ariadne forlag

Postboks 267, 3251 Larvik

www.ariadneforlag.no

Pressemelding, 27. september 2010:

 
Hvordan og hvorfor skjer justismord?

Lars Gules bok Den fjerde opphengingen. Beretningen om et varslet justismord og en profesjonsstudie av aktøransvar blir presentert på Litteraturhuset (i Oslo) torsdag 30. september.

Mansours er dømt til tre års fengsel for torturlignende mishandling av sin kone. Men an-klagene inneholder så mange umuligheter at det er berettiget å snakke om et varslet justis-mord. Den detaljerte gjennomgangen av saken i Gules avhandling viser hvordan justismordet har utviklet seg. Politiets etterforskning har vært skremmende overfladisk og omfatter også manipulering med saksgangen og bevis. Den rettsmedisinsk sakkyndige har opptrådt som politiets støttespiller og presentert uholdbare medisinske vurderinger. Domstolen har manglet både kritisk distanse til påtalemyndighetens påstander og kompetanse til å vurdere sakkyndige uttalelser. Pressen har sviktet sin rolle som kritisk overvåker av rettsprosessen og har også bidratt til forhåndsdømming.

Denne case-studien avdekker dermed store faglige mangler i aktørenes profesjonsutøvelse samt profesjonsetisk svikt. I studien identifiseres og navngis de individuelle og institusjonelle aktørene og deres ansvar for sakens utfall. Gule mener deres svikt og ansvar er så stor at han også vil anmelde polititjenestemennene til Spesialenheten for politisaker og innklage politiets medisinsk sakkyndige vitne til Rådet for legeetikk.

Ulike former for bias og tunnelsyn har preget aktørenes holdninger og handlinger. For å redusere faren for alvorlige justisfeil i framtiden, påpekes nødvendigheten av å utvikle kritisk tenkning og argumentasjon i profesjonspraksisene og profesjonsutdanningene. 

Saken og boka presenteres på et kort (presse)seminar. Den kommenteres av professor Kristian Andenæs og professor Trond Eskeland, og pressen kan stille spørsmål. 

Sted:   Litteraturhuset (i Oslo; Amalie Skram)

Tid:     Torsdag 30.09.10, kl. 10.00 – 12.00

Mansour er nå innkalt til soning av resten av dommen han har fått. På seminaret vil han være tilgjengelig for spørsmål og intervjuer under fullt navn.

Lars Gule er dr. art. i filosofi og postdoktorstipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, hvor han arbeider med profesjonsutøvelse i det flerkulturelle samfunn. Han har lenge også vært opptatt av menneskerettigheter og rettssikkerhetsspørsmål, og har tidlig-ere redigert boka Politivold, forskning og rettssikkerhet. Et menneskerettslig søkelys på politi-voldkomplekset i Bergen (1991). Blant hans øvrige utgivelser er Islam og det moderne (2006).

For mer informasjon kan Gule kontaktes direkte på telefon 99 22 53 24.