Psykopatbok som demoniserer menn og fedre

 

Forfatteren av Ut av Psykopatens Grep, hevder i adressa 23. april, at hun har lagt stor vekt på å skildre kvinner og deres bruk av vold. I boken blir 11 kjærlighetsforhold skildret. I 10 av disse 11 forholdene, er mannen psykopat og kvinnen offer. Hvorfor så skjev kjønnsfordeling?

 

Det refereres til fagfolk som mener at det er like mange kvinnelige psykopater som mannlige. Likevel beskrives ti menn med personlighetsforstyrrelser for hver kvinne. Boken er bygd opp rundt strukturen av fengslende historier fra ofrene. Fordi så mange dramatiseringer handler om menn som overgripere, sitter leseren naturlig nok igjen med inntrykket av at psykopati er en mannlig syssel. Et illusorisk grep for å spille på leserens følelser.

 

I min kronikk påpekte jeg at forfatterne ikke åpner for muligheten av at kvinnelige psykopater eksisterer i konflikter rundt barnefordeling. Samt at kvinner med personlighetsforstyrrelser ofte benytter seg av falske anklager. Dette står jeg ved. I kapittelet ”striden om barna” beskrives bare to dominerende, ubehagelige fedre.  

 

Mobbing og psykisk vold på arbeidsplassen er viet et eget kapittel. En kvinnelig leder blir trakassert av Sigmund, hennes sjarmerende og velutdannede underordnede. Sognepresten skapte et giftig arbeidsmiljø, for Signe på kirkekontoret. På tross av alle kontoversene rundt kvinnelige ledere i media, så finnes det ikke en eneste fortelling om vanskelige kvinner i arbeidslivet. Bare mannlige overgripere og kvinnelige offer.

 

Tidligere trodde man at forholdet mellom kvinnelige og mannlige psykopater var 5 til 1. Moderne forskning viser at kvinnelige psykopater finnes i like stort antall som menn. Men de er intrikate og mindre fysisk utagerende. Likevel er eksemplene i Ut av Psykopatens Grep, valgt ut slik at det er 10 ganger så mange mannlige psykopater. Aud Dalseggs bok om psykopati, peker dermed i motsatt retning av forskningen.

 

Kjell Schevig, redaktør av bortført.no