NRKs demonisering av muslimske menn

AV KJELL SCHEVIG
Bortført.no

NRK dyrker forestillingen om at muslimske menn bortfører flest barn. Realiteten er at 80 % av kidnappingene begås av kvinner. Europeiske og latinamerikanske kvinner dominerer suverent statistikken, mens muslimske menn er ansvarlig for mindre enn 10 % av bortføringene fra Norge. Årlig mister om lag 40 norske fedre barna sine.

Kvinner belønnes for sine lovbrudd med barnebidrag - fedre ikke. Nav tillater altså seg selv å kjønnsdiskriminere på tross av at bidragsloven er kjønnsnøytral. I stedet for å fortelle om dette, velger Lørdagsrevyen 2. januar heller å lage et kjempeoppslag om en Irakisk far som bortførte sin datter fra Sverige.

På samme måte valgte Brennpunktredaksjonen reservasjonsløst side med Anne Cecilie Hopstock, da hun ulovlig bortførte Khalid Skahs barn fra Marokko. NRK fortalte sitt publikum at Khalid Skah hadde bortført barna fra Norge, mens familien i realiteten utvandret samlet fra Norge og bosatte seg i Marokko.

Skah forteller at barna trivdes i Marokko; de hadde mange venner og gjorde det godt på skolen, inntil væpnede menn brøt seg inn i leiligheten hans og tok med seg barna. Men NRK brydde seg lite om dette, og valgte heller å kringkaste morens fortelling: Barna hadde selv flyktet fra far, lånt telefon av en tilfeldig forbipassere og ringt ambassaden hvor NRK, mor og hennes advokat også befant seg.

I fortsettelsen lot NRK og tabloidpressen Hopstock boltre seg over førstesidene og i nyhetssendingene, fullstendig uten motforestillinger fortalte hun om vold, trusler og hvilke traumer Khalid Skah hadde utsatt barna for. Mon tro hvordan vi ville ha reagert dersom en av våre egne idrettshelter ble utsatt for et slikt karakterdrap?

Khalid Skah reagerte med sinne. Skah hyttet med nevene og ropte ut trusler mot ambassadens personell, og spilte seg dermed selv inn i NRKs dramaturgi som selve arketypen av en sint, farlig, muslimsk mann.