Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Arkiv 2009

 


29.12.09
Kampen fortsetter  Av Peter Meidell (Moss avis 29.12.09)
Det er viktig å fortsette kampen for barnets rett til å bli kjent både med sin mor og sin far. Reaksjon på AP-politiker Gunn Kari Gjul og hennes utspill om single kvinners rett til assistert befruktning.
22.12.09
"Vil betale private for å hente bortførte barn hjem"  (TV2 20.12.09: Ronnie Baraldsnes)
Når myndighetene ikke gjør jobben sin må man ta i bruk andre midler. Men TV2 velger også her (jf oppslagene om misbruk av krisesentre) å ta brodden av sitt eget opplsag ved å la "militærekspert" Rolf Landaas advare mot tilbakeføring. På meget tvilsomt grunnlag - empirisk og argumentativt. 21.12.09 følger privatetterforsker Ola Thune opp med oppsiktsvekkende uttalelser som ikke helt uriktig kan tolkes som at lov og rett må vike når det er tale om barn. Hva bygger han sine uttalelser på? Hvor vil TV2 med disse oppslagene. Hvor er den fjerde stastsmakts uavhengighet blitt av? Typisk er at  verken fagfolk med presumptiv greie på systembetingelser eller myndighetspersoner uttaler seg. Det trenger de forsåvidt ikke nå TV2 og andre sysemservile medier løper deres ærender. Mer om bortførtsaker og bortførtfondet på Bortført.no
17.12.09
Kvinner misbruker krisesentre  (TV2, 15.12.09) Flere tilsynelatende kritiske oppslag de siste dagene: Misbruker krisesentre i kampen om barna (TV2, 16.12.09), Oppsøkte krisesenter - ble fratatt barna (TV2, 16.12.09)  Men oppslagene skaper et misvisende inntrykk av at misbruk av krisesentre er et marginalt fenomen og ikke et strukturelt problem all den tid bevis- og dokumentasjonskrav for påstått vold og mishandling er fraværende - både for utenlandske kvinner som vil sikre seg opphold og etnisk norske kvinner som vil posisjonere seg i barnefordelingssaker. Nyhetsoppslagene nevner ikke systemfeilene, men gir inntrykk av at mistenkte fedre blir renvasket for beskyldningene, og dertil vinner rettssakene og får omsorgen for barna. Og at barnevernets galskap nøytraliseres av grundige rettsoppnevnte psykologer .. ... slik at foreldrene får barna sine tilbake som rett og rimelig er. Hva slags ærende er journalist Haakon E. Eliassen egentlig ute i? Kunnskaper om de sakstypene har presenterer vil han ikke skaffe seg.
15.12.09
"Fedrekamp om pappaperm"  (Dagsavisen 15.12.09: Irene Halvorsen)
Misvisende overskrift, og ikke usannsynlig misforstått problemstilling. Det er de rød-grønne som ikke vil gi fedre selvstendig status i barns liv. Statsbudsjettet legges frem i dag, relativt sett enda mer pinlig enn da SV hadde finansministeren og Kristin Halvorsen fnøs foraktfullt av spørsmålet om når fedre får selstendig opptjeningsrett. Nå har SV likestillingsministeren. Her går APs Fredrik Mellem mot begrepene og utfordrer dermed de rød-grønnes likestillingspolitikk innenfra. Frperne Sylvia Listhaug og Espen Espeseth delte foreldrepermisjonen likt, men anbefaler ikke hvem som helst å gjøre det samme. Motstanden mot tredeling og detaljregulering har ulik begrunnelse hos AP og Frp politikere med kritisk syn på saken.
13.12.09
Sånn gjør vi det i vår familie  (av Marit K. Slotnæs) Et Dukkehjem  (av Simen Sætre)
To Morgenbladet - skribenter bekymrer seg for farsrollen (11.12.09). Med god grunn. Men kan vi stole på Morgenbladet i barnelov- og ekteskapslovdiskurser når urbane postmoderne forestillinger om kjønn og familie skal selges inn og ut. Hos intelligentsiaen i akademia og i statsfeminismens værnede bedrifter.
10.12.09
Sviket mot barna  Av Maria Elizabeth Fongen (Aftenposten 10.12.09)
Ny sterk kronikk fra lederen av Oslo Katolske Bispedømmes familiesenter. Obama kan si hva han vil om peace and justice and all that crap. I fredsprisens hjemland Norge tilrettelgger man for barn som handlesvare og middel for skrudde voksnes happiness.
08.12.09
I lys av mørke tall  Av Ole Texmo (Dagsavisen 07.12.09) Feminist og skribent Anne Bitsch tok ikke utfordringen i innlegget 25.11.09 (se nedenfor på denne siten). Istedet satser hun på ytterligere eller skal vi si "stadig" stigmatisering og mistenkeliggjøring: Texmos suspekte agenda (30.11.09) Men ikke alle blinde høner finner gullkorn. Det viser statistikkene. Uten talltriks. (NB: det er kommentarfelt på alle debattinnleggene)
04.12.09
Hvordan ser den mannlige offerrolle ut?  Forespørsel om deltakelse i en studie av menn som har vært eller er utsatt for vold (fysisk og eller psykisk) fra tidligere eller nåværende partner. Studien tar også høyde for tilfeller av (forsøk på) hindring av kontakt med sine barn, kalt "isolerende adferd", eller "samværssabotasje" rett og slett. Interesserte kan ta kontakt med FMO som formidler videre kontakt med studenten (masteroppgave i sosiologi) som utfører forskningsprosjektet.
03.12.09
Fedre uten rettsvern   Av Kjell Schevig (Dagsavisen 02.12.09)  
Nav vet ingenting om norske barns levekår i utlandet, likevel hevder Nav å vite hva som er barns beste. Her er oppslaget hvor Navs holdninger eksponeres (27.11.09), Arbeids- og velferdsdirektør Tor  Saglie forsøker å nyansere oppslaget i dette innlegget (30.11.09).
02.12.09
Svineinfluensaen skapar problem hjå skilde foreldrar  (NRK Sogn og Fjordane 02.12.09)
Den eine av foreldra kan ikkje berre sånn utan vidare bestemme at borna skal vaksinerast eller ikkje. Fylkesmannen sin jurist har nok ikkje gjort heimeleksa si godt nok, grunngjevinga held ikkje for å gje bustadsforeldaren all makt. (Sjå kommentarane og sei fra kva du meiner om dette)
28.11.09
Oppdrag: hjem til mamma  (Aftenposten A-magasinet 27.11.09, Karine Østtveit)
Tilsynelatende gir denne artikkelen et inntrykk av at det er systembetingelsene, dvs svikten i statens rutiner og lovens mekanismer, som skaper markedet for å hente barn tilbake. Men inntrykket som skapes er at dette skjer med tvilsomme midler. Mer om fondet omtalt i artikkelen. Moren stilte opp under forutsetning av at hun ikke skulle være anonym. Aftenposten endret vilkårene ensidig da artikkelen kom på trykk. Vi begynner å bli vant med uredelige medier etterhvert, men kjedelig er det.
25.11.09
Menn som ikke liker å bli stigmatisert  Av Ole Texmo  (Dagsavisen 25.11.09)
Forkortet og omarbeidet utgave av Menn og vold. Anne Bitsch forsøker 20.11.09 å bygge opp rasjonaler som skal sannsynliggjøre at "minst hver tredje kvinne i verden på et eller annet tidspunkt i livet utsettes for vold". Hvor er kunnskapsgrunnlaget forankret? 
23.11.09
Utdanningsforbundet mot likestilling ? Av Jan Olav Flottorp (Aftenposten 22.11.09)
15.11.09
"Pappaperm uten lønnseffekt", melder Forskning.no (09.11.09: Anita Hasle, rådgiver)
Med referanse til islandske forhold og studier som viser at når islandske fedre tar ut en tredjedel av fødselspermisjonen, får det ingen effekt på utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. På Island. So what? Er dette viktigere enn hvordan effekten er for forholdet mellom barn og fedre? Hvor feministiske kan vinklingen egentlig bli? Uten at det stilles spørsmål ved relevansen av forholdet mellom likestilling mellom kviennr og menn som foreldre og som lønnstakere. Og effekten for barna.
09.11.09
Det blir nytt debattmøte i Mannsforum torsdag 12 nov kl. 18.00 til 21.00. Som tidligere i Geitmyrsveien 7d. Oslo (ved St.Hanshaugen)
Professor i kjønnsforskning Øystein Gullvåg Holter vil innlede om "pluss og minus for menn i "likestillingslandet", diskriminering av menn, og likestillingsteori". Mannsforumgründer Ragnar Næss vil supplere med noen ord om "Kvinnebevegelsen, menn og radikalfeminismen", og Torbjørn Herlof Andersen synger Dylan og Cohen. Kvinner er også velkomne. Kanskje dukker Eva Lundgren opp?
05.11.09
Hvem er pappa? (av Kyrre Fjeldvik)
Det nærmer seg farsdag, mange barn der ute - store og små - lurer fremdeles på hvor deres pappa er. Norske myndigheter vil ikke hjelpe dem, eventuelt ikke før der fylt 18 år, i lovteknisk forstand voksne. Her forteller Kyrre Fjeldvik i kortformat om sitt liv som adoptert. Kyrre har egen hjemmeside og blog. Les også denne om den usaklige ideologisk baserte kritikken mot "Tore på sporet" som program.
03.11.09
Når gutter skal bli menn  (Forskning.no, 03.11.09 :  Kristin Engh Førde)
Ungdomslitterære figurer på jakt etter måter å være mann på. Forskningsformidlet av en tidligere redaktør av feministtidsskriftet Fett. Forskeren heter Svein Slettan.
25.10.09
Kjønns- og kulturkampen fortsetter. Dette begynner å bli morsomt. Avisene må prioritere strengt. Aftenposten er kjent for ikke å la mannlige stemmer få dominere. Likevel klager kvinneforskerne. Mannlige professorer avspises med kortinnlegg som disse fra Kristian Gundersen og Arild Pedersen. Professortittel ser ikke ut til å imponere Aftenposten. Når det gjelder mannlige ytringer.
20.10.09
Kvinnepolitikkens fallgruber   (Av Anne Bitsch, Dagsavisen 16.10.09)  
Bitsch på ein fredag, resirkulert på en tirsdag, på dagen for utnevnelsen av Audun Lysbakken som landets første mannlige barne- og likestillingsminister. Så får vi se om Bitsch visjoner om statsrådbytte når inn. Frøkenen med det velklingende navnet har ikke vondt for å komme til orde her og der (i tillegg til sitt egen organ med det tvetydige navnet), men så skriver hun også bra og pointert. Bl.a om "fedre uten selvstendig rett til permisjon".
15.10.09


"Pappa Mia"  Samleside for den leseverdige pappabloggen til Dagsavisens Kjell-Erik Kallset.
Mye interessant stoff som reflekterer viktige manns- og omsorgssaker.
 
10.10.09"Rett og urett"  av dr.philos Jon Gulbrandsen. 2.kapittel i bokmanuset "Når verdier forvitrer".
Mari Toft (alias Syphilia Morgenstierne, fhv red av Gateavisa) i forlaget "Fritt og Vilt" uttrykte seg slik :
"Den av de tre storyene dine, for å kalle dem det, hvor du har lykkes best, ja overmåte godt, og levert en helt sensasjonelt god og personlig og oppsiktsvekkende beretning, ikke fordi opplevelsen er enestående, men nettopp fordi den har generell gyldighet og samtidig er personlig skrevet og med intelligens og humor, og utrolig nok blottet for offerets selvmedlidenhet selv om det er uhyggelige ting du beskriver - det er i del 2 om barnefordelingsjuss."
06.10.09
Forskning underkjenner gyldigheten av feministiske kjønnsstudier  Av Pelle Billing  (Mens News Daily 03.10.09)
Ser man det! Les også dette oppslaget i Klassekampen 01.10.09 hvor Nils Rune Langeland, Bjørn Vassnes, Håkon Gundersen og Preben Z. Møller kommenterer "Menn som hater kvinneforskere" slik man velger å vinkle problemstillingen.
02.10.09
"Kjønn er noko ein gjer, ikkje noko ein er"  Av Kjell Schevig (Adresseavisen 30.09.09)
Er Harald Eia på sporet av en virkelig avslørende forskningsjournalistikk overfor et gjennom politisert felt. Kjønnsforskning misbrukes jevnt til politiske formål.
29.09.09
Nytt møte i Mannforum torsdag 1. oktober, tema denne gang er Sexkjøpsloven. Møtet er åpent for alle, også kvinner, sted: Geitmyrsveien 7d kl. 18.00-21.00
Innledere er: Malmfrid Hallum, Nulltoleranse.no, Ragnar Næss, Mannsforumet og Arne Randers-Pehrsson, PRO-senteret. Deretter diskusjon. Som en aldri så liten forsmak på et tema vi har tenkt å ta opp senere - litteratur som dannelsesvei og kjønnsidentifikasjon - vil Torbjørn Herlof Andersen bidra med sanger av Bob Dylan og Leonard Cohen.
23.09.09
Hvorfor applauderes Valerie Solanas og Mira Craigs vold i norsk offentlighet? spør Ragnar Næss i dette innlegget om relevansen av mannsforskning. Blant annet.
20.09.09
Prosesskriv til Oslo tingrett  (09.09.09) Saken spisser seg til, regjeringens prosessfullmektig Ida Thue var dommer i tingretten da en viktig sak med far som part ble avgjort i 2007. Dommer nå er Ingmar Nestor Nilsen, kjent for sin systemlojalitet. Ingen av de profesjonelle aktørene ønsker at barnefaren skal få prøvd sin sak på forsvarlig vis.
19.09.09
Anniken Huitfeldt ble strøket av flest  (NRK 19.09.09)
Barneminister og toppkandidat fikk flest strykstemmer av sine egne velgere i Akershus. Vi trenger neppe spekulere i hvorfor. Familiepolitikken taler for seg, f.eks at "det eneste anstendige" var å gi lesbiske rett til å få barn, mens beskyttelse av samværsretten for ekte heterofile fedre ikke har prioritet.
12.09.09
Bortførte barn er en prioritert oppgave  hevder statssekretærene Lotte Grepp Knutsen (barne og likestilling) og Astri Aas-Hansen (justis) i Adresseavisen 26.08.09 som svar på Kjell Schevigs kronikk "Barnebedraget" (Adressa 04.08.09 - publisert 08.08.09 på FMO). Bløff repliserer Schevig (Adressa 09.09.09)
07.09.09
"Hvem knebler hvem?"  spør Ole Texmo i et forkortet innlegg i Aftenposten 04.09.09.
"Langversjonen" av innlegget kan du lese her. Priviligerte feminister klager over hvor lite de slipper til. Aftenpostens prioriteringer taler sitt tydelige språk
04.09.09
En advokat krysser sine spor   Av Kjell Schevig.
Innlegg på trykk i Vårt Land 04.09.09 i forkortet versjon. Om kjendisjurist Abid Q. Raja og hans unnlatelsessynder
02.09.09
"Fattige mødre glemt i valgkampen" (NRK 31.08.02)
NRK og Aftenposten viser oss sakene som forsvant, skjønt Kåre Willoch har gnålt om dette lenge i Aftenpostens spalter. Men hvor er temaet om fraværet av fedres selvstendige opptjeningsrett? Selv Anne Inger Lahnstein mente dette var feil. Som leder av likelønnsutvalget. Som leder av Sp i sin tid stod hun på skilte mødres egendefinerte rett til å bestemme barnas kontakt med far. Her får KW svar fra FriogFrank Gundersen som viser hva Willoch-regjeringen forsømte overfor fattige mødre når man hadde muligheten. Fedres status er fremdeles ikke-tema. Hos Willoch, Lahnstein, NRK og Aftenposten. Les dessuten bloggen til Dagbladets Halvor Elvik og bruk kommentarfeltene flittig. Det kan være eneste mulighet til å nyansere bildet i media og i valgkampen.
26.08.09
"Regjeringen har sviktet de mest utsatte kvinnene" (NRK 25.08.09)
1000 ilagte besøksforbud er for lite iflg Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet. Mørketallene er som vanlig høye. Mediene følger kildekritikkløst opp. Skjønt nå kritiseres statistikkføringen. Den viser forøvrig at Vestfold, overgrepshysterifylke nr 1 hvor SVs Inga Marthe Torkildsen nå prøver å skaffe seg sin tredje periode som stortingsrepresentant, er på topp. Nyheten presenteres av NRK som valgkampsak for Arbeiderpartiet. Kan vi håpe på at den ubeskyttede og svært utsatte samværsretten som rammer forholdet mellom barn og fedre får tilsvarende oppmerksomhet?
15.08.09
FMOs høringsuttalelse til farskapsutvalget  (15.08.09) NOU 2009:5 kalt "Farskap og annen morskap".
Vi er såvisst ikke humørløse, men det får da være grenser for statsfeministisk flåseri. Utredningen er katastrofalt dårlig, ekte og sunne foreldre- barn relasjoner taper terreng.
12.08.09
Mannsforum har nytt møte 13.08.09, tidspunkt er kl 1800 - 2100 og sted Geitmyrsveien 7D, Oslo (like ved St.Hanshaugen). Tema denne gang er "Hvor meget av de påviselige forskjellene mellom menn og kvinner er biologisk betinget?". Innleder er Ole-Jørgen Anfindsen. NB: kvinner er også velkomne. Innlegg fra det første møtet 13.05.09 er publisert tidligere på FMOs site (se lenger ned på siden, datoer 03.06.09 og 09.06.09 samt info om Mannsforum 08.05.09)
08.08.09
Barnebedraget   Av Kjell Schevig (Adresseavisen 04.08.09)
Opplysende og velskrevet kronikk om systembetingelser som spiller mor og far, kvinne og mann, ut mot hverandre. Med barn som økonomiske taps- og vinningsobjekter. Med staten som hallik og NAVI som horekunde med amnesti. (LDO har foreløpig plassert seg på sidelinjen og vet ikke hva skam er, än så länge)
07.08.09Anne Cecilie Hopstock - saken tbc  Mor og mors advokat er lei farens løgner (Dagbladet 05.08.09). Khalid Skah holdt pressekonferanse i Marokko onsdag 05.08.09. Dagbladet og NRK var tilstede. NRK melder dessuten at "Få straffes for bortføring av barn". "Mor står for de fleste bortføringene, men blir sjelden tiltalt og dømt. Far står for langt færre bortføringer, men blir oftere dømt". Dette visste vi forsåvidt fra før av, men vi fester ikke lit til advokat (ph.d) Torunn Kvisbergs forklaring på rettstilstanden. I Klassekampen pointeres noe vi har hevdet flere ganger uten å bli hørt: Verstingene er ikke Marokko og Tunis og slike land, men derimot Sverige og Tyskland med sosialdemokratisk syn på mødre og fedre og omsorgsregimer "Söta mor: flest bortført av mor". Velkommen etter.
05.08.09
Pappaomsorg er for barnas beste  (Aftenposten 05.08.09)  Av Fred Johan Ødegård, redaktør farogbarn.no  
Forholdet mellom far og barn må ikke reduseres til et middel for høyere kvinnelønn. Mer pappaomsorg er bra, ikke fordi det øker kvinnelønningene eller styrker menns rettigheter, men fordi fars tilstedeværelse er bra for barna. Nettopp hva vi har sagt hele tiden, med referanse til respekten for selvstendgheten i far-barn - relasjonen.
04.08.09
245 barn er bortført fra Norge  (NRK 03.08.09)
Mediadekningen er fremdeles tendensiøs, tilsynelatende er det positivt at barnebortføring som fenomen blir fokusert, men de toneangivende riksmediene har ikke forstått at de propaganderer ett bestemt syn på spesielt en sak (Skah-saken som like gjerne kunne vært kalt "Anne Cecilie Hopstock - saken", "Ambassade-saken" eller "Brennpunkt-saken", etter de viktigste aktørene i dette dramaet), eller er deres vinklinger nettopp bevisste uttrykk for en preferert syn - både på denne enkeltsaken og på saker generelt (far bortfører, er voldelig og lyver om alt iflg anbassade og mors advokat). I dette NRK-oppslaget er det muligheter for kommentarer, også til mediedramaturgien og sviktende kildekritikk. Her gir Dagbladet sin spesielle vri på balansen i fremstillingen. Onsdag 05.08.09 holder Khalid Skah pressekonferanse, vi avventer også en avgjørelse i Marokkansk rett om barnefordelingen.
31.07.09
Morgendagens feminister   Av Ole Texmo
Kvinneklinikkprofessor Anne Eskild etterlyser kvinnene i "debatten om retten til omsorgen for barna". I Aftenposten åpnes alle spalter for at kvinner skal få unndra seg ansvar for følger av reproduskjon når det måtte passe, og når man trenger plass utenfor egne selvkontrollerte organer som f.eks feministtidsskriftet Fett. Journalist Anne Bitch har ikke vondt for å komme til orde. Hva skjer når og hvis man etterlyser menn i "debatten om retten til omsorgen for barna"? Vil Eskild og Bitch slippe til med sine protester? Eller vil man si at nå har jaggu dere kvinner fått sjansen til å vise at dere duger: nå må vi slippe til menna. Aftenposten har en lei tradisjon å forholde seg til.
29.07.09
En meget stygg sak som i utgangspunktet ikke handlet om barnebortføring, men som etter at UD intervenerte har blitt en bortføringssak med Norge som bortfører. Mediene har fått sin sommeragurk med virkelig h-touch: moren er lykkelig tilbake etter et formodentlig ulovlig Marokko-opphold hvor hun fikk hjelp til å hente barna som nå holdes avsondret i Norge, kanskje for at ikke motforestillinger til morens versjon skal bli kjent. En diplomatisk krise er under oppseiling, vi betviler sterkt at utenriksminister Jonas Gahr Støre er klar over hva han har gitt legitimitet til. Her er foreløpig siste toppmål på ukritisk journalisitkk, denne gang fra VG. Det er ellers Dagbladet som har kjørt saken (NRK Brennpunkt kommer med dokumentar 03.08.09), nå og da forsøker man å nyansere. Mediene trykekr villig det myndighetene vil de skal publisere, Dagbladet henter informasjon fra Barne- og likestillingsdepartementet, som om man på det hold var legitim aktør i det spillet som nå foregår. Ellers heter det alltid at BLD ikke kan gå inn i enkeltsaker. Dagsavisen er hittil eneste avis som tillater kommentarer fra leserne. Det har vært en markert dreining i vinklingen på saken fra en barnebortføring som ikke var reell til en demonisering av barnefaren. Frem mot NRK Brennpunkt dokumentar 03.08.09 vil det ventelig bli verre og verre.
22.07.09
Dogmer hindrer terapi   (Forskning.no 21.07.09: Ingunn Haraldsen)
"Feministisk ideologi og politikk har til nå preget feltet i for stor grad". Sier forsker Ingunn Rangul Askeland som mener at vitenskapelige argumenter har kommet for mye i bakgrunnen. Det tror vi så gjerne. Før eller senere må også fokus rettes mot Alternativ til Vold og deres ideologiske virksomhet. At effekten av terapi hittil ikke har vært måbar, er ingen stor sensasjon. Vi ser frem til at også ATVs tilbud om såk "partnervoldterapi" underkastes granskning. Likeledes produksjonen av falske bekymringsmeldinger til barnevernet for å ramme kompetente fedre.
16.07.09
Barnelov til mors beste  (Aftenposten 14.07.09) NB: kommentarfelt
"Den moderne fraskilte pappaen er rettsløs i Norge i dag, så lenge han ikke har en grei eks". Skriver artist, skuespiller, tidligere NRK-journalist og pappa Fredrik Steen.
11.07.09
Regjeringen stopper barnebidrag til kidnappere   (Dagbladet (NTB) 09.07.09) NB: kommentarfelt.
"Det strider helt mot folks rettsoppfatning at man kan bortføre et barn, og likevel leve på det norske velferdssystemet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt til NRK." Jaggu sa hun det. I TV2- intervju samme dag antydet hun også noe om konsekvenser for nasjonal barneborføring det blir spennende å studere nærmere. 
28.06.09
Rettsmedisinsk svikt(t)  Av Lars Gule (Klassekampen 20.06.09) Det er et stort behov for bedre kvalitet på rettsmedisinsk sakkyndighet. Kronikk med referanse til en konkret sak omtalt flere ganger på FMO, bl.a i en tidligere publisert kronikk av samme forfatter: Fornuft og følelser  (Klk 25.04.09; FMO 05.05.09)
22.06.09
"Vil være mer enn helgepappaer"  (Forskning.no 21.06.09: Frank Bertelsen)
Sosiologen Knut Oftung tar dr grad på skilte fedre. Men er det så enkelt som at omsorg og ansvar for egne barn er et spøsrmål om valg - på skilte fedres egne premisser - uavhengig av mødrehegemoni og systembetingelser. Gir sosiologens forskning svar på slike spørsmål?
19.06.09
"Tvinges til samvær med voldelige fedre"  (Aftenposten 17 og 18.06.09)
Hørt den før? Som vanlig pesenteres funn uten referanser til tilgjengelige rapporter/undersøkelser. Jeg hev meg rundt, foretok et par kildesøk, og møttte dessuten opp på en konferanse hvor "funnene" ble presentert av professor Kristin Skjørten. Hun liket ikke mine spørsmål, men lovte å ettersende paperet. Når det er ferdigskrevet. Her er en annen nyhet fra NRK i samme duren. Denne gangen er det ikke ukjente Judith van der Weele (Alternativ til Vold) som uttaler seg. Uten å dokumentere sine funn. Leserne av FMOs site oppfordres om å ettergå både forskerne og ikke minst de journalistene som kildeukritisk formidler dette overgrepshysteriet, hvor nyhetene synes timet opp mot Storbergets ministerkonferanse om "Vold i nære relasjoner". Eller også for å tone ned at den bebudede ot.prp om Barneloven ikke inneholder sanksjoner mot samværssabotasje.
15.06.09
Likestillingsnemnda stevnes for retten  
Barnefaren som hevder NAV utland bedriver kjønnsdiskriminerende praksis i bidragsinndrivelsessaker, og som ønsket at Likestillingsombudet skulle undersøke forholdene, vant ikke frem i Likestyillingsnemnda. Nå tar han saken et skritt videre. Les mer om saken på Bortført.no.  Les også denne om Nemndas rasjonaler og prioriteringer.
09.06.09
Fra likestillingsstatistikk til The Doors of Perception  Av Bjarne Øvrelid  
Innlegg holdt ved Mannsforums første møte 13.05.09. Om  mannsbilder, fiendebilder, kjønnsforskning som mobiliseringsretorikk, og strategier for nødvendig maskulint opprør.
06.06.09
Juks fra justis  Av Kjell Schevig, redaktør Bortført.no  
Justisdepartementet kan mistenkes for å tukle med sitt statistiske utvalg, hvor saker uten suksess er fjernet fratallmaterialet.
03.06.09
Menns manglende adgang til offerposisjonen  Av Torbjørn Herlof Andersen.
Innlegg holdt ved Mannsforums første møte 13.05.09. Om menns erfaringer med utsatthet for seksuelle overgrep, mannlighet og offerstatus
28.05.09
Uskyldig incestdømt rømte landet  (VG 28.05.09: Hans Kringstad)
Derfor vil staten redusere hans erstating etter gjenopptakelse og frifinnelse. Men mannen får allikevel 4,6 mill. i erstatning og oppreisning. Han mistet jobb, hus og hjem og ble uføretrygdet som 40-åring pga falske incest-beskyldninger som førte til domfellelse i 1991. Staten vil gi ham kr. 105 700.
26.05.09
Dagbladet foran og bistandsadvokaten bak  Av Ole Texmo.  
Moderne justismordhistorier inneholder eksempler på profesjonelle aktørers svikt, og medias unnfallenhet. I denne saken som FMO har omtalt flere ganger, kan fokus med fordel rettes mot bistandsadvokatens rolle som samrører, både overfor sentrale vitner, og som tilrettelegger overfor media, f.eks som primærkilde for Human Rights Service som tidlig var ute med sin forhåndsdom. Like før rettsforhandlingene startet i Borgarting lagmannsrett 19.03.09 fikk den aktuelle bistandsadvokaten refs fra Advokatforeningen.
21.05.09
Godhetens tyranni  Av Anders Dahlen (ABC nyheter 20.05.09)
Barnepsykolog Magne Raundalen legger til grunn at alle bekymringsmeldinger er reelle. Barnepsykologen utelukker at det forekommer sjikanemeldinger. Dette tiltross for at Magne Raundalen vet at ikke alle som jobber innen overgreps- og omsorgssviktindustrien er etisk redelige. Spesielt Alternativ til Vold (ATV) har misbrukt sin "opplysningsplikt" noe barnepsykolog Raundalen er vel kjent med.
19.05.09
Medienes agenda i debatten rundt den nye ekteskapsloven  Av "relativt anonym".
Strategier for å usynliggjøre fedre når stadig nye høyder. Eller skal vi si dybder? I den opphetede debatten ifm tildelingen av Fritt Ord prisen til Nina Karin Monsen ble det uttrykt mye rart. Fravær av kildekritrikk hos toneangivende medier fremtrer som et symptom på et alvorlig sykt samfunn.
14.05.09
Vil dømme barn til to hjem  (Dagsavisen 13.05.09: Kjell Werner, Åshild Langved)
Ot.prp` en om endringer i Barneloven lar vente på seg, den kommer visstnok før sommerferien. Men barnestatsråden Anniken Huitfeldt slipper nå nyheten om at regjeringen vil åpne for at retten kan idømme delt omsorg, eller bosted som det heter. Vi vet imidlertid ikke hvordan det konkrete lovforslaget ser ut. Vi vet heller ikke om dette utspillet som times med et smilende istemmende barneombud, er til å stole på. Hva betyr det at domstolen skal gies en snever adgang til å idømme delt bosted? Hva vil regjeringen og fagmiljøene gjøre med den erkjente kunnskapsmangelen? NB: kommentarfelt i Dagsavisens nettoppslag (følg linken).
08.05.09
Et nytt mannsforum er dannet. Delvis i opposisjon til etablerte profeministiske miljøer. Initiativtaker er Ragnar Næss. Første møte onsdag 13.05.09. Innledere til debatt: Torbjørn H. Andersen, Ole Texmo og Bjarne Øvrelid. Klikk på linken for flere opplysninger om temaer, møtested, møtefrekvens, henvendelse mv.
05.05.09
Fornuft og følelser  Av Lars Gule (Klassekampen 25.04.09)
"Rett før påske ble en mann kjent skyldig i grov mishandling av sin tidligere kone i Borgarting lagmannsrett". Saken er omtalt tidligere på FMO. I denne kronikken stilles det bl.a kritiske spørsmål til hvordan jurordningen fungerer: "Man kan bli dømt i norsk rett på tross av alibi og motbevis"
29.04.09
Retten til en far er svekket  (VG 29.04.09: Frank Ertesvåg)
Krf-leder Dagfinn Høybråten mener barns rett til en far er svekket etter lesbiskes adgang til kunstig befruktning. "Det er et uotvistelig faktum". Frp-talsmann i familiepolitiske saker Ulf Erik Knudsen sier at "i lovverket er mannens rolle redusert til noen sædceller man kan hente i en bank". Men blir omkamp om ekteskapsloven en virkelig valgkampsak for disse partiene?
24.04.09
Hvor mange foreldre blir egentlig enige etter "Konflikt- og forsoningsmodellen?"   Av Heidi Renate Bahr.  
Kritisk søkelys på markedsføringen av Psykolog Knut Rønbeck og hans mye oppskrytte "Follo-modell". "Hvis man antar at det i gjennomsnitt behandles 60 barnefordelingssaker i hver tingrett (ialt 68) pr år, utgjør dette 4080 saker i året. Altså over 20 ganger så mange saker som statistikk og psykolog Knut Rønbecks påstander skulle tilsi. Hvilket må bety at det slett ikke blir enighet i 4 av 5 barnekrangler". Slik Aftenposten ukritisk formidler.
21.04.09
"Christoffer kunne vært i live"  (Dagbladet 21.04.09: Anders Holth Johansen)  
Faren mener sønnen kunne vært i live om han hadde fått fortsette samværet etter at moren til gutten stoppet samværet da hun ble sammen med stefaren som nå er tiltalt for å ha drept gutten etter massiv mishandling. Morens eneveldige regime er ikke usansynlig en medvirkende årsak til tragedien. Men er moren medtiltalt? Hvem ansvarliggjør systemfeilene i slike tragedier. Går moren fri fordi hun er mor og fordi det er menn som er erklært voldelige under statsfeminismen?
18.04.09
Departementenes kollektive voldsanklager  Av Kjell Arve Schevig, redaktør Bortført.no.  
Menns omsorgsevne trekkes gjennomgående i tvil; menn demoniseres med nynorsk sakprosa. Barne- og likestillingsdepartementet legger samtidig ikke skjul på at Mannsmeldinga (Stort.meld nr 8, 2008-09) er motivert av å "sikre ei høg yrkesdeltaking hos kvinner, å få fleire kvinner inn i leiarstillingar og i styre". Mannsmeldinga altså.
10.04.09
Vil ikke hente barn med tvang  (Aftenposten 08.04.09: Solveig Ruud)  
Stort enkildeoppslag hvor barneminister Anniken Huitfeldt ser totalt bort fra skadene foreldre og barn blir påført ved samværssabotasje. For ikke å nevne tilliten til lov og rett. Media unngår å konfrontere statsråden med hvilke typer avveininger hun må gjøre for å innta et standpunkt mot effektiv sanksjonering av samværssabo. Det vises til rettsspraksis, men ingen konkrete referanser. Hvor er studiene av praksis for tvangsfullbyrdelse og konsekvensen av endringssaker på bakgrunn av samværssabotasje? Nyhetsoppslag også på ABC-nyheter hvor det er anledning til å kommentere.
07.04.09
"Drev torturlignende mishandling av mindreårig kone"  (Dbl 03.04.09: Geir Barstein og Frode Hansen)
Dagbladet alltid foran! Uten å ha vært tilstede i den tre uker lange rettssaken, slår avisen til knappe to timer etter at kjennelsen fra juryen er klar. Hele saken er en stor skandale. Bevisene er ikke vurdert, aktoratet har vunnet frem med uredelige midler for å undergrave motforestillingene mot at den "torturlignende mishandlingen" idethele tatt har kunnet finne sted. Debatten om juryordningen bør nå suppleres med en grunnleggende debatt om den frie bevisbedømmelse. Bistandsadvokat Monica Lindbeck sine mange roller i sakskomplekset bør granskes, bl.a samrøre med sentrale vitner og aktiv holdning overfor media. Ikke minst må vitenskapelig beleggbar kunnskap om traumer og hukommelse på bordet. Den rettspraksisen som utvikler seg nå bygger ikke på juss, logikk og forstand. Men på kjønnsideologi hvor menn skal dømmest selv om bevisene ikke holder mål.
24.03.09
Ti stille mann - kvinnene taler   Av Kjell Schevig, redaktør av Bortført.no (Vårt Land 19.03.09)
Med regjeringens Mannsmelding trappes kjønnskrigen opp når det såes tvil om heterofile menn egner seg til omsorg for barn. Norske menn demoniseres med nynorsk prosa og Orwellsk nytaleretorikk. Mannsmeldingen bidrar ideologisk til å undergrave biologisk foreldreskap.
20.03.09Bevis vs troverdighet  Av Ole Texmo  
En stygg symbolsak for påtalemyndigheten er under behandling i Borgarting lagmannsrett. Det handler om familievold over alle grenser, herunder overgripende bevisgrenser og fysiske lover. Statsadvokat Olav Helge Thue har gått sterkt ut, men bryr han seg egentlig om å ha en god sak? Krisesenteret er sterkt representert på vitnelisten, men hva skal de egentlig vitene om? Hvilke forklaringer skal retten legge til grunn: de forklaringene som er i motsrid til fysiske lover, eller tilpassede forklaringer som uansett undergraver fornærmedes troverdighet. Saken blir en prøvesten på om vi virkelig har en rettsstat. Mediene som fordømte tiltalte i første runde har hittil uteblitt.
15.03.09
Diskriminering på høyt nivå  Av Ole Texmo
Refleksjoner etter en klagesaksbehandling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Om ressursbruk, dokumentasjonsbyrde og nemndas sammensetning.
13.03.09
Frikjent 18 år etter incestdom  (Hans Kringstad, VG 13.03.09) "Legene tok feil da de undersøkte barna. Avhørene var ledende og trolig påvirket av legenes feilvurderinger". I gjenopptakelsen av saken ble de nå voksne barna avhørt på nytt. Avhørene inneholdt nye historier som viser at barna har vokst opp med feil oppfatning av misbruk fra farens side. Denne dommen burde få NRK Brennpunkt til å skamme seg langt inn i journalistsjelen etter deres tendensiøse dokumentar 10.03.09 signert Ane Høyem. Se omtale av programmet med link til "metoderapport" og med kommentarfelt.
07.03.09
Må få komme hjem til barna  (NRK 07.03.09) Utlendingsloven i konflikt med Barnekonvensjonen. Iallfall tilsynelatende. Faren utvist til Kosovo i 2003. For 6 år siden. Fordi han ikke fornyet oppholdstilaltelsen. To barn på 3 og 5 år fronter NRKs oppslag, begge barna født etter utvisningen. NRK bekymrer seg over at "familier blir splittet, og mange barn vokser opp uten fedre". Prisverdig nok. Men når skal NRK begynne å se at 100 % lovlydige etniske nordmenn ikke får treffe barna sine pga grove systemfeil som beskytter samværssaboterende mødre? Les også dette oppslaget  (NRK 02.03.09) "UDI sier han er kriminell fordi han vil være pappa". Sier moren. Vi sier: "Say No More". NB: kommentarfelt i linkene.
03.03.09
Mor tatt av politiet - ingen sa noe til far  (Aftenposten 02.03.09) Barnevernet har endret sine rutiner. Før høringsrunden om bl.a bekymringsmeldinger er oppsummert på demokratisk vis. Respekt for fedre med eller uten foreldreansvar har barnevernet og deres systemgelikere aldri hatt.
25.02.09
Kvinnegruppa Ottar er angivelig for fedres selvstendige opptjeningsrett. Men det er ikke slik deres fremste talsperson Asta Beate Haaland uttrykker seg, hun er mer opptatt av å ha to tanker i hodet samtidig ("menn ska dømmast; menn ska setjast i fengsel"). Når feminister blir konfrontert med deres syn slik jeg prøvde meg på i Feminist nuvel går enkelte feminister som Ottars Trine Rygg Korsvik av skaftet. Når jeg ytterligere prøver å presisere, begynner intrigeringen overfor avisen for å forhindre at motforestillinger kommer på. Men rettvisa vil alltid sigra, også i Klassekampen, om enn etter radikal omskriving: Alle Korsviks feminister. Den personlige eposthetsen fra Trine Rygg Korsvik er lagret for påkommnede tilfeller.
23.02.09
Avdekker rettsstatens blindsoner  (Forskning.no 22.02.09)
"Jeg vil undersøke hva slags relevans litteraturen har for samfunnet", sier Bjarne Markussen: "Filmene og litteraturen fungerer som historiske punktnedslag, og gir perspektiv på dagens debatter om barnelovgivning". Fiksjonsfortellingenes dialog med rettssamfunent må taes på alvor.
13.02.09
Pappaperm: Ferie eller plikt?  (Forskning.no 13.02.09)
Studier fra Sverige og Island tyder på at ordningen ikke nødvendigvis gir økt likestilling, heter det. Men kan "likestilling" tolkes på andre måter enn som tilpasset kvinenrs interesser og behov? Imdlertid endel interessante synspunkter på effekten av holdningskampanjer, samt strukturelle forhold. Linker til bl.a "Fagseminar om barn og foreldreskap, barns beste, foreldres behov og rett?" (arr: Kvinnesaksforeningen m gammelfeministen Torill Skar i front)
11.02.09
Barnløshet øker mest blant menn  (Forskning.no 11.02.09)
I følge prosjekt ved Statistisk sentralbyrå (SSB). "Menn og arbeidsgivere i privat sektor må motiveres til større oppslutning om familiepolitiske ordninger som støtter likedelt foreldreskap", sier forsker Kari Skrede. Hva er nå dette for slags kommentar? Gir undersøkelsen belegg, eller er det sedvanlig statsfeministisk projisering av ansvar for konsekvensene av en villet politikk som IKKE understøtter "likedelt foreldreskap"?!
31.01.09Hvite heterofile og rettsløse menn  Av Kjell Schevig.
"Myndighetenes likegyldighet overfor fedre med bortførte barn er en konsekvens av at fedre står svakt og at barns samvær med fedre er ubeskyttet".
25.01.09
Dr.grad om barnebortføring  Torunn Elise Kvisberg forvarer sin avhandling for ph.d graden 30.01.09. Prøveforelesning 29.01.09 med tittel: "Haagkonvensjonen (2000) om beskyttelse av voksne over grensene. Betraktninger rundt Norges eventuelle ratifisering av konvensjonen". Doktoranden later til å mene at Haagkonvensjonens senere utgaver som Norge ikke vil anerkjenne, favoriserer voksne fremfor barns behov. Det blir spennende å se hvilket metodisk grunnlag hun bygger på. Les denne artikkelen om hvordan Norske myndigheter tilsidesetter Haagkonvensjonens prosessregler ved barnebortføring i en konkret sak.
17.01.09
Høringsuttalelse til notat om lovfesting av krisesentre  FMOs uttalelse av 15.01.09 til BLDs høringsnotat.
13.01.09
Krisesenteret i Nord-Østerdal må si nei til menn. (Østlendingen 10.01.09) Nå er det ingen krisesentertilbud til menn lenger. Men etterspørselen later til å være stor. Høringsfristen for notat om ny krisesenterlov går ut 15. januar 2009. Vil menn bli likestilt med kvinner? Og skal utsatthet for reell dokumentert vold være kriterium for opphold? 
11.01.09
Barnevernets ansikt og masker  Av Ole Texmo.
Omtale av faktaserien "Når sannheten blir for tøff" av frilansjournalist Jan Hansen. En sterk leseropplevelse. Men heldigvis til å bli opplyst av. Bunnsolid fortelling og dokumentasjon om egenopplevelser og systembetingelser når overgepene i omsorgens navn må avdekkes. Link til serien om Garnes-saken.
05.01.09
Pappa er ikke likestilt  Av Marian Rui Slettebakken, styremedlem i tankesmien Liberalt Laboratorium (Aftenposten 30.12.08)
"Jeg innfører begrepet morisme - fokuseringen påmor som overlegen forelder. Morismen er sterkt representert i dagens Norge (...) Morismen er også offentlig regulert: (...) forskjellsbehandlingen viser at likestilling mellom kjønnene er misforstått til bare å omhandle kvinners rettigheter."

 

 

 


Artikler og innlegg som benyttes er ikke nødvendigvis i samsvar med redaksjonens syn.
© 2009Forum for Menn og Omsorg (FMO)