Psykologi og ideologi i farlig blanding


AV Kjell Schevig, redaktør Bortført.no


Dagbladjournalisten Aud Dalsegg har sammen Inger Wesche skrevet boken ”Ut av Psykopatens Grep”. Aschehoug Forlag mener at boken skiller seg fra tidligere bøker om psykopati ved at den fokuserer på ofrene. Redaktør Sirikit Lockert markedsfører den som en fagbok.

I kapittelet ”Mobbing og psykisk vold i arbeidslivet” får vi fortalt historien til Signe, som arbeider på et lite kirkekontor og blir trakassert av en nyansatt sogneprest. Presten er from utad, men bak fasaden er han manipulerende, kontrollerende og skaper et så giftig arbeidsmiljø at Signe blir syk. Kirken beskrives som en egnet arena for maktmennesker. Kristne miljøer og menigheter er angivelig ideelle arenaer for psykopater, fordi kristne mennesker oppdras til å tilgi og tåle lidelse.

”Ut av Psykopatens Grep” er ingen fagbok. Istedenfor eksperter på psykopati, inviteres kvasi-eksperter til å pludre rundt egne synspunkter. Både overgripere og ofre er klisjéaktig fremtilt og bærer tydelig preg av å være oppdiktet. De samme psykopatiske trekkene repeteres, noe som avslører forfatternes manglende faglige tilnærming. På tross av mange historier, får leseren ikke presentert mangfoldet av personlighetsforstyrrelser.

Dalsegg bruker en fast mal hvor hun vrir på forskning for å fremme egne meninger. I Dagbladartikkelen ”Vær på vakt mot kjærestevold” (Dagbladet 2. juni) skriver hun at 12 prosent av jentene og 5 prosent av guttene opplever voldelige kjærester. Dalsegg utbroderer med billedlige beskrivelser av gutter som primitivt undertrykker jenter. Malerisk språk pådytter leseren nærhet til de angivelige ofrene. Fakta forsvinner i bakgrunnen. I gårsdagens Vårt Land refereres det til en ny undersøkelse som viser at like mange jenter som gutter voldelig mot partneren sin. Til tross for at forskere har slått fast at psykopati er jevnt fordelt mellom kjønnene fortsetter stereotypene i ”Ut av Psykopatens Grep”.

Leseren sitter igjen med inntrykket av at psykopati er en mannlig syssel, fordi dramatiseringene beskriver menn som primitive aper. Forfatterne har arbeidet under dekke av å ha psykologisk kunnskap, med den hensikt å påtvinge leseren sin feministisk ideologi. Aud Dalsegg utviklet sin skepsis til menn da hun som ung jobbet frivillig på et krisesenter. Feminister mener at kjernefamilien er kvinneundertrykkende, og ser på kirken som en trussel på grunn av kirkens familieverdier.

Selv om mannsrollen stadig utvikles i retning av mer omsorg og nærhet til sine barn, tviholder feministene på sine gamle forestillinger om menns manglende omsorgsevne, iboende dyriske aggresjon, emosjonelle umodenhet, maktbegjær og hang til å løse konflikter med vold.

Eksemplene i Ut av Psykopatens Grep er valgt ut slik at det er 10 ganger så mange mannlige psykopater som kvinnelige, noe som peker i stikk motsatt retning av ekspertenes målinger. Journalister står selvsagt fritt til å fremme egne meninger, oppfatninger og livssyn. Men når ideologi kamufleres som vitenskap blir det uetisk.