Kommer sannheten alltid frem?

Av Dagfinn Oterhals

Jeg representerer en gruppe menn som til stadighet føler at jeg blir ”mishandlet og grovt trakassert i media”. Vi er nemlig FEDRE som til stadighet må prøve å overbevise våre guttebarn om at det ikke er sant alt det negative som kommer frem i media om menn. Guttebarna gruer seg til å bli voksne menn, og som må i fengsel på grunn av at falske statistikker vil bli brukt mot dem, uansett hva de gjør. Fedrene må da bruke de riktige statistikkene for å overbevise sine barn, om at ikke alle kvinner er løgnere og farer rundt og sprer uriktig propaganda til media. Journalistene som skriver falske statistikker uten å undersøke fakta, burde vært straffet sammen med kilden til de refererer til, nemlig Krisesentersekretariatets leder Tove Smaadahl. Tove Smaadahl sine påstander: - 9000 kvinner blir voldtatt hvert år (Dagbladet 20.02.01) og 100 000 kvinner blir mishandlet hver dag (Aftenposten 21.10.01).

4 av 10 barn har sett FAR slå MOR stod det å lese over hele forsiden på VG nylig. I følge Politidirektoratets halvårsrapport fra 2002 ble det inngitt 1370 anmeldelser for seksuallovbrudd og 12703 anmeldelser av voldsrelaterte handlinger. Dette gjelder alle typer seksual/voldsrelaterte lovbrudd og ikke bare mot kvinner. Dette stemmer dårlig overens med krisesenterbevegelsens påstander til sine ”journalister”. ”En kvinne lyver ikke om slikt”? - Nei, det er bare noen få som gjør det, men det er så synd at de alltid blir hørt på og trodd. De ødelegger for alle kvinner med denne mannshatende propagandaen, da de fleste kvinner blir mødre og skal oppdra guttebarn også. Etter et samlivsbrudd i dag, blir 94% av barna boende hos mor. Dette er likestilling i praksis i Norge i år 2003, for ved omsorg for egne barn gjelder ikke likestilling. Alle barn er født og oppdratt av en mor og kvinne. Er det mødrene som svikter barna med en meget slett oppdragelse siden alle guttebarna blir voldelige menn og seksualforbrytere som skal passe inn i de falske statistikkene?

Heldigvis er det ikke mange kvinner(les krisesenterstatistikken) som opptrer slik, da de aller fleste kvinner er gode samarbeidspartnere også etter et samlivsbrudd. De få som gjør dette ødelegger for alle, og de er forledet av noen få kvinneaktivister. Disse inntar ”offerrollen”, og med (mannlige) journalister som ”dildo” klarer de å drive med tilfredstillende markedsføring i media. Dette for å få stadig nye klienter til krisesentrene ved å servere falske statistikker som forteller hvor farlige alle menn er. Dette likner mer og mer på ”Nazipropaganda”, og ligner Goebells metoder fra siste verdenskrig. Gjentar du en usannhet mange nok ganger gjennom massesuggesjon i media, vil folk tro på det til slutt, også guttebarna som leser dette. Kan dette bli en helt ny generasjon Lebensborn som er skapt og oppdratt i Krisesentersekretariatets regi? Da blir de trolig skapt og tilrettelagt for nye roller i kvinneaktivistenes avlsprogram. Nå får også enslige kvinner lov til å adoptere barn, slik at de kan føle seg som fullverdige kvinner. Lesbiske kvinner som har inngått partnerskap har også rett til å adoptere barn. Falske og ikke-dokumenterte statistikker i media tror de fleste på, da avisene fremstår som troverdige. Dette gjelder også for Dommerne i norske rettsaler - det er det mange norske menn med norsk oppdragelse som har fått erfare det siste året.

Det virker som om Dommerne er pålagt å tro på kvinnene i alle barnefordelingssaker, skal en tro statistikken fra Rettstidende. De må ha en forutinntatt visjon om at fedre ikke egner seg som omsorgspersoner, og den visjonen har de fått gjennom media sin omtale av krisesenterstatistikken. Derfor står det stadig vekk i media om at krisesentrene er sprengt og at statistikken  på antall overnattinger bare øker. Dette har fått store følger for de mannfolkene som opplever at kvinner ved et samlivsbrudd tar med seg barna og drar til krisesentrene helt uten grunn. Dette for å sikre seg den daglige omsorgen for barna i ettertid. Hva gjør en far da? Han drar til krisesenteret for å treffe barna sine, noe han blir nektet. Da blir han sint og kanskje kan komme til å si noe i rent raseri, og flere vitner kan da bekrefte at han er voldelig og truende, samt at de har videofilmet han. Mor blir aldri dømt for ”kidnapping”, men far blir dømt for voldelig og truende oppførsel og blir ilagt besøksforbud. Dette er dessverre nå blitt en vanlig fremgangsmetode for kvinner som vil leve på ”barnas inntekter”. Dette medfører at fedre får mindre samvær med sine barn og må betale mer i barnebidrag til den kvinnen som ikke kan innse forskjellen på barnas beste og sitt eget økonomiske behov. Takket være denne drapssaken utenfor Politihuset i Kristiansund , har nå media og rettsystemet forhåndsdømt nesten alle menn i samlivsbruddsituasjoner. Det er blitt en trend i dagens tabloidpresse å henge ut ”alle menn” uten å tenke på at saken har mange flere kompliserte sider enn det vi får vite i media og forstår med en gang.

Etter  ”Anooshes død ” har jeg nå registrert at det er totalt 55 personer som er ilagt besøksforbud i Møre og Romsdal. Jeg vil at Dere skal lese en del artikler vi har skrevet om dette temaet på nettstedet vårt - Forum for Menn og Omsorg.