Barneombudets kunnskapskrav

Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg

Barneombud Reidar Hjermann mener ”Domstolene trenger kunnskap om barn” (Aftenposten 21.08.10). Hva med ombudets egne kunnskaper? Hvor er Hjermann når insensitiv høring av barn helt til 7 år gjennomføres av dommere og barneombudets egne kolleger blant kliniske psykologer? Uten kvalitetssikring eller annen metodisk prøving.

Barn utsettes for lojalitetskonflikt når retten med sakkyndig assistanse presser dem til å velge mellom foreldrene. Barneombudet beskylder stundom ”krenkede fedre” for å ”skyve barna foran seg” i retten. Praksis legger til rette for at barns fremprovoserte preferanser skyves foran argumentativt i beslutningsprosessen. Foreldrene er ikke alltid de verste.

Kunnskapsutvikling om betydningen av kriterier som ”barnets modenhet og selvstendighet” er fraværende. Barneombudet er taus når kunnskapskravene blir konkrete. Men han uttaler gjerne at samværssabotasje som går ut over barn og fedre ikke bør sanksjoneres. Kunnskap om konsekvenser av foreldrefiendtliggjøring og tvilsomme voldspåstander avvises arrogant.