Fengslende farskap

Av Einar Nyaas, FMO

En mann fra Kvinnherad i Hordaland begynner i disse dager soningen av en ubetinget fengselsstraff. Hans forbrytelse er at han tok sitt ansvar som far for to barn og rettet opp en ulovlig situasjon der barnas mor, med støtte og aktiv deltagelse fra barnevernet i Kvinnherad, lovstridig bortførte barna til Danmark i 1998. En bortføring som skulle vare i 16 måneder. Faren reiste til Danmark og hentet barna tilbake til Norge, og oppholdt seg en tid på hemmelig sted for å skjerme barna for den pågående konflikten mellom mor og far. På tidspunktet for hentingen av barna forelå det en rettskraftig dom på at bortføringen til Danmark var ulovlig, og man skulle derfor tro at far ikke bare var i sin fulle rett, men også hadde plikt til å hente barna tilbake til deres hjemland. Faren foretok en gjenopprettelse som Haag-konvensjonen egentlig forplikter konvensjonslandene å gjøre, men som norske myndigheter har vist at de ikke evner. Selv om det er hevet over en hver tvil at mor og barnevernet begikk en straffbar handling ved å bortføre barna i utgangspunktet var det likevel far som ble dømt for å ta de med tilbake til Norge. Verken moren eller barnevernet har til tross for anmeldelser blitt gjenstand for en strafferettslig forfølgelse. Jeg har det privilegium å kjenne denne mannen. Han har i dag omsorgen for ett av barna, en sønn som er preget av skyldfølelse for at faren må i fengsel og som tror at det er hans skyld at dette skjer. Sønnen, faren og mange andre har vanskeligheter med å forstå hva slags rettsoppfatning som er lagt til grunn i denne saken. Juristeriets selvimmunisering gjennom sin mystifisering av egen kompetanse gjør det ytterligere vanskelig å se rettferdigheten i det hele. Justisminister Odd Einar Dørum oppfordres herved å forklare oss uinnvidde og ikke minst denne farens barn hvorfor denne mannen sitter i fengsel. Vi som ikke har vår forankring i lovens irrganger trenger litt hjelp for å se rasjonaliteten i denne form for kriminalitetsbekjempelse. Er det lovens formulering ”barnets beste” myndighetene har i tankene?