Ja til en redelig debatt om partnerdrap

Av Jens Andreas Huseby, Cand.scient. og kranglefant på Facebook


Det var etablert en «sannhet» om at Norge lå på Europatoppen i partnerdrap. Som Dagbladet beskrev 23.9.12 kunne denne misoppfattelsen spores tilbake til Ny Tid hvor Dag Herbjørnsrud er redaktør. Den 1.10.12 publiserte dagbladet.no en lengre kronikk hvor Herbjørnsrud, i stedet for å beklage, anklager nettopp oss som startet denne debatten for å slettes ikke ville ha noen debatt. Man kan lure på hva slags debatt redaktøren etterlyser.

Herbjørnsrud har riktignok rett i at andre artikler i Ny Tid skiller mellom andelen kvinner som blir drept og hvor ofte partnerdrap forekommer. Han har også rett i at forholdstallet mellom kvinnelige og mannlige drapsofre ikke er uinteressant. Men det rokker ikke ved sakens kjerne, som er at hans magasin har spredt en løgn om at norske menn er spesielt voldelige. For det er ikke uten grunn at Ny Tid oppgis som kilde til usannheten om at «Norge ligger i Europatoppen i partnerdrap». Artiklene som utløste det hele er nemlig fulle av feilslutninger og virker konstruert for å skulle misforstås.

For eksempel:
“Men Aas-Hansen har en uhyggelig nyhet: Det viser seg at Norge har like mange partnerdrap som Spania, sett i forhold til folketallet. Det begås rundt 70 partnerdrap i Spania i året, det samme antallet som i Norge, korrigert for folketall.”
Hvorfor er dette uhyggelig? Som debatten nå har brakt på det rene, har Norge relativt partnerdrap. Jeg benytter anledningen til å gratulere alle de 47 millionene spanjoler med det samme.

Videre forteller Ny Tid at «For generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, kommer det som et sjokk at Norge ifølge UNECE ligger på topp i verden» og tilbyr forklaringen at «gammel macho-kultur råder». Tallgrunnlaget bak forferdelsen er altså at ekstremt få menn blir drept i Norge.

Herbjørnsrud sier han ønsker mer forskning. Da er det underlig at redaktøren ikke benytter den forskningen som allerede finnes til å rydde opp i myten han har skapt. Han kunne valgt å forklare Elisabeth Skarsbø Moen i VG at det ikke er sant at det «I verdens mest likestilte land drepes kvinner av sine ektefeller og kjærester oftere enn i noe annet europeisk land.». Han kunne i det minste beklaget overfor Amnesty, Krisesentersekretariatet og Likestillingsombudet. De har alle stolt på at Ny Tid ikke fusker med tall og har dermed kommet i skade for å videreføre usannheten i viktige dokumenter.

I stedet velger han altså å angripe de som påpekte feilslutningen og tillegger oss meninger som ingen normale mennesker har. Vel, Dag Herbjørnsrud tar feil. Vi ønsker en redelig debatt som kan redde liv. Vi ønsker mer statistikk og forskning. Vi ønsker det selv om det kan by på overraskelser som utfordrer gamle forestillinger. Er Herbjørnsrud innstilt på det samme? Også om det skulle vise seg at noen kvinner tiltrekkes av sjalu og voldelige menn? Eller at innvandrere er mer tilbøyelige til å drepe kona enn det «norske» menn er?

 

(Debattinnlegg på trykk i Dagbladet onsdag 10. oktober 2012)