ANGREP PÅ KRISESENTRENE

Moss Avis har den siste tiden hatt leserinnlegg med synspunkter på Krisesenter og ny barnelov.    Det siste kom 10. januar  fra "fortvilet pappa" som lovpriser et innlegg av 20. desember ført i penn av Frida Buschmann. Dette innlegget bærer overskriften "Krisesenteret - en trussel mot rettssikkerheten" og kommer med til dels grove overtramp når det gjelder Krisesentrenes funksjon.  Vedkommende er for øvrig tidligere kommunestyrerepr. for Fremskrittspartiet, nå uavhengig representant i Bærum.  Det kan kanskje være interessant å vite at hun tidligere også har skrevet nærmest injurierende påstander om UDI og flyktningpolitikk. Når det gjelder "fortvilet pappa" så vet han meget godt at jeg under hinder av taushetsplikten ikke kan gå offentlig ut og korrigere eller forsvare detaljer i påstander om misbruk av Krisesenteret. Det føler jeg heller ikke behov for idet jeg synes at slik skittentøyvask ikke hører hjemme i avisspaltene. 

Jeg legger ellers merke til at det den siste tiden har kommet en rekke innlegg mot krisesentrene, ikke bare i Mossedistriktet, men også i andre deler av landet. Mange av innleggene kommer fra små, men meget aktive grupper av menn som bl.a. har organisert seg i "Foreningen 2 foreldre". Ofte er det de samme personene som står bak innleggene. Til orientering kan nevnes at F2F for en tid tilbake produserte en brosjyre med oppfordring til fedre om å kidnappe sine egne barn. En kan lure på hvilke motiver disse har for å ramme krisesentrene? Kan det være forslag til ny barnelov om delt omsorg som ligger bak? Det kan i hvert fall virke som om man herved gis et "alibi" for å sverte krisesentrene som tar imot kvinner som slett ikke er mishandlet, men som trenger et sted å være for å hevne seg på en "uskyldig" partner. Når dette er sagt så har ikke jeg noe imot at folk har delte meninger om krisesenter og barnelov, men denne debatten bør foregå på et hederlig og saklig plan, samtidig som motparten må gis muligheter til å imøtegå påstander som framkommer. For øvrig vil personsaker aldri egne seg som debattstoff i avisene. Jeg oppfordrer derfor de som er berørte om å la slike ting hvile, og heller føre debatten på generelt grunnlag.

10. januar 01

Unni Kiil

Daglig leder

Krisesenteret i Moss