Vil krisesenterleder Vigdis Bratz kneble FMO?

(FMO) Oslo/Bergen, 23. januar 2005

Av Ole-Jacob Abraham, journalist og ettbarnsfar

Bjørn Bratz, ektemannen til daglig leder ved Follo Krisesenter, Vigdis Bratz, har klaget på FMOs nettsted www.krisesenter.org. - Dette er et uredelig forsøk på å kneble vår virksomhet, sier nettredaktør Einar Nyaas. Vigdis Bratz hevder hun ikke aner hva dette dreier seg om.

Bakgrunnen var at redaktør av FMOs nettsider og eier av domenenavnet www.krisesenter.org, Einar Nyaas, 16. januar 2005 fikk en henvendelse fra selskapet Namesdirect Inc. i USA i forbindelse med en innkommet klage på domenet til FMO. En av FMOs datakyndige medarbeidere kunne forholdsvis enkelt oppspore hvem som stod bak klagen til Namesdirect Inc., registrar for FMOs domene www.krisesenter.org.

Klagen kom fra e-post-adresse tilhørende Bjørn Bratz. Bjørn Bratz er ektemannen til Vigdis Bratz, lederen av Follo Krisesenter. I klagen står det bl.a. "This site contains highly offensive material. Complaint: Hundreds of innocent people are being exposed by name and addresses", og er formodentlig fremsatt i sammenheng med innslag i VG og Dagsrevyen samme dag, der det uberettiget gis inntrykk av at FMO har publisert lister over fagfolk.

Da FMOs redaksjon tok kontakt med Bjørn Bratz, benektet han ikke å stå bak klagen på www.krisesenter.org. Imidlertid benektet Bratz at han ønsket at siden skulle legges ned.

- Ut over dette har jeg ingen kommentar, sier Bratz.

Dermed fikk ikke redaksjonen stilt de spørsmål man gjerne ville ha svar på:

· Hva er bakgrunnen for at du har klaget på FMOs nettside, www.krisesenter.org?
· Har det sammenheng med at din kone er leder på Follo Krisesenter? Er det hun som misliker FMOs aktivitet?
· I klagen din står det at FMOs virksomhet er "svært støtende" og at siden har hundrevis av mennesker som nevnes med navn og adresse. Visste du at dette ikke er riktig?
· Mener du at fedre ikke har lov til å ytre seg om Krisesentrenes virksomhet?

Vigdis Bratz vil ikke uttale seg i sakens anledning.

- Jeg aner ikke hva dette dreier seg om, sier hun.

Nettredaktør Einar Nyaas oppfatter dette som et uredelig forsøk fra Krisesenterbevegelsen på å kneble FMO:

- Nå kan man kanskje lettere forstå hvilke metoder som tas i bruk for å forsøke å kneble et nettverk som arbeider aktivt for å bedre barns vilkår for omsorg fra begge sine foreldre.

- Vigdis Bratz har tidligere på fjernsynet hevdet at "Vi som samfunn tvinger dem til samvær. Mange av mennene bruker barna kun for å få tilbake sin tidligere kone. Det handler om fars samværsrett, ikke om barnets rett til beskyttelse. Mange fedre som krever samvær med barna etter samlivsbrudd, gjør dette for å kontrollere mor", sier Nyaas. (Mer om dette her).

- Bjørn Bratz sier at han ikke har forsøkt å få nettstedet nedlagt. Hva er din kommentar til det?

- Det tror jeg ikke er riktig. Klagen - som var sendt fra hans e-post-adresse - innholdt påstander om at sidens innhold var støtende og med påstand om at det skulle foreligge navn og adresser på hundrevis av navngitte personer. Jeg kan ikke se noe annet motiv for dette enn å forsøke å sabotere FMOs rett til domenet www.krisesenter.org, nettopp fordi klagen ble sendt til registrar, og ikke til webhotellet (en internett-tilknyttet datamaskin der nettsiden fysisk ligger, red. anm.). Registrar har opplyst for meg at domenet vil bli satt ut av drift innen 5 dager hvis vi ikke kommenterer klagene. Det har jeg nå gjort, og registrar er gjort oppmerksom på feilen i klagen og den situasjonen som råder med hensyn til kjønnspolitisk ytringsfrihet i Norge. Men det er jo betryggende å høre at Bratz nå ikke ønsker domenet stengt. Dersom han mener han selv ikke har forsøkt å få nettstedet nedlagt, må det være noen andre som har sendt klagen fra hans e-post-adresse, sier Nyaas.

- For ordens skyld presiserer jeg at FMO aldri har "offentliggjort navn og adresse på hundrevis av uskyldige personer", og at FMO ser på dette som et ondsinnet, uredelig og ulovlig forsøk på å få domenet stengt. Heldigvis er dette nå avverget, sier Nyaas, som forsikrer at FMO vil fortsette å publisere artikler som setter fokus på fedre og omsorg, og det mange oppfatter som systemfeil.

- Vi får stort sett bare positive og oppmuntrende tilbakemeldinger, sier han. - Og forteller at etter NRK Dagsrevyens innslag har FMO fått mange henvendelser fra fedre som opplever en eller annen form for samværs- og omsorgsproblematikk.

På spørsmål om FMO nå vil vurdere å politianmelde Bjørn Bratz for falske anklager, svarer Einar Nyaas at dette må forelegges FMO internt.