Likestilling for fedre

 

8. mars 2013 har kvinner hatt stemmerett i 100 år.

– Hvor langt har vi kommet?

– Har vi egentlig så mye å feire?

– Hva har kvinner brukt stemmeretten til i disse 100 år?

 

 
I dagens "likestilte" Norge opplever mange barn ingen eller svært lite kontakt med sin pappa.

All forskning viser at barn trenger både mamma og pappa.

Nå er tiden her for å sette fokus på barns rettighet og ønske om likedelt omsorg fra både pappa og mamma.

Ingen likestilte fedre aksepterer lengre å kun være bidragspappa. 

Skal det skje en endring for dagens og fremtidens barn må fedre, mødre, besteforeldre og øvring familie opp av sofaen og ut i gatene, å la politikere og øvrigheten se at dagens mødredominas ikke lengre er bærekraftig og godt for barna.

Nå skal fedre få et løft å bli likeverdige omsorgsforeldre. Delt omsorg og 50-50%-samværsordning er en rett barna har, og fedre kjemper for.

Skal vi endre dagens skjevordning, som absolutt er mulig, må vi stå sammen i en storslått markering.

500.000 fedre betaler barnebidrag uten nødvendigvis å få se barna sine.

Hvor mange Tore på sporet-progam hvor barn søker kontakt med pappaen, skal vi slippe å se fremover?

 
Skal vi blir hørt må vi stå sammen. Offentlig markering er svaret!

 

VIKTIG:

8. mars kl. 17.30 møtes vi på Stortorvet (ved Oslo domkirke) for en felles markering.

Vi samles rundt følgende paroler:

Likestilling for FEDRE

FEDRE er også Omsorgspersoner

La meg være PAPPA

Samværsnekt = Overgrep

Gjør samværsnekt straffbart

Gjør FALSKE påstander straffbart

Nei til statsfeminisme

 

Etter markeringen samles vi på Peppes Pizza v/Stortinget for sosialt samvær.