Voldsforsker Jonassens voldsbløff

 

Voldsforsker Wenche Jonassen sier at hun i sin rapport regner menn som overgripere, selv når de ikke har utøvd fysisk vold eller seksuelle overgrep.

Ole-Jacob Abraham, Foreningen Menn og Omsorg

Wenche Jonassen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress var 19. august profilert i NRK som seriøs voldsforsker i innslaget om at det angivelig er økende voldsutøvelse mot utenlandske kvinner fra norske menn.

FMO har gått gjennom forsker Wenche Jonassens studie av krisesentrenes statistikk for 2004. Som hun selv innrømmet overfor FMO, gjøres ingen forsøk på å finne ut hvor stor andel av henvendelsene (beskyldningene?) som fremmes ved krisesentrene er falske anklager.

Jonassen: Menn som ikke har utøvd vold regnes som overgripere

Tvert imot - Jonassen skriver i realiteten rett ut i rapporten at tallene med vitende vilje tolkes og overdrives. FMO siterer:

"Det går fram av statistikken fra krisesentrene at langt fra alle brukerne har vært utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep. Vi kommer likevel til å bruke begrepene "overgriper" eller "voldsutøver" i vår omtale av de personene som har medvirket til at kvinnene søkte hjelp på krisesentrene." (s. 16)

Mao. sier Jonassen rett ut at hun i sin analyse regner menn som overgripere, selv når de ikke har utøvd fysisk vold eller seksuelle overgrep. Kan dette i det hele tatt hevdes å være en vitenskapelig anerkjent metode?

Hva er psykisk vold - og hvem utøver den?

FMO antar at forklaringen (bortforklaringen?) fra Jonassen vil være at kvinner utsettes for psykisk vold, og derfor oppsøker krisesentrene.

Men som nøytral forsker, burde ikke Jonassen også undersøke om ikke fedre oppfatter det som psykisk vold når mor tar barna med seg til krisesenteret og fremmer grove beskyldninger om overgrep, når slikt ikke foreligger?

Samtlige menn som har erfaringer med krisesentrene og kontakter FMO, gir uttrykk for at de føler det som et overgrep å bli nektet kontakt med egne barn, og som psykisk vold å bli utsatt for falske anklager. Burde ikke Jonassen i rettferdighetens navn og for å opprettholde vitenskapelig objektivitet søke alternativ informasjon om slike tilfeller?

Det finnes organisasjoner som sitter med betydelig informasjon om bruk av falske anklager ifm. samlivsbrudd, barnefordelingssaker og skifteoppgjør - f.eks. FMO, Foreningen 2 Foreldre, og ikke minst politiet.

Samarbeider med Krisesenterbevegelsen

Av Jonassens rapport går det også fram at hun slett ikke søker slik alternativ informasjon, men i stedet har hatt et nært samarbeid med fremtredende personer i krisesenterbevegelsen - Tove Smaadahl (leder for Krisesentersekretariatet og Vigdis Bratz (leder for Norsk Krisesenterforbund), som har gått gjennom rapporten og kommentert den for Jonassen.

(Vigdis Bratz' ektemann, Bjørn Bratz, har for øvrig tidligere forsøkt å få FMOs nettside lagt ned ved bruk av falske anklager. Se sak her.)