Bortførte barn prioriteres ikke

Av Kjell Schevig, Bortført.no

Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) hevder i Aftenposten 06.02.11 at det beste virkemidlet vi har til rådighet for retur av bortførte barn er Haag-konvensjonen. Dette er problematisk fordi vi må anta at statssekretæren er klar over at sjansen for å få et barn returnert ved bruk av Haag-konvensjonen er minimal. Regjeringen skryter likevel uhemmet av konvensjonens fortreffelighet, samtidig som de blånekter å fortelle nøyaktig hvor mange barn som er returnert ved rettsavgjørelser hjemlet i Haag-konvensjonen.

I tilfellene hvor barn tilbakeføres rask, skyldes det foreldrenes eget initiativ. Noen bruker profesjonelle byråer, noe Aas-Hansen fraråder på det sterkeste, likevel tilskriver regjeringen seg selv suksessen når slike operasjoner lykkes.

Vi kjenner til flere private aksjoner hvor norske barn har blitt hentet hjem med diplomati og samarbeid med lokalt politi. Det er altså mulig, dersom man bare vil, men er det noe som er hevet over enhver tvil i disse sakene, så er det en gjennomgående uvilje fra regjeringens side til å handle.


(Debattinnlegg på trykk i Aftenposten 18.02.11