Utdanningsforbundet mot likestilling?

Av Jan Olav Flottorp
 
På mange områder som tradisjonelt har vært mannsdominerte, har det vært jobbet mye for å få inn kvinner slik at
kjønnsbalansen blir jevnere. Feks. har både TEKNA (Teknisk-naturvitenskaplig forening) og
NITO (Norges ingeniør og teknolog organisasjon) kvinnelig leder. Men hva gjør man i det kvinnedominerte Utdannings-
forbundet som representerer den kvinnedominerte lærerstanden? Jo, man velger en ledertroika bestående av kun kvinner.
Og som om det ikke var nok, så har man vedtekter på at det skal være minst 50 % kvinner i alle valgte organisasjonsledd.
 
Har Utdanningsforbundet sovet i timen? Eller mener man virkelig at kjønnsbalanse plutselig ikke lenger er så viktig
når det er et flertall av kvinner  i en organisasjon? Jeg venter spent på hvordan man har tenkt å forklare dette til elevene
når man skal snakke om likestilling i klasserommet.
 

(Debattinnlegg på trykk i Aftenposten 22.11.09)