Juks fra Justis

Av Kjell Schevig, redaktør av Bortført.no


På nettsiden Barnebortføring – presenterer Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Kripos i samarbeid statistikk over barnebortføringer til og fra Norge. Vi har i lengre tid hatt misstanke om at tallene for barnebortføringer fra Norge er for lave. Bortført.no har foretatt stikkprøver som avslører at Justisdepartementet manipulerer utvalget. Justisdepartementet har bevist plukket vekk saker med negativt utfall, mens de bruker forlik med positivt utfall, samt saker hvor foreldre på egen hånd har hentet barna tilbake. Således pynter departementet på sin suksessrate i statistikken.

Haagkonvensjonssak i Tyskland

En norsk far fikk sitt barn bortført til Tyskland, og han fikk heller ikke besøke barnet. Norsk domstol fastslo at barnet ble ført ulovlig ut av Norge i selvtektshandling av mor. Rettssak for tilbakeføring i henhold til Haagkonvensjonen ble iverksatt, med hjelp fra Justisdepartementet. Far fikk imidlertid ingen økonomisk støtte, og han måtte gi seg uten å ha kommet noen vei i andre rettsinnstans i det tyske rettsapparatet.

Departementet endrer reglene under spillets gang

Ved at domstolen har avsagt sin kjennelse, samt at barnet er begjært tilbakelevert i henhold til konvensjonen – tilfredsstiller den tyske saken alle formelle krav til å kunne defineres som en ulovlig barnebortføring.

Justisdepartementet har imidlertid fortløpende endret sine kriterier. Thea Baastad bekrefter i en e-post 13.05.09 at departementet nå definerer saken som et forlik, ut i fra en forestilling om at faren og barnets mor kom til enighet om at deres felles barn skulle bo i Tyskland. Således har departementet, trukket den tyske saken ut av sitt tallmateriale. Her kan det synes som om kriteriet er at alle rettsmidler i må være uttømt i utlandet før det kan kalles en bortføring.

Arbeidsfordelingen mellom departementene er slik at Justisdepartementet tar seg av bortføringer til konvensjonsland, mens Utenriksdepartementet tar seg av land som ikke har forpliktet seg til noen konvensjon for tilbakeføring av bortførte barn. Så langt, vet vi ikke om UD manipulerer statistikkene på samme måte som Justisdepartementet.

Andre definisjoner for returnerte barn

På den annen side er Justisdepartementet veldig ivrige til å bruke suksesshistorier i statistikken. Blant returnerte barn finner vi to barn som ble tilbakeført fra Brasil i 2008. Barnas far fikk gjenopprettet samvær, fordi hans ekskone giftet seg på nytt med en nordmann hun hadde truffet i Brasil. En mor i fra Vestlandet hentet på egen hånd sin sønn tilbake fra Italia i 2006. Og en mann fra Østlandet tilbakeførte sin datter i fra Estland 2008. Ingen av disse barna er returnert som resultat av Justisdepartementets innsats eller konvensjonssamarbeid

Manipulert statistisk utvalg

Etter at det statistiske utvalget er tuklet med og saker uten suksess er fjernet fra tallmaterialet, vet vi svært lite om hvor omfattende problemet med barnebortføring er. Statistikkene gir ikke svar på hvor mange barn som egentlig er bortført i fra Norge. Vi vet at noen barn tilbakeføres, men statistikken forteller oss ikke noe om hvorfor barna ble returnert. Skyldes tilbakeføringen internasjonalt politiarbeid, domsavgjørelse, Haagkonvensjonen, diplomatisk innflytelse, forlik eller selvtekt? Med dagens statistikker vet vi ingenting om hvilken effekt konvensjonssamarbeidet har for Norge.