Menn for barnekonvensjonen

Av Kim Birger Ploug Heilberg, Foreldrelikeverdsprisen "OSKAR"

Er kampen mot urett tapt?

Det er trist å lese i Aftenpostens første tabloidutgave søndag den 2/1 2005 at Gunnar Thorenfeldt kaller menn som kjemper for å få innført menneskerettighetene og barnekonvensjonen i Norge for en gjeng med tapere.
Der finnes neppe en urett med så ødeleggende konsekvenser for barns oppvekstvilkår i Norge som den norske styresmakter har skapt ved å klassifisere foreldre ut fra hvilket kjønn de har og for den som ikke vet det fra før av, kan jeg opplyse om at kvinnen definitivt tilhører det offentlige suverent foretrukne A-laget mens mannen trekker det korteste strået i alle sammenheng knyttet til familien.


Mennesker med litt familieerfaring er ikke ukjente med hvilke mekanismer som kan utløses ved skilsmisse, både psykisk, fysisk, juridisk og økonomisk. I Norge vil en skilsmisse statistisk sett føre til at far og barn i ni av ti tilfeller mister den gode og jevnlige kontakten med hverandre som blant annet barnekonvensjonen anbefaler.
Dette skyldes et regelverk skapt av kvinner for kvinner. Barne- og Familiedepartementet har i uminnelige tider lidt av total kvinnedominans, hvorav ikke få feminister, og lovene som regulerer forhold i familien ble skapt i familierettsseksjonen som hadde for vane å være helt fritt for menn!
Reglene og lovene som ble til i dette rendyrkede kvinnestyre ga mødre absolutt all makt, ære og velferdsgoder i familien slik at ulempene ved samlivsbrudd ble redusert til et absolutt minimum. Dette fører i sin tur og orden til at terskelen for å gå for skilsmisse er blitt tilsvarende lavere og i dag foretrekker kvinner å skille seg fremfor å ta vare på kjernefamilien sammen med barnefaren.
Lite kan utløse så sterk aggresjon som når foreldre skal beskytte sine barn mot en mulig trussel og for mange kan det, å bli forhindret i å beskytte sine barn, oppleves som en likeså stor trussel som en hvilken som helst annen direkte trussel mot barna.
Menn med kort lunte vil lett kunne fristes til å gå direkte på barnemoren når de hindres i å ta vare på sine barn og menn med lang lunte vil få tid til å forstå at det er regelverket som der er noe galt med.
Hvis menn og kvinner som går i tog for å endre på et regelverk, som fører til at færre barn vokser opp med far enn noen gang, og som strider mot menneskerettighetene og barnekonvensjonen, ikke vinner i første omgang, kan de jo vinne i neste, og det vil vi alle vinne på! Barn & fedre & mødre, ja - hele familien vil vinne på det!