MANNSFORUM

 
Er du tilhenger av likestilling, men skeptisk til mye feminisme og oppgitt over mannfolk som ikke makter å sette ord på det de opplever og mener? Det er i dag en debatt i Norge om menn og om mannsrollen, men den har en del problemer med å komme ordentlig i gang. Undertegnede lanserer et forum som primært skal være for menn og der kvinner inviteres særskilt ved at noen møter er åpne for begge kjønn. Vi ønsker å fokusere på menns opplevelser av samliv, husarbeid, sex, forholdet mellom arbeidslivets og hjemmets krav, forholdet mellom menn, arbeidsfordeling i hjemmet (er det mannfolk som er late eller er det kvinner som tviholder på sitt maktmonopol, eller begge deler i skjønn forening?), og andre temaer som deltakerne bestemmer i fellesskap. Vi ønsker et forum med en balanse mellom politiske, personlige og forskningspregete diskusjoner og innlegg. Vi ønsker også å være en premissleverandør i offentligheten.


Forumet vil møtes hver sjette uke og møtene vil vare i 3 timer. Vi vil ha foredragsholdere og pointerte innlegg, men først og fremst diskusjon.

Første møte er  13. mai kl. 18.00 til 21.00 i Gjeitmyrsveien 7D,  (”Gamle Aker Menighetshus”), møtesal IIetg. 0171 Oslo.

 
Innledere:

Torbjørn H. Andersen, Høgskolen i Gjøvik: Menns manglende adgang til offerposisjonen.

Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg: Demonisering av menn.

Bjarne Øvrelid, Høgskolen i Lillehammer: Fra likestillingsstatistikk til Doors of Perception. Beretningen om en nødvendig maskulin opprørstrategi (som de fleste menn kjenner).


Ordstyrer/moderator: Ragnar Næss


Initiativtaker til Mannforum og kontaktperson er Ragnar Næss, frilansforsker, tel. 90583342. e-post: rnpost@online.no