Alternativ til psykologer

Av Ole Texmo og Einar Nyaas, Forum for Menn og Omsorg

Psykolog Ragnar Kværness fra Alternativ til Vold (ATV) er i Dagbladet 11.10.07 ute og lufter sitt demokratiske sinnelag. Han har lest vårt svar til førsteamanuensis Dag Øistein Endsjøs lesninger av Forum for Menn og Omsorgs (FMO) høringsuttalelse til lovforslag om kjønnsløs ekteskapslov, men neppe mer. Psykologens lese- og skrivebevissthet er som førsteamanuensens: Imøtegåelse av saklig argumentasjon må vike for hormonelt preget reduksjon av meningsmotstandere til følelsesmessig avstumpede. Kværness er påfallende opptatt av vår seriøsitet. I psykologens språk lider vi av "angstbitersk forakt for homofile, kvinner og det meste som går utenfor deres snevre verden".


En oppegående fagperson med selvrespekten i behold uttrykker seg ikke slik, med fare for å projisere egne hersketeknikker over på artikulerte motstandere han frykter å komme til kort overfor. Det ligger opplagt noe bak ATV-psykologens postmenstruelle utbrudd. FMO har flere ganger påpekt at ATV sprer falske forestillinger om voldsomfang a la "100 000 menn mishandler sine koner og samboere". Vi har publisert metodisk underbygde klager på flere navngitte ATV-terapeuter, og purret nylig på klagesaksbehandling Helsetilsynet har brukt vel lang tid på. ATV har sine grunner for å ville sverte FMO. Kværness` reaksjon er avslørende enkel i sin psykologi: Hos ATV har han lært å skyve andres offerstatus foran seg for å dekke over faglig svikt.