått økning av vold utført av norske menn mot utenlandske kvinner. Vi kontaktet derfor Wenche Jonassen på telefon for å få noen avklaringer i forhold til grunnlaget for den undersøkelsen som refereres i NRK i dag.

- Det står i artikkelen på NRK i dag at en stadig økende andel utenlandske kvinner blir utsatt for vold av norske menn. Er dette en vitenskapelig undersøkelse?

- Det er en fremstilling av krisesenterstatistikken for 2004 som grunnlag av statistisk materiale fra krisesentrene i Norge, sier Wenche Jonassen.

Den kan studeres ved å gå inn på nkvts.no sine nettsider. (http://www.nkvts.no/Publikasjoner/Publikasjonsliste.htm)

- Er det brukt komparative metoder som forsøker å innhente informasjon fra menns side i din undersøkelse?

- Nei, overhodet ikke. Jeg skjønner hva du spør om. Det kan selvsagt forekomme tilfeller av at kvinner ikke snakker sant på krisesentrene. Det er ikke mulig å garantere at dette ikke skjer. Men det blir helt feil når du fremstiller det slik. Jeg har behandlet dette statistiske materialet fra krisesentrene i Norge og fremstilt dette med kommentarer.

- Er det i din undersøkelse satt opp noen komparative hypoteser om at for eksempel noen av beskyldningene fra utenlandske kvinner kan være falske som ledd i forsøk på å skaffe seg oppholdstillatelse i landet, vinne barnefordelingssaker eller monopolisere felles bolig ved å kreve nedlagt besøksforbud overfor angivelig voldelige partnere?

- Nei, ingen slike spørsmål er tatt opp. Det er ikke min oppgave å undersøke slikt i denne undersøkelsen.

- Så du gå altså ut fra at enhver anklage fremsatt på et krisesenter er sann?

- Den undersøkelsen jeg har gjennomført er basert på krisesenterets statistikk. Jeg er enig i at de spørsmålene du reiser kunne være grunnlag for andre forskningsprosjekt med problemstillinger som absolutt kan være relevante og interessante.

Jonassen la på

- Burde ikke slike vitenskapelige forbehold tas med når du intervjues av NRK? Når det skrives i artikkelen på NRKs nettsider - med deg som kilde - at "aldri før har så mange utenlandske kvinner som er mishandlet av norske menn, oppsøkt krisesentrene", blir ikke det litt feil tatt dine forbehold i betraktning? Burde det ikke da stått "aldri før har så mange utenlandske kvinner oppsøkt krisesentrene med påstander om å være mishandlet av norske menn"?

- Nei, nå må du gi deg. Jeg gidder ikke å snakke med deg! Ha det bra! sa Jonassen og la på røret.

Når FMO kontaktet Jonassen for korrektur på denne artikkelen, ble Jonassen sint og la på røret for andre gang. Hun ønsket ikke å bli sitert på det hun faktisk sa. Bl.a. sa Jonassen:

- Dine enkle spørsmål viser at du ikke vet hva du spør om!

- Ja vel, jeg siterer deg da på dette: "Dine enkle spørsmål viser at du ikke vet hva du spør om?"

- Nei, vet du hva! Du er tendensiøs i din måte å stille spørsmål på! Jeg vil ikke snakke med deg! Ha det bra! sa Wenche Jonassen, og la på røret for andre gang.

FMO gav etter dette opp sine forsøk på å kontakte Jonassen per telefon for å få presisert hennes svar på våre spørsmål, men Jonassen ble gjort oppmerksom på at hun måtte ta kontakt med krisesenter.org sin redaktør dersom hun ønsket å presisere sine uttalelser og svar.

FMO merker seg at en Jonassen som fremstår som en seriøs forsker i NRKs artikkel i dag, legger på røret når FMO stiller hennes spørsmål om hennes forskning, som hun ikke ønsker å svare på.

(FMO understreker at våre demokratiske nettsider er åpne for Wenche Jonassens evt. kommentarer, forklaringer og/eller avklaringer, dersom hun mener seg feilsitert eller mistolket. Innlegg mottas med takk.)