SOSIALLIBERALT FORUM: DEBATTMØTE - BLIR FEDRE DISKRIMINERT ETTER
SAMLIVSBRUDD?

BLIR FEDRE DISKRIMINERT ETTER SAMLIVSBRUDD?

I panelet:

Odd Einar Dørum, Justisminister, Venstre

Frode Thuen, Professor i Psykologi, UiB

Øivind Østberg, Advokat, Advokatforum

SOSIALLIBERALT FORUM INVITERER TIL DEBATT TIRSDAG DEN 15. MARS PÅ
TOSTRUPKJELLERN KL. 19:

Hva får en advokat som jobber med barnefordelingssaker til å si:
"Samfunnet pålegger far et tungt ansvar. Det er å legge seg flat."

Faktum er at mange fedre er fortvilte og forbannede over at lover,
regler og offentlige holdninger underbygger en løsning der mor har barna
og far betaler. Dette var hovedtema for demonstrasjonstoget på
mannsdagen, arrangert av 7. oktober Komiteen, som er et løst knyttet
nettverk av fedre. Både NRK-Brennpunkt, Dagbladet og Aftenposten har i
det siste tatt opp problemstillingen.

Kjernespørsmålet er om dagens system er konfliktdrivende, istedenfor
konfliktdempende?

Vi vet at den vanligste konflikten i barnefordelingssaker er at mor av
ulike grunner ønsker å begrense fars samvær med barna. Det påstås at den
som ikke ønsker å samarbeide har alt å vinne på å skape eller påberope
seg samarbeidsvansker. Er det slik? Barneloven gir ikke domstolen frihet
til å gå inn for at barn skal bo hos begge foreldrene. Dersom en av
foreldrene nekter å gå med på en 50/50-deling, må den andre kreve
hovedomsorgen og prøve å overbevise retten om at vedkommende er bedre
forelder enn den andre. Hvorfor holder det ikke at begge er bra?

Kanskje et grunnprinsipp om at barna - som uansett fordeling ender med å
farte mellom to hjem - skal ha lik tilgang til foreldrene, også ville
gitt familievernkontorene noe å arbeide mot? I dag fungerer de mer som
samtalearena og instans for utlufting av følelser enn som
konfliktløsere.

En av årsakene til at få går inn for en 50/50-deling er at en annen
fordelingsnøkkel er mer økonomisk lønnsom. Da premierer det offentlige
den av foreldrene som har barna mest med titusenvis av kroner i året i
form av barnetrygd, annen skatteklasse, foreldrefradrag og støtte til
barnetilsyn. Hvorfor? Burde ikke det offentlige heller oppmuntre til at
barna får lik tilgang til foreldrene sine?

Ligger det mange foreldede holdninger til grunn i det offentliges
forhold til omsorgsfordeling? Hva skal i så fall til for å forandre
disse? Hva slags politikk er nødvendig for å få til en endring?

- Odd Einar Dørum, Justisminister, vil ha like rettigheter og rettferdig
lovverk.

- Frode Thuen, professor i Psykologi og forfatter av "Livet som
deltidsforeldre", vil blant annet fokusere på hvordan forskjellige
grupper av fedre burde ha forskjellige rettigheter for sine barn. Slik
at fedre som tar aktiv del av barnas liv også bør få lov til dette etter
samlivsbrudd, mens fedre som ikke tar del, får mindre ansvar. Domstolene
behandler nå fedre som en homogen gruppe.

- Øivind Østberg, advokat og tidligere dommer med Familie- og barnerett
som fagområder vil gå gjennom rettsystemets praksis,
forbedringspotensialer og viktige politiske spørsmål.

Målet for debatten er å identifisere hva slags politikk og virkemidler
vil være nødvendig for at far reelt kan bli likestilt med mor.

Tid: Tirsdag 15. mars Kl. 19

Sted: Tostrupkjellern vis-á-vis Stortinget

Møteleder: Katja Maria Hydle (tlf. xxxxxxxx)