Feilen med Götene-saken

Av Jimmy Fredriksson

 

 

Denne artikkel ble først publisert 6. januar 2004 på svensk i avisene GT (Göteborgs Tidningen) - som leder - og i Expressen. Jimmy Fredriksson er redaktør i GT. Artikkelen er oversatt til norsk av professor Marianne Haslev Skånland med forfatterens velvillige tillatelse. Han har også samtykket til at artikkelen kan legges ut på nettsteder som har spesiell interesse for sosiale saker som angår barnevern og tvangsfjernelse (omsorgsovertagelse) av barn. Nederst etter artikkelen følger referanser til andre artikler om, og av spesiell relevans for, Götene-saken.

 

 

 

 

GT har i en rekke artikler gransket hekseprosessen i Götene. Avsløringen har dratt ned buksene på den svenske sosialtjenesten og blottlagt et Kafka-aktig storebror-samfunn.

- En så ondskapsfull sak som Götene-saken har jeg aldri støtt på tidligere, sier tidligere justitieombudsmann Bertil Wennergren. Disse barna har vært totalt rettsløse etter at myndighetene overtok omsorgen, de myndighetene som er satt til å hjelpe dem, sier psykolog og ekspert Lena Hellblom Sjögren.

Mange har del i skylden for Storebrors overgrep mot barna i Götene:

- Sosialtjenesten som arbeidet etter den såkalte "Janne Josefsson-metoden": De fikk et tips og så la de all energi i å bevise at det var sant.

- De tillitsvalgte i Götenes Socialnämnd som i dag nekter å erkjenne at de har gjort feil, som feigt gjemmer seg bak taushetsplikt og svaret "Ingen kommentar".

- De sløve, eller muligens uinteresserte, medlemmene i Kammarrätten* som ikke orket å lese igjennom materialet ordentlig, som ikke engang orket å bry seg om de glassklare bevisene som avslørte den bløffen som var grunnlaget for hele utredningen.

Derimot ble GT dømt av Pressens Opinionsnämnd i den første omgangen med granskede artikler. Anmelderen var Götene Socialtjänst, som da i juridisk forstand var omsorgshavere for de tvangsfjernede barna.

Den absurde rettsløsheten i denne saken kjenner ingen grenser.

Det verste er at dette kan hende hvem som helst, hvor som helst. Hekseprosessen i Götene er på ingen måte enestående. Gud vet hvor mange parallelle saker som finnes i Sverige.

Det er nok at en ondskapsfull person ringer til sosialtjenesten og tipser dem om at dine barn har vært utsatt for incest.

Som forelder er du uten en sjanse. Slåss du for din heder og for din rett, så får domstolen vite at "foreldrene ikke vil samarbeide".

Da er det bedre å jatte med og håpe at marerittet skal ta slutt.

Feilen ligger i systemet.

Socialtjänsten, som foretar utredningen, er part i saken. Deres jobb er å bevise at de har rett.

Men politikerne og domstolene betrakter socialtjänstens partsinnlegg som en objektiv utredning og ser alle innvendinger mot den som uvedkommende, subjektive oppfatninger. Dette er en systemfeil, og lovgiverne må gripe inn.

Jeg håper at noen av Riksdagens representanter løfter Götene-saken frem og får i gang en debatt som kan lede til en forandring.

Enten skal utredningene foretas av en frittstående myndighet. Eller den anklagede skal ha rett til å få foretatt en egen utredning som domstolen skal legge like stor vekt på som socialtjänstens.

Så lenge det er som nå, er Sverige et lovløst land for barnefamilier.

Når det gjelder nettopp Götene-saken, tåler GT's sjeksredaktørs ord godt å gjentas:

- Påtalemyndighetene bør innlede en forundersøkelse om mistenkt tjenestefeil hos saksbehandlerne ved socialtjänsten.
- Länsstyrelsen** bør forårsake en utredning som gransker Götene kommunes handlemåte.
- JO (justitieombudsmannen) og BO (barneombudsmannen) bør starte utredninger om Götene-saken.

 

Den svenske Kammarrätten er en overrett tilsvarende norsk lagmannsrett, bortsett fra at Kammarrätten er en såkalt forvaltningsdomstol. Sverige har et eget system av forvaltningsdomstoler som behandler sivile saker mellom myndighetene og borgerne, omtrent slik de norske fylkesnevndene gjør i barnevernssaker. [MH Skånland]

** Fylkets myndigheter [MH Skånland]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Andre aktuelle artikler og innlegg om og av særlig relevans for Götene-saken:


Socialens Offer
Av Tomas Svedberg
http://www.gt.se/index.jsp?a=93343

Chockbilderna efter isoleringen
Av Tomas Svedberg
http://www.expressen.se/index.jsp?a=93806

Kampen om Barnen Götenefallet
En artikelserie i Göteborgs-Tidningen den 9 - 14, 22 och 24 november 2002 samt den 27 mars 2003
http://www.nkmr.org/kampen_om_barnen_gotenefallet.htm

 

Den eldste datteren Giselas redegjørelser, postert av henne selv på nettet:

Så här gick mitt polisförhör till
http://forum.aisab.se/nkmr/viewtopic.php?t=150&sid=16db4367a04955940346d62955bd33cb
[Finnes også postert som starten på en tråd på http://www.borgerdebat.dk , den 15. august 2003: "Så här gick mitt polisförhör till - Gisela 15/8/2003 (14)"]

Så här är det att bo på behandlingshem!
http://forum.aisab.se/nkmr/viewtopic.php?t=149&sid=a3cfbffc819aa33673a175dbad2cdae9
[Finnes også postert som starten på en tråd på http://www.borgerdebat.dk , den 14. august 2003: "Så här är det att bo på behandlingshem! - Gisela 14/8/2003 (21)"]

Andre linker:

Janne Josefsson och häxjakten
Av Bertil Grennberg
http://www.nkmr.org/janne_haxjakten.htm

Götenefallet.. Mormorsupprorets debattinlägg
Av Margit Eliasson
http://www.nkmr.org/gotenefallet_mormorsupprorets_debattinlagg.htm

Götenefallet - Kampen är över
Av Tomas Svedberg
http://www.nkmr.org/gotene_kampen_ar_over.pdf