«Kjønn er noko ein gjer, ikkje noko ein er»

Av KJELL SCHEVIG

Overskriften er hentet fra regjeringens stortingsmelding:Om menn, mannsroller og likestilling også kalt mannmelninga vedtatt 12.12.08. Her hevder regjeringen at: «Kjønn er noko ein gjer, ikkje noko ein er” og at dette er ”eit velkjent postulat frå nyare kjønnsforsking”.

Nyere kjønnsforskning, eller resirkulert feministisk ideologi? Uansett, brukes dette er i dag som regjeringens rettesnor i kjønnspolitikken. Skal da journalister ta for seg mannsmeldinga ut i fra et vitenskaplig eller politisk ståsted? I en kommentar i Adressa 29.09.09 blir Harald Eiea kritiserer av Trygve Lundemo fordi han bruker politiske journalistiske metoder ovenfor forskere i sitt nye fjernsynsprogram. Lundemo mener at Eia har fått en dårlig start som forskningsjournalist.

Sosiologi, psykologi og juss er ikke eksakte vitenskapsgrener. Alt for ofte missbrukes disse fagene i politisk øyemed. Makthaverne finansierer forskere som innehar de samme ideologiene som dem selv. Makter forskningsjournalister å avdekke dette? Hva om Harald Eia gjør det riktige, ved å eksponere politiserte forskere med en kombinasjon av faglig innsikt og nettopp politisk journalistikk?