Hvorfor får jeg ikke se mine egne barn?

FMO/Ole-Jacob Abraham

LARVIK/ÅLESUND: Nok en gang har FMO fått en henvendelse fra en far som tynes av systemet. Fordi kona til "Ole" har tatt med seg ungene og flyttet, har han blitt hindret kontakt med barna i over to måneder.

Spørsmål til Laila Dåvøy: - Hvorfor får jeg ikke se mine egne barn?

"Ole" har ikke sett barna sine siden 29. desember 2004 fordi mor ikke vil. Ingen og intet i det norske samfunnet sikrer barna og Oles rett til kontakt med hverandre.

- Hun flyttet fra Larvik til Ålesund og tok med seg barna på halvtannet og fem år. Jeg har henvendt meg telefonisk og gjennom advokat til henne, uten at det har medført noe samvær. Jeg har henvendt meg til politiet, men der får jeg som svar at de ikke har noen hjemmel for å gjøre noe.

Alt brukes mot far

- Jeg reiste selv til Ålesund for å treffe barna, men da ble jeg frarådet av min advokat å ta kontakt, fordi det vil bli brukt imot meg, sier Ole til FMO.

- Hvordan kan det bli brukt mot deg?

- Det lurer egentlig jeg på også, jeg vil jo bare se barna. Men i følge advokaten vil det trolig komme beskyldninger om familievold eller andre overgrep, for å begrunne at mor saboterer enhver kontakt. Det er vanlig i slike saker, har jeg fått høre. I slike saker må en mann ordne gjennom rettsapparatet, ellers kommer det bare halvkvedede beskyldninger og påstander om forhold som er usanne eller irrelevante for det endelige resultat av en barnefordelingssak.

- Har du fått beskyldninger mot deg?

- Nei, mor og hennes advokat har bare ikke besvart henvendelser fra meg med forespørsel om kontakt med barna og en avklaring på situasjonen. Jeg har foreløpig ikke fått noen annen forklaring enn at jeg angivelig har et alkoholproblem, noe barnas mor vet ikke er sant.

- Men dersom du ikke forsøkte å ta kontakt, ville ikke også det kunne bli brukt mot deg i en barnefordelingssak?

- Jo, jeg antar at dette ville kunne framstilles som at jeg ikke har vært interessert i kontakt med barna.

Ingen hjelp å få av staten for menn

Ole tok kontakt med FMO for å rådføre seg om hvordan han skal forholde seg for ikke å miste kontakten med barna. Det finnes ingen offentlig institusjon som gir gratis rådgivning og hjelp til fedre i saker med samlivsbruddsproblemer. Det kan synes som om likestillingslandet Norge har kommet til at hjelp er noe bare kvinner trenger ved samlivsbrudd.

Ole er en vanlig norsk mann som ønsker å opprettholde kontakten med sine egne biologiske barn etter samlivsbrudd, for å ta sin del av omsorgen og ansvaret for barna. Dette er en holdning som burde applauderes av samfunnet, skal man tro den statlige propaganda som stadig oppfordrer menn til å ta mer del i omsorgsoppgaver i familien og hjemmet. Men noen reell støtte for sin holdning, er ikke mulig å finne i noen offentlig institusjon i Norge.

- Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er mulig for meg å ha kontakt med barna, bare fordi mor ikke vil. I følge loven har barna rett på kontakt med sin far, men det finnes ingen sanksjonsmidler til bruk overfor en saboterende mor, sier den fortvilte faren, som nå henvender seg direkte til barne- og familieministeren i en appell:

- Jeg vil gjerne at barne- og familieministeren gir meg et svar på følgende spørsmål:

· Hvorfor får jeg ikke se mine egne barn bare fordi mor vanskeliggjør kontakt?
· Hvorfor finnes det ingen lover i Norge som sikrer meg kontakt med egne barn, når mor saboterer dette?
· Hvorfor må jeg reise rettssak (og dermed heve konfliktnivået) for å sikre noe så elementært som mine barns rett til kontakt
med meg?
· Hvilke konsekvenser bør det få for en mor, at hun hindrer barna sine kontakt med far?

FMO oppfordrer med dette barne- og familieministeren til å svare på "Oles" prinsipielt viktige spørsmål som berører tusenvis av norske menn hver dag.