Seminarserie om Barnelov og Barnefordeling

(FMO - 21.01.2005)

Ressurssenter for Menn (Reform) i Oslo er forespurt om de vil bistå praktisk ved gjennomføringen av et seminarprogram om barnelov og barnefordeling. Seminarprogrammet er utarbeidet av Anders Dahlèn og Ole Texmo, begge med tilknytning til FMO (vi er ikke arrangør av seminaret).

Seminarprogrammet er nå også gjort tilgjengelig her på FMOs hjemmeside, for de som er interessert i å eventuelt delta på seminaret når det foreligger en konkret dato for dette.

Last ned Seminarprogrammet som PowerPoint-presentasjon (ca. 150KB).

(Du kan høyreklikke og velge "Last ned" for å lagre seminarprogrammet på maskinen)