Hvordan utnytte en nordmann på best mulig vis

Bruksanvisning for russiske kvinner i Norge, skrevet på grunnlag av egenerfaring og studier av andre tilfeller av russiske kvinner gift med nordmenn.

Av Ole-Jacob Abraham


1. Finn en godtroende nordmann som ønsker å etablere en familie

2. Finn ut hvordan han vil at hans kone skal oppføre seg, og oppfør deg slik at han tror du er den ideelle kvinne for ham

3. Skjul så mye som mulig om din fortid, spesielt om evt. tidligere ektemenn/samboere/elskere, samlivsbrudd, arbeid osv

4. Vent til han frir til deg, og gift deg da snarest

5. Når du har giftet deg med ham, slutt å oppføre deg som den ideelle kone, krev stadig mer penger og oppmerksomhet, slutt å ta ansvaret for husarbeidet.

6. Husk imidlertid alltid å ta deg godt ut, å smile og være hyggelig med alle (bortsett fra din ektemann), slik at man får et godt inntrykk av deg

7. Ikke lær deg norsk godt nok til at du kan klare deg selv. Da kan han kreve ansvarlighet av deg. Unngå dette!

8. Ta ikke skikkelig arbeid under noen omstendigheter. Et par timers arbeid i uka er OK, da kan du hevde at du arbeider

9. Under ingen omstendigheter må du tjene mer en 230.000 kroner i året – da må du betale advokatutgiftene dine selv når du skal skille deg!

10. Ikke la ham få innsikt i at du har lagt deg opp penger

11. Ikke bidra med egne penger i husholdningsøkonomien. La ham betale og gjøre sin forsørgerplikt, men klag med jevne mellomrom på at du har for lite penger, slik at han får dårlig samvittighet og føler seg utilstrekkelig

12. Bli gravid raskest mulig, da sikres du oppholdstillatelse i Norge uansett på familiegjenforeningsgrunnlag

13. Bruk det første året til å sondere terrenget, gjøre deg kjent med andre russiske kvinner i området som har samme mål som deg, og gå på språkkurs – du trenger ikke gjøre noen innsats, men da kan du vise til at du er ”aktiv”

14. Bruk det andre året på graviditet og fødsel

15. Bruk det tredje året på å ødelegge forholdet

16. Når du har bodd i Norge i tre år, får du permanent arbeids- og oppholdstillatelse. Da trenger du ikke ektemannen din lenger, dersom han ikke er veldig rik

17. Når forholdet er ødelagt, og han ønsker å avslutte ekteskapet – anmeld ham for familievold (dette ordet er en sikker vinner i Norge!) og få ham arrestert. Bruk politiet og de dumsnille kvinnene på Krisesenteret, gråt og spill redd, framstill ham som et uhyre som kan drepe deg når som helst

18. Du har nå lurt ham, og han vil enten bli sint eller lydig. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg. Blir han lydig får du mer penger med deg ut av forholdet, eller du kan evt. beholde ham inntil en rikere mann dukker opp

19. Dukker en rikere mann opp, kan du flytte ut og vende tilbake til punkt 1 straks

20. Nå vil din holdning bære frukter: Folk har et positivt inntrykk av deg, fordi du er pen og kler deg godt. Det at du ikke har tatt arbeid og ansvarlighet, sier du nå er fordi han har vært kontrollerende og ikke latt deg få utfolde deg. Blir han sint av dine frekke løgner som du selv vet ikke er sanne, ”beviser” det at han har slått deg

21. Skaff deg advokat, det er gratis – du har jo ingen inntekt! For ham derimot, koster det flesk fordi han arbeider og må betale selv. Slik får du balletak på ham. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg

22. Sørg for å kreve det du kan av overgangsstønad, barnetrygd, kontantstøtte, barnebidrag osv. – kort sagt: Sikre deg alle trygde- og bidragsutbetalinger du har rett på fra den naive norske staten. Ikke la en krone slippe unna

23. Krev bruksrett til leiligheten hans – det får du fordi du har daglig omsorg for barn. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg

24. Du har nå tatt fra ham alt – barnet, leiligheten og lønna (han må jo betale advokaten sin) – og han er sint på deg. Dette er ideelt, for det ”beviser” jo at han har vært voldelig

25. Irriter og hån ham så mye du vil – blir han sint, ”beviser” det at han er skyldig

26. Alt du har skjult for ham og som han etter hvert har funnet ut om deg og dine løgner vil hisse ham opp – og igjen: Blir han sint, ”beviser” det hans skyld

27. Forleng konflikten ved samlivsbrudd lengst mulig – dette sliter ham økonomisk. Husk at du har gratis rettshjelp! Desto lenger du klarer å utsette rettsaken, desto bedre – du har jo leiligheten! Dessuten blir han selvsagt også sint av dette, det ”beviser” at han er skyldig

28. Du har nå 1) en solid inntekt fra den norske stat i form av trygder og bidrag, 2) leiligheten hans og 3) barnet

29. Han har nå mistet 1) lønna si (han må jo betale advokatregninger), 2) leiligheten sin (han kan heller ikke ta opp lån med sikkerhet i leiligheten uten ditt samtykke, siden du har bruksrett), og 3) den gode kontakten med barnet. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg

30. Vanskeliggjør samvær med barnet maksimalt ved å si at du er redd ham og at han bryter avtalen, benytt enhver anledning til å krisemaksimere, særlig dersom han ikke har vitner med seg. Da vil du kanskje kunne oppnå at han ikke orker mer og sier fra seg samvær med barnet. I en evt. rettssak kan vanskene ved samvær bidra til at vanlig standard (minimalt) samvær fastsettes. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg

31. Minimalt samvær med barnet for ham er bra for deg, for da må han betale maksimalt med bidrag og du kan monopolisere barna og sette dem opp mot ham. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg

32. Framstill deg selv som svak og utsatt, og appeller til naive nordmenns medfølelse for å få mest mulig penger med deg ut av boet etter rettssak. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg

33. Når du har sikret deg mest mulig penger, inkludert monopolisering av barna (de betyr mye penger), vend tilbake til punkt 1 og gjenta øvelsen. Blir han sint, ”beviser” det at han har slått deg.

 

Lykke til!