Ad NRK-Dagsrevyens innslag om angivelig nettsjikane 16.01.05

Av Ole Texmo

NRK- Dagsrevyen bragte i dag et innslag om angivelig uthenging og sjikane av fagfolk på nett, hvor undertegnede og Einar Nyaas fra Forum for Menn og Omsorg (FMO) ble fremstilt som om vår virksomhet i hovedsak er preget av uberettiget hets mot krisesenteransatte, barnevern og sakkyndige psykologer (og jurister og journalister for den saks skyld). Vinklingen på innslaget og skjevfremstillingen av temaet omkring nettsteder som "henger ut" fagfolk, med bakgrunn i et større VG-oppslag i dag, http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=262578 kunne lett skape det inntrykk at det er Einar og jeg som driver denne form for omfattende virksomhet. Vi har ingenlunde benektet at www.krisesenter.org som er FMOs nettsted har godkjent en konkret artikkel hvor en barnefar slipper til og får tatt igjen overfor en navngitt krisesenteransatt (som kan tenkes å ha sjikanert nevnte barnefar), men utover dette har vi knappest drevet noen form for "uthenging".

Å forklare slike forhold for dårlig skolerte og slett forberedte journalister som er ute en søndag for å lage sensasjonsoppslag, synes håpløst. I innslaget sies det eksplisitt (jf ingressen ved Dagsrevyens start) at vi sjikanerer og henger ut uskyldige, og at vi ingen sympati har for disse (jf slutten på innslaget hvor det zoomes ut av rommet hvor Einar og jeg sitter bak computeren), noe som i forsvinnende liten grad gjenspeiler den nyansering og utdyping jeg ga i flere spørsmålsrunder med NRKs journalist Eirik Veum da han la beslag på vår søndag. I innslaget er en arrangert sekvens hvor Einar og jeg sitter bak computeren og den ledsagende tekst (som vi selvsagt ikke ble forespeilet av journalisten) som er laget i etterkant gir klart inntrykk av at vi bruker også søndagen til å jobbe, underforstått : sjikanere fagfolk. Vi brukte søndagen i dag til å stille opp for NRK, og takken er en fremstilling som for uinnvidde ikke usannsynlig er ment å etterlate et inntrykk av at ikke bare driver vi på kanten av loven, men langt utover folkeskikkens grenser så langt vår tid strekker til, også i helgene.

Journalist Veum kan umulig ha gjort særlig research, eller også bløffet han om sin uvitenhet. Han lot f.eks ikke til å være kjent med at den nettsiden som har listene over barnevernansatte og sakkyndige (pluss også 7 personer i kategorien pressefolk), dommere og advokater, for tiden er tatt vekk fra nettet. Mer oppdatert er ikke journalist Veum i Norges største og mektigste nyhetsinstitusjon. Når derfor vårt nettsted gjennom NRKs vinkling og kontekstualisering feilaktig gjennom indirekte hinting fremstilles som ansvarlig for den omfattende angivelige sjikane/uthenging, kan man undre seg over om det er mulig å drive etterrettelig kildekritisk basert journalistikk i de etablerte mediene. Her er formodentlig en hel hundekennel begravet. Uredeligheten har tatt overhånd fullstendig, og folk som forsøker å drive noenlunde seriøst og etterrettelig må fremstilles i negativt lys.

Jornalist Veum og hans team brukte til sammen ca 1 ½ - enogenhalv - time på intervjuarbeidet, på en tid hvor jeg mye heller skulle vært på tur i skog og mark. NRK har invadert mitt hjem, fremstilt mine uttalelser i en kontekst som blir uforståelig for et publikum som ikke har betydelige bakgrunnskunnskaper om de alternative nettsteders funksjon som korrektiv og supplerende til de etablerte medienes unnfallenhet, og stort sett vist den type forakt for kunnskap og metode som begynner å bli et varemerke for de blaserte og arrogante, men fremfor alt systemvennlige og kildekritikkløse nyhetsformidlerne i NRK og VG bl.a.

Journalist Veum kom dårlig forberedt, han hadde f.eks ikke tenkt ut hva han ville spørre meg om. Når han fikk svar han kunne fulgt opp, gitt at han hadde gjort hjemmeleksen sin og tatt runden på nettstedene og studert bl.a våre alternative vinklinger, var omkvedet kun : "kan du utdype det der litt nærmere ? " Noe jeg selvsagt kunne, bl.a om behovet for å gjøre den systemkritiske jobben den fjerde statsmakt selv ikke tør og evner gjøre. Jeg fikk også gjentatte "Viggo Johansen - spørsmål" a la "kan du forstå at folk føler" og svarte gjentatt at det er den enkeltes subjektive rett å kunne oppleve seg krenket, noe jeg selv har gjort ved flere anledninger. NRK fikk ferske eksempler fra en viss journalistjypling Thorenfeldts skriverier om undertegnede og NRKs utsendte lot til å forstå hva jeg mente.

Men journalist Veum har enten ikke forstått mine svar, eller også har hans intensjon hele tiden vært å fremstille mine utsagn i en kontekst hvor hans egne spørsmål uteble (i NRK-innslaget er ingen dialog, altså ingen indikasjoner på dynamikken i intervjusituasjonen), og dermed glættet over det forhold at jeg svarte på hans oppfordringer, til dels gjentatte spørsmål journalist Veum ikke var fornøyd med svarene til. Dessverre er det en del som tyder på at NRKs utsendte, som leverte en journalistisk sett dårlig reportasje tiltross for ekslusiv mulighet for et meget anderledes innblikk i systemkritikken, ikke helt har vært klar over de journalistiske implikasjonene av det oppdraget han har gitt seg ut på, men det kan også tenkes at han har vært helt kynisk og holdt oss for narr.

Dypest sett er NRK og flere av de etablerte mediene ikke usannsynlig ute av stand til å forstå hvordan den nye mediesituasjonen med i særlig grad bruken av internet fungerer. Vi trenger strengt tatt ikke NRK, de gjør ikke jobben sin, unnlater å drive kritisk journalistikk over f.eks barnevern, politi, domstol og krisesenterhysterikere, og når de møter folk som meg som i en intervjusituasjon belegger alle svar og dessuten henviser til at vår virksomhet omfatter langt mer og viktigere ting enn å "sjkanere" fagfolk, f.eks utarbeide solide og etterrettelige høringsuttalelser som imøtegår systemmaktenes fremstilling av omsorgssvikt- og overgrepshysteriet, mørketallsmagien mv, kommer journalist Veum og hans kolleger til kort.

Løsningen for journalist Veum og andre nyhetsformidlere som ikke gidder gjøre hjemmeleksen sin, blir å skape et inntrykk hvor konteksten forleder de uinnvidde til å ta avstand fra de av oss som gjør jobben fagfolkene og journalistene kunne ha gjort, gitt at de hadde hatt metoder som stod for etterprøving. Ikke ulik fremstillingen til Dagsavisens Nina Johnsrud, jf oppslaget "Fedre etterlyser politiet i incestsak"( se vår Pressemelding ifm. politianmeldelse av journalist Johnsrud m.fl ). I Dagsrevyinnslaget møter vi også en meget oppbragt Georg Apenes, direktør i Datatilsynet som snakker om "hull i lovverket". Hvilket hull ? Det kan synes som om det er langt mer berettiget å snakke om hull i pensumet til journalistene, yrkesetikken inkludert.