Feminister og feminister

 
Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg

 
Historiker, stipendiat og Ottar-medlem Trine Rygg Korsvik setter meg 05.02.09 på plass for ikke å ha fått med meg alle feministene som støtter kravet om fedres selvstendige opptjeningsrett. Intet ville glede meg mer om hun hadde rett, ikke bare på dette punkt, men også på de andre punktene jeg rakk å nevne i mitt innlegg 26.02.09. At det er forskjell på feminister, f.eks likhets- og forskjellsfeminister, er så opplagt at en middels begavet Klassekampleser ikke kan unngå å registrere at 4 forskjellige feminister pluss avisas egne journalister og skribenter, f.eks ny- og gammelfeminister som Linn Stalsberg og Toril Skard, må ha egne spalter for å få med alle nyansene.

 
Mitt innlegg på 3500 tegn rakk ikke å ta med alle forbeholdene. Beklager derfor så meget. Men hvis jeg får en fast kronikk hver uke skal jeg klare å fylle Klassekampen med mengder av relevant feminismekritikk i god tid fremover til Korsvik har fått nok og vel så det. Med fare for å bli stemplet som høyreavviker, skal jeg også klare å tilbakevise myten om at grunnene til at fedres selvstendige opptjeningsrett ikke er gjennomført politisk, er arbeids- og næringslivets skyld.. Det skal jeg klare med henvisning til den største kreftsvulsten på det sosialdemokratiske samfunnslegemet: Statsfeminismen. Det er vitterlig den rød-grønne regjeringa som ikke prioriterer det alle Korsviks feminister angivelig går inn for. Med solid støtte fra sine byråkrater. Her ligger til rette for en kraftig korreks når 8.marstogene snart begynner å rulle.

 
Får jeg ordet fritt, vil jeg komme inn på ulike feministers holdninger til pater-est regelen som definerer far gjennom det sivile forholdet til mor, samt tilskriving av foreldreansvar. For ikke å nevne samværssabotasje og bruken av overgrepspåstander for å nøytralisere kompetente fedres kontakt med våre barn. En ny runde med ekteskapslov må til, f.eks diskursen som aldri kom opp: Forholdet mellom relevante og irrelevante likheter og forskjeller i tilskrivingen av foreldrestatus. Linn Stalsberg later 24.01.09 til å undre seg over menn som ikke finner familieliv interessant som politisk diskurs. Hun har vært på seminar med Toril Skard. Leser man Skards jevnlige Klassekampen-publiserte holdninger til fedre, f.eks om kravet til selvstendig status og rettigheter, finner man svaret. Rakk jeg å nevne de nye vekstnæringene som gror frem på grunnlag av påstått store skjulte forekomter av menns vold mot kvinner og barn?