Premissleverandører for regjeringen

Av KJELL SCHEVIG, Bortført.no

Er de norske kjønnsforskerne i Harald Eias ”Hjernevask” venstrevidde? Ronny Kjelsberg synes en slik påstand er uhørt og antyder i sitt innlegg, i Adressa 6. april, at Dahlberg Hauge fra Frp selv er hjernevasket fordi han mener slikt.   

Kanskje er det lurt å se nærmere på hvilke partier som bruker kjønnsforskerne aktivt til å utforme sin politikk? Hvem er oppdragsgiverne, og hvorfor har et lite land som Norge over 700 kjønnsforskere?  

Stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling, ble godkjent i statsråd 12.12.08 etter tilrådning av Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. I mannsmeldinga planlegger regjeringen samfunnsmessige endringer for gutters vilkår i oppvekst, barnehage, skolegang og menns vilkår som fedre og i arbeids- og familieliv.

Hvem står så bak mannsmeldinga? Jo, her finner man: Agnes Bolsø, Cathrine Egeland, Willy Pedersen og Jørgen Lorentzen. Akkurat de samme forskerne, som dummer seg ut i ”Hjernevask”, er også premissleverandører for regjeringens politikk. Disse forskerne skal gi oss fasiten på hvordan vi kan løse utfordrene samfunnsproblemer; som vold i nære relasjoner og ungdom som faller ut av skolen.

I mannsmeldingen oppfordres norske menn til å kvitte seg med negative atferdstrekk som; styrke, individualisme, dominans, forsørgertrang og kontroll. Mannsmeldingen forteller oss at: ”Kjønn er noko ein gjer, ikkje noko ein er”. Vår regjering har altså, til alt overmål, fått vedtatt av kongen i statsråd at; kjønn er en sosial konstruksjon. Neste gang du føler trang til å le av kjønnsforskerne i ”Hjernevask” så husk: Disse forskerne er gitt makt til å forme fremtiden for våre barn, og det er ikke det minste morsomt.


(Innlegg på trykk i Adresseavisen 09.04.10)