Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Arkiv 2008


 

31.12.08
Når en far "kidnapper" barna, kan en mor være rimelig sikker på at retten vil overføre omsorgen til henne. Men det motsatte skjer sjelden eller aldri, heller ikke omtale av mødre som unndrar barneomsorg fra fedre, eller samværssabotasje. I dette Dagbladet-oppslaget er det i tillegg tale om en idrettskjendis, og man kan undre seg over hvorfor og hvordan Dagbladet har fått tilgang til saken. Kanskje er det et ledd i en mediestrategi fra domstolene, hvor det også skapes inntrykk av av "mest mulig samlet foreldrekontakt" vektes i avgjørende retning. Når mødre kidnapper barna - innenlands og utenlands - anses det som det mest selvfølgelige av alt, og knapt verdt et oppslag.


24.12.08
NAV diskriminerer fedrene  Av Yngve Benestad Hågvar (Dagsavisen 22.12.08)
Om betingelser og praksis for fedre som vil være sammen med sine barn. NB: åpent kommentarfelt!


21.12.08
Farskapsutvalget ble oppnenvt 28.03.08 - ikke lenge før Barnelovutvalget leverte sin NOU, og mens den nye ekteskapsloven var til behandling, med forutsigbart utfall. Farskapsutvalget skal bl.a se på pater-est - reglen og om "det biologiske prinsipp" står for sterkt. FMO har allerede levert et notat (se lenger ned på siden vår) og benyttet anledningen til å levere et nytt innspill med utvidete kommentarer til utvalgets problemstillinger, bl.a Mandatforståelse, toknologi og etikk, lovlogikk og forholdet mellom kjønnspolitikk og juss. Utvalget skal etter planen levere sin NOU i mars 2009.


18.12.08
På barns premisser  Av Svein Inge Olsen, Kristiansand (Klassekampen 18.12.08) "Reidar Hjermann, hvis du er barneombud og attpåtil mann, bør du komme deg ut fradin beskyttede tilværelse og ta del i den virkelige verden (...) Mannen taper nesten alltid, og barna taper alltid." Protestfestivalens gründer leverer her en velskrevet og pointert krtitikk av den rådende ideologien på barnelovområdet - adressert til barneombudet, jf ombudets innlegg 06.12.08 som reaksjon på en kronikk av Jørgen Lorentzen 01.12.08.


16.12.08
For dårlig gangsyn  Av Kjell Schevig, redaktør Bortført.no (Nationen 16.12.08) "Ved forrige valg oppfordret likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås velgerne til å la være å stemme på heteroseksuelle menn i 40- og 50-årene. Hun oppfordret folk til å stemme inn kvinner, homoseksuelle og funksjonshemmede samt innvandrere." Les også denne kommentaren fra journalist Kato Nykvist.


15.12.08
FMOs høringsuttalelse til forslag til endringer i barnevernloven (12.12.08)
Vi har i denne høringsuttalelsen begrenset oss til å kommentere bruk og misbruk av bekymringsmeldinger, vilkår for tilbakemeldingsrutiner og annen kvalitetssikring. Samt vilkår for tillit som barnevernet later til å være opptatt av. Vi bruker som casusillustrasjon en stygg sak hvor Alternativ til Vold (ATV) forfulgte en barnefar med falske meldinger.


13.12.08
Myke julegaver til norske menn  Av Ulf Rikter-Svendsen, leder i Reform - ressurssenter for menn (Dagsavisen 11.12.08) Kritisk debattinnlegg mot regjeringens Mannsmelding. Men opplever Ulf R-S. det samme som Sandro P (se innlegget nedenfor): at de som mannspanelgisler under Karita nå møter seg selv i speildøren - ved synet av Anniken.


10.12.08
For noen pingler!  Av Sandro Parmeggiani  (Dagbladet 10.12.08) Tidligere medlem av Mannspanelet er skuffet over regjeringens likestillingspolitikk og fedres juridiske stilling. Men hva bidro egentlig Mannspanelet med til opplysning av de mange korrekt påpekte systemfeil SP nevner i dette velskrevene og pointerte Dagbla-innlegget? Hvor mye guts n brains hadde panelet SP var medlem av når det kom til å utfordre feministstaten? Kan man ta så feil? Og slippe unna med det. I Dagbladet.


08.12.08
Enighet i 4 av 5 barnekrangler   skriver Aftenposten (07.12.08) med referanse til psykolog Knut Rønbeck og skandaleprosjektet "Fra konflikt til forsoning" ved Indre Follo tingrett. I Aftenpostens kildekritikkløse oppslag heter det at "Siden 2004 skal alle foreldre prøve megling før eventuell hovedforhandling i retten". Dette er ikke bare positivt feil ift lovens forutsetninger, men røper sammenholdt med overskrift og innhold forøvrig også at journalistikken er forlatt og at kunnskapen om metodekriterier som utvalg og representativitet er mer fraværende enn noensinne. Mediene overgår hverandre i talentløshet for tiden, særlig når det gjelder barnefordeling. Rønbecks 109 foreldrepar ble forsøkt tvunget til forlik for å lette domstolens byrde og image. Det lykkes i 4 av 5 tilfeller for de sakene som benyttet Follo-modellen. Resten av sakene i Follo og resten av landet vet vi fremdeles intet om. NB: det er et kommentarfelt i Aftenposten-linken, men vær klar over at innlegg som kritiserer avisens sviktende journalistiske forutsetninger blir fjernet. Mer demokratisk opplysning tillates ikke av Aftenpsoten som allerede 08.08.99 stilte mikrofonstativet opp for psykolog Knut Rønbeck som uten metodisk belgg fikk forskuttere suksessen med Follo-modellen.


04.12.08
BLD skal legge frem en "Mannsmelding" før jul og har strategisk lekket ut noen signaler. Avisene følger kildekritikkløst opp (Dagsavisen 04.12.08) og utlegger "varslingsplikt", "flytteforbud" mv uten å skjele til om såvel forslagene fra Anniken Huitfeldt eller medias utlegninger henger på greipp med tanke på strukturnivåene i barneloven. Orakel Frode Thuen (Dagsavisen 03.12.08) benytter også anledningen til å seile under falsk flagg mht bruk av sanskjoner. Som om Thuen brydde seg om samværssabotasje og andre selvtektshandlinger. NB: sjekk ut mulighetene for kommentar i linkene til Dagsavisen. Her er oppslaget i Dagbladet 03.12.08 med tilhørende debatt.


28.11.08
Rettshistorier  
Fersk bok fra mannsforskeren Bjarne Markussen. Om "Barn og foreldre i litteratur, film og lovgivning."
I mangel av faglitteratur fra psykologer og jurister. "Gjennom sin tverrfaglige tilnærming er boka et originalt bidrag til både litteraturfaget og rettshistorien - og til dagens familierettslige samfunnsdebatt". Sier forlagets brødtekst.


26.11.08
Villedende om vold mot barn  
Av Elisabeth Backe-Hansen, forskningsleder NOVA (Aftenposten 25.11.08)
De store omfangstallene mediene opperer med blir herved dementert med referanse til NOVAs egne undersøkelser. Påstander om at "hvert fjerde barn blir slått" er misvisende. Tallet 100 000 har heller intet epirisk grunnlag i NOVAs rapport. Nå venter vi på at barnevernforskerne også dementerer bv-guru Kari Killens udokumenterte påstander om at "hvert fjerde norske barn lider under grov alvorlig daglig omsorgssvikt". (For ikke å nevne at seriøse voldsforskere dementerer Alternativ til Vold og deres omfangstall om vold mot kvinner)


24.11.08
Lang vei til likestilling  
Av Ole Texmo. Har NRK en skjult agenda? Kan det tenkes at denne går i favør av "likestillingen"?


17.11.08
Kommentarer til Farskapsutvalget  fra Nordisk nettverk for ekteskapet v/ Jan Halvor Harsem.
Viktige innspill om mandat, foreldrebegrpet, pater-est, rettigheter, teknologiske- og samfunnsmessige endringer, kjønnsforskning og postmodernisme og det biologiske prinsipp. Farskapsutvalget har satt en frist til 15. desember for innspill. FMOs notat ifm høringen 18. septmeber finner du lenger ned på denne siden. Vi satser på å komme med ytterligere kommentarer, og tar gjerne imot tips fra leseren.


06.11.08
Betydningen av fars nærvær i barns liv  Av Ole Texmo.
Omtale av boken "Kjønnsnøytral ekteskapslov; pressgruppers prestisjeprosjekt og politikeres påvirkelighet" av Øystein Åsen. Boken gir en solid fremstilling av deler av diskusjon og lovgiverprosess, samt strategivalg når omkampen om ekteskapsloven nødvendgvis må organiseres for å gjenopprette fornuft og forstand og respekten for den biologiske (kjerne)familie.


14.11.08
Ingen likestilling for fedre  Av Kjell Schevig (Dagsavisen 31.10.08). Menn, barn og likestilling  Av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Dagsavisen 30.10.08)


29.10.08
Myter om barnefordeling  Av Ole Texmo (forkortet versjon i Dagsavisen 29.10.08).
Tidligere innlegg: Støtte fra en mor til en far  av Vigdis Henriette Nilsen (28.10.08), Far kan og vil  av Anders van Dahl (24.10.08), Delt omsorg er ikke løsningen  av Tone Minerva Grenness (23.10.08).


21.10.08
Den siste mannsdiskriminering  Av Anders van Dahl (Dagsavisen 21.10.08). "Det forundrer meg at i et land som er så opptatt av likebehandling har vi ikke kommet lenger enn det vi har på likestilling og likebehandling av kjønnene i forhold til barn."


11.10.08
Barneombudet og mistenkeliggjøringen  Av Ole Texmo. Barneombudets representant det vises til avslutningsvis i artikkelen er jurist Knut Haanes. Respekten for uskyldspresumpsjonen (EMK 6.2) er på et lavmål, likhet settes mellom mistanker og overgrep.


08.10.08
Klar diskriminering av far  (Aftenposten 07.10.08) Statsbudsjettet lagt frem: Pappakvoten økes med 4 uker - 2 av ukene på mors bekostning. "Men fedre får fortsatt ikke selvstendig opptjeningsrett. Det vil si at dersom mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, for eksempel fordi hun har jobbet for lite, får ikke far betalt for disse ti ukene"


06.10.08
Politiserte tåkefag  Av Jon Gulbrandsen, dr philos. Artikkelforfatteren viser bl.a til en uttalelse fra psykologiprofessor Hanne Haavind som aldri har blitt gjenstand for målbarhet: "Det økende antallet skilsmisser viser at kvinnene er blitt lykkeligere". Vi spør i forlengelsen av teksten om økningen i antall doktorgrader med sosio-psycho-babble, men uten målbare størrelser, viser at samfunnet blir mer kunnskapsrikt? Femininiserte fag har gjerne en kjønnspolitisk agenda som undergaver kravene til vitenskapelighet.


06.10.08
Psykolog Knut Rønbeck skal endelig disputere.  Veileder er Hanne Haavind som tidligere har hjulpet psykologene Odd Arne Tjersland og Svein Mossige (kjent fra det skandaløse FOBIK-prosjektet) på deres karrierevei hvor negativt syn på fedres omsorgsevne er en vesentlig forutsetning sammen med oppfatningen av fedres overgrepspotensiale. Den omforente metodebeskrivelse heter nå "evalueringsundersøkelse". Disputasen finner sted 10.10.08. Psykologen har brukt lang tid og vi er spente på om det statistiske grunnlaget er etterrettelig og relevant - med kategorier for ulike grupper til sammenligning. Press til forlik har lenge vært en mare, nå kan det se ut til at denne strategien skal få akademisk status. Les denne om Knut Rønbeck og hans sviktende faglige forutsetninger. Kriterier for målbarhet, sammenlignbarhet og etterprøvbarhet har hittil vært fraværende. Selvforsikringene derimot.


28.09.08
Notat til høringsmøte i "Farskapsutvalget"  Forum for menn og omsorg (FMO) ble sammen med andre høringsinstanser invitert til møte med Farskapsutvalget oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet. Møtet fant sted 18.09.08. Vårt notat ifm møtet kan leses ved å klikke på linken. Høringsinstansene samt andre intereserte kan fortsatt levere innspill frem til medio desember. NOU er planlagt til mars 2009.


24.09.08
Brødbakende menn og linedansere  Av Anne Grethe Solberg  ( Farogbarn.no  16.09.08 )
Interessant artikkel om dobbeltarbeidende karrierefedre. Kjønnsrollemønstre og verdisystemer settes på prøve, skriver organisasjonssosiolog Solberg: "Vi har få eller ingen rollemodeller i generasjonene før oss."


21.09.08
Forsvant med barnet på ferie   (VG 21.09.08)  Nok en barnebortføringssak. Tingrettenn lot moren ta med datteren på utenlandsferd. Moren kom ikke tilbake med barnet, morens advokat sier: "Bare fordi man har fått barn med en nordmann, trenger man ikke bli i landet resten av livet. Min klient er for syk til å reise til Norge, snakker dårlig norsk og har lite penger". Hva skal en oppegående kompetent banrefar si til slikt? Hva vil tingretten si neste gang, når den i tillegg vet at den tok feil in the first place?


16.09.08
Mødrenes synder  Av Elin Brodin (Dagbladet 13.09.08)
Innsiktsfull kronikk om hvordan forholdet mellom far og barn blir neglisjert i en del tilfeller. Samtidig et oppgjør med sider av vulgærfeminismen og pose- og sekk - livsstilen som dyrkes på tvers av kjønnene.


16.09.08
Kvinners skyld og uskyld   Av Øivind Hundal (Bergens Tidende 26.08.08)
Oppfølging av BT-debatten om misbruk av krisesentre og forsøk på nyansering. " .. også kvinner kan oppføre seg nedrig og umoralsk"


10.09.08
Barnefar ble frifunnet i lagmannsretten for tiltalen om å ha trakassert ekskonens advokat Rikke Lassen som har bidratt sterkt til å forhindre samvær med barn. Da han først ble dømt i tingretten ble saken slått stort opp i Dagsavisen. Journalist Nina Johnsrud er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dagsavisen har vist liten vilje til å nyansere inntrykket skapt i oppslaget etter fellende dom, selv om barnefaren nå er frifunnet iht rettskraftig dom., kun kort om at han "slipper å sone", hvilket kan tolkes som betinget dom - ikke frifinnelse.


06.09.08
Vil fengsle foreldre som nekter samvær  (Dagsavisen 05.09.08) Lovende utspill fra partiet Venstre."Dagens sanksjonsmuligheter er ikke tilstrekkelige" sier barnepolitisk talsperson Trine Skei Grande: "Barna skal ikke straffes for de voksnes feil (...) Det er ikke mange andre dommer man bare kan blåse i". Dette høres lovende ut, bra at flere begynner å få opp øynene for systemfeilene som forhindrer kontakt mellom foreldre og barn. Så får vi se hva som skjer når barneloven skal revideres. NB : muligheter for kommentarer, jf linken.


07.09.08

Høringsuttalelse - Med barnet i fokus (NOU 2008:9) Forum for menn og omsorgs (FMO) uttalelse til Barnelovutvalget, inngitt 1. september 2008. Last ned som (Word) eller (PDF)02.09.08
Antatt skyldig  Av Anders Dahlén (ABCnyheter 29.08.08) Norske myndigheter og fagfolk har ingen respekt for menneskerettigheter. Barneombudets utspill som overprøver uskyldspresumpsjonen (EMK art 6.2) er i tråd med holdningene man sporer i Arbeidsgruppens rapport (2004) som resulterte i lovendring som svekker beviskravene og en veileder (Q 1121-B) med samme tendens.


31.08.08
Pappapermisjon for alle fedre  skriver Fred Johan Ødegård på nettsiden Farogbarn.no  (21.08.08): 8 000 fedre nektes pappapermisjon fordi mødrene til deres barn ikke har tjent opp nok lønnsgrunnlag. For egen del minner vi om en av de mest formidable systemfeilene i barneloven, nemlig "pater-est - regelen" (Bl § 3) som definerer fars forhold til barnet gjennom hans sivile forhold til moren.


26.08.08
"Far fikk omsorgen, drepte datter"  Av Ole Texmo. Om mediedekningen av Kragerø-saken, og om en mulig pendelsvingning ute av kontroll. Relansering ifm den tragiske "Toten-saken" hvor en far drepte sin sønn og seg selv. Dagbladets oppslag 25.08.08. Det ligger ikke usannsynlig en barnefordelingssak bak handlingen, faren hadde uttrykt ønske om mest mulig kontakt med sønnen. Men politiet er tilbakeholdent med opplysninger om motiv. Vi kan ikke annet enn å mane til besinnelse mht mulige spekulasjoner i årsaker og forklaringer, samtidig som vi mener det går an å forstå det presset endel barnefedre er under. Uten at deres handlinger i de mest ekstreme tilfellene aksepteres og unskyldes. Psykiater og mediahore Pål Abrahamsen har allerede misbrukt sin posisjon i et innslag i TV2 25.08.08.


26.08.08
Likestilling og "det gode liv"  Av May-Linda Magnussen, Agderforskning (Fædrelandsvennen 28.03.08)
Interessant artikkel om livskvalitet for mor og far og barn. Og for familien som helhet. Referanse til undersøkelse fra NIKK/AFI 2007.


21.08.08
Menn holdes for narr  skriver advokat Øystein Flatebø i kronikk Bergens Tidende (17.08.08). Krisesenter-advokatene Kristine Aarre Hånes og Hilde Cecilie Matre slapp raskt til med sine motforestillinger i kronikken Mødrenes "falske" voldsanklager (BT 20.08.08) hvor de hevder kvinners motiver for å oppsøke krisesentre mistenkeliggjøres. Mistenkeliggjøring av menn og fedre har disse advokatene liten forståelse for. NB: sjekk kommentarfeltene i linkene til kronikkene. Her er mange interessante synspunkter og erfaringer.


19.08.08
Vant retten til å være mamma  (VG 19.08.08) Surrogat-surret er igang. Nå kan en mor omgå lovgivningen for å tilkjennes rett til et barn hun ikke har biologisk tilknytning til, faren som også er biologisk far tapte i retten. Som om ikke barnefordelingssaker mellom biologiske foreldre er ille nok, får vi nå en rekke saker med utfall som bryter ned alt som er naturlig. Det instrumentelle menneskesynet har gode vilkår i retten. Snart får vi nok også saker mellom lesbiske "mødre" som skiller lag. Den nye ekteskapsloven og de signaler slike prioriteringer gir, lover ikke godt for fornuften og respekten for biologisk foreldreskap.


14.08.08
Gode fedres engasjement  Av Ole Texmo (Dagbladet 13.08.08)
Kort innlegg om status for fedres del i Foreldreansvaret. Det hitsatte sitatet referer til en dom signert dommer Torjus Gard i Oslo tingrett. Kritiserer man juristenes dilletanteri, får man svi, mer avansert er ikke lov og rett på familierettsområdet i Norge. Langversjonen  av innlegget med relevans for flere barnelovdiskurser, bl.a lovtekniske  betingelser for "delt omsorg" og likeverd mellom foreldrepartene.
14.08.08


6 av 10 fedre tar ut mer enn 8 ukers foreldrepermisjon. Økningen har flatet ut, men er stabilt stigende (Dagsavisen/NTB 06.08.08)


07.08.08Samværsrett og avmakt  Av Terje Torgersen, overlege i psykiatri (Dagsavisen 07.08.08)
I dette innlegget kommenterer forfatteren effekten av samværssabotasje. Han kommer også med konkrete forslag til hvordan tapt samvær bør sanksjoneres og kompenseres. Samværssabo skal nå kunne sanskjoneres iflg Barnelovutvalget (NOU 2008:9), men det gjenstår å se hvordan regelverket blir seende ut og evt praktisert.


10.08.08
Psykologi og ideologi i farlig blanding  Av Kjell Schevig (Vårt Land 06.08.08).
Mer kritikk av Dagbla-journalist Aud Dalsegg og hennes kjønnsvridde fremstilling i boken "Ut av psykopatenes grep". Eksempeltilfanget til Dalsegg virker tendensiøst og bryter med hennes selvforsikrede objektivitet.


08.08.08
Ikke plass til alle  melder Glåmdalen (05.08.08): Det virker som om mange kvinner har lest Knut Storberget sin bok "Bjørnen sover", men krisesentrene har ingen hjelp til menn. Samtidig melder Vårt Land (05.08.08) at Unge kvinner slår og sparker og kaster gjenstander på partnerne sine, like ofte som guttene. Ifølge forsker Mons Bendixen ved NTNU er vold mot menn bagatellisert.


07.08.08
Åpent brev til regjeringen om forebygging mot barnebortføring  Av Kjell Schevig (04.08.08)
"NAV utland tvangsinndriver barnebidrag for ulovlig bortførte barn, selv om fedrene er tilkjent daglig omsorg i norsk rett (...) Kan Luganokonvensjonen tilside sette Barneloven og Likestillingsloven", spør forfatteren


05.08.08
Rettsløs i Norge  Av Anonym (Adresseavisen 10.07.08) "Hva slags rettsikkerhet har en mann som av en bitter og hevngjerrig kvinne blir beskyldt for å være pedofil og for å ha bedrevet incest? Det kan undertegnede svare på .. ..."30.07.08

Høysesong for barnebortføring  jf Alicia-saken som VG omtaler 29.07.08. Vi leser oftest om fedre som bortfører barn, hvorav noen kommer tilbake til sine mødre. Tilsvarende er det sjelden å lese om fedre som får sine barn bortført, eller lykkelige gjenforeninger. Et hederlig unntak er denne kommentaren fra Vårt Lands Espen Utaker Bortført av mor (VL 27.06.08). Her melder Dagbladet (27.07.08) om en far som blir dømt for kidnapping av egne barn. Men ingen medier skriver om uklar jurisdiksjon, fordekt kjønnsdiskriminering og systemfeil generert av inpotent lovgivning. Barnebortføring er også et nasjonalt problem, jf den problematiske grenseoppgangen mellom omsorgsunndragelse og samværssabotasje. Les denne om Barnebortføring som systemfeil  20.07.08

Krisesenter for menn   Av Ole Texmo.  FMO får mange henvendelser fra menn i krise. Vi får også endel henvendelser fra krisesenterarbeidere som ikke kan ta i mot menn av ulike grunner. Når Krisesenterloven skal forberedes, kan vi da forvente at også menn er med i regnskapet som teller verdig trengende? Eller vil krisesenterideologein som kun regner med kvinner fortsatt dominere. Sommer og ferie er høysesong for kriser.09.07.08
FMOs Ole Texmo er invitert til å debattere temaet "Mannen: det overflødige kjønn" under årets Protestfestival i september. Med i panelet er også tidligere statsråd Karita Bekkemellem. Debatten er en av mange i dette kanhende største motkulturarrangementet i Norge. Her et innlegg fra Finnmark Dagblad om bidragssystemets bødler og ofre: Overflødiggjøringens pris.


26.06.08
Behøver psykologer bry seg om PAS?
 
(Psykologtidningen nr 8, 2008) Av Lena Hellblom Sjøgren, leg psykolog, fil dr. 
Opplysende fagartikkel om ulike sider ved problematikken forbundet med "foreldrefiendtliggjøringssyndromet" (Parental Alienation Syndrome - PAS). Artikkelen er den først publiserte i sitt slag i Skandinavia om dette fenomenet, med referanser til annen aktuell faglitteratur.24.06.08
Det statsfeministiske prosjektet  
(Vårt Land 24.06.08) Av Kjell Schevig:
"Delt omsorg er en trussel mot selve grunnpilaren for kvinnefrigjøringen"


17.06.08

Høringsuttalelse - Fra ord til handling - Bekjempelse av voldtekt krever handling (NOU 2008:4) - Last ned som (Word) eller (PDF)13.06.08

 

"Min far er bare en donor"  (Vårt Land 10.06.08) Av Terje Torgersen, overlege i psykiatri. 
Om konsekvensene av den nye ekteskapsloven mht betydningen av fars rolle og tilknytning.

 
10.06.08 Politisk styrt samfunnsforskning  (Vårt Land 09.06.08) Av Kjell Schevig, redaktør Bortført.no  
"Barne- og likestillingsdepartementet styres nå av Arbeiderpartiet, med en allianse av homofile og feminister ledet av Kjell Erik Øie." Familiesosiolog Kari Moxnes har tidligere påpekt hvordan departementet styrer forskningen. Når hennes egen ideologi ikke blir tilgodesett og venninner som Eva Lundgren ikke kan ture som hun vil er det selvsagt galt med samfunnsstyring.


09.06.08
Ja til far  Viktig ressursside i kampen mot ny ekteskapslov


09.06.08
Moderne kjønnsfascisme  (Verdens Gang 07.05.08) Av Nina Karin Monsen. Perspektivrik og pointert kronikk om grunnlagstenkningen bak forslaget til ny ekteskapslov. Link hentet fra nettstedet til  Nordisk nettverk for ekteskapet hvor man bl.a finner flere opplysende informasjonsvideoer (youtubelinker) i tillegg til artikkelstoff, høringsuttalelser mv.


07.06.08
Far, bare en omsorgsperson?  (Adresseavisen 04.06.08) Av Kjell Skartveit, far til tre:
"Foreldrerollen handler om at barna gjennom sine foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv ser hvem de er, hvor de er fra og hva de kan bli. Som far aksepterer jeg ikke å bli gjort til en funksjon"


07.06.08
Politikk eller barns beste?  (Adresseavisen 02.06.08) Av Kjell Schevig. Om når ideologiske hensyn går foran faglige vurderinger, med adresse til Berit Ås, Kari Moxnes og Inge Kvaran. Hvilke hersketeknikker praktiserer disse forskerne selv?


04.06.08
Liv og lov  (Morgenbladet 09.05.08) Lederkommentar av Tone Velldal: "Spørsmålet er om (barnelov)utvalget går langt nok"


29.05.08
Staten som far  (Aftenposten 25.05.08) Kronikk om den nye ekteskapsloven. Flere begynner nå å uttrykke prinsippiell motstand.


23.05.08
"Far fikk omsorgen, drepte datter"  Av Ole Texmo. Om mediedekningen av Kragerø-saken, og om en mulig pendelsvingning ute av kontroll.21.05.08
Kvinner, sinnslidelser og politikk Av Jon (Adresseavisen 21.05.08)  Opptrer fagfolk kjønnspolitisk nøytralt?  Les Jons historie hvordan systemet håndterer problematikken.03.05.08

Psykopatbok som demoniserer menn og fedre   Av Kjell Schevig (Adresseavisen 25.04.08) Svar på kritikk av Schevigs kronikk om ”Helsefarlige foreldre”. Innlegg fra Aud Dalsegg og Grethe Nordhelle er tilgjengelige på bortført.no.28.04.08

 

Fedre konkurrerer med mor?  Av Rune Flaaten Bjørk, psykolog og småbarnsfar (Aftenposten 27.04.08) Kommentar til Margunn Bjørnholt kronikk om sutrete menn 17.04.08

 
26.04.08 Delt omsorg til besvær Av Ole Texmo (april 2008). Myten om at fedre taper barnefordeling fordi vi ikke har vist omsorgsinnsats for barna tidligere, står for fall.15.04.08

 

Helsefarlige foreldre Av Kjell Schevig, redaktør av www.bortført.no (Adresseavisen 15.04.08)
Psykopatens Grep kunne med enkle grep ha blitt en god bok. Dessverre er Aud Dalsegg og Inger Wesch preget av kjønnsfordommer, og fastner i forestillingen om at det stort sett er menn som er psykopater. Det er trist at forfatterne ikke våger å beskrive kvinnelige psykopaters hersketeknikker.

 
11.04.08 Forum for Menn og Omsorg (FMO) hedret
I anledning Samfunnsmagasinets (www.sfm.no) 10 års jubileum som feires i disse dager, er FMO tildelt et æresdiplom. Godhavnsdrengene fra Danmark og Nordiska Komiten for mennskliga rettigheter med base i Gøteborg fikk tilsvarende oppmerksomhet.11.04.08 Med barnet som maktbrikke og inntektskilde  Av Heidi Renate Bahr (ABC nyheter 08.04.08)
Hvorfor ender så mange samlivsbrudd med bitre rettsoppgjør om barna, og hvilke løsningsalternativer har man?01.04.08 Departementet beklager (01.04.08)  Barne- og likestillingsdepartementet har sendt ut en omfattende pressemelding der man beklager en rekke forhold.30.03.08 Kampen mot delt omsorg  Av Kjell Schevig og Ole Texmo (Arbeider-avisa 06.03.08)
Fagfolk som kjemper mot ”delt omsorg” kan mistenkes for å kjempe for egen status heller enn de påstått utsatte barna de gjør seg til talsmenn for. Førstelektor Inge Kvaran uttaler seg på sviktende faglig grunnlag, også om praksis i barnefordelingssaker.24.03.08 Hjertesukk fra stellebordet Av Kato Nykvist, journalist og småbarnsfar (Aftenposten 19.03.08)
Fagfolkenes ensidige morstenkning blir nå utfordret av flere fedre med relevant omsorgserfaring

 


20.03.08

Skilte foreldre gir dårligere karakterer- (Aftenposten 18.03.08) Skilsmissebarn har dårligere karakterer - (Dagbladet18.03.08
- Men intet om hvordan behandling av samværsfedre kan slå negativt ut for barnas skoleprestasjoner06.03.08


Mannspanel på avveier- Av Kjell Schevig (Adresseavisen 06.03.08) 
Mannspanelet er bare nyttige idioter for å oppnå kvinnedominans. Vi trenger karer med baller til å tale menns sak, uten å be om unnskyldning, skriver Kjell Schevig.

 
02.03.08 Kvarans kvasi-forskning - Av Kjell Schevig (Adresseavisen 01.03.08) 
Uten empirisk grunnlag i form av metodisk beregning konkluderer Kvaran med; at delt omsorg kan være veldig skadelig for 5 til 10 prosent av populasjonen. Alt dette, har altså Kvaran lært etter å ha snakket med 12 barn, skriver Kjell Schevig.26.02.08 Barna Norge glemmer - Av Kjell Schevig (Vårt land 21.02.08) 
Internasjonal barnebortføring øker dramatisk – uten at norske myndighetene har noen strategi for å motvirke utviklingen. NAV gir kvinner som bortfører norske menns barn rett til langt høyere underholdningsbidrag enn om de hadde blitt værende i Norge.24.02.08 Konflikt som maktmiddel -Av Terje Torgersen, overlege i psykiatri (Dagsavisen 22.02.08)
Barneombudets avvisning av delt bosted som hovedregel i barneloven, er en gavepakke til foreldre som ikke evner å sette barnas behov foran egne behov, skriver Terje Torgersen.21.02.08 Barn er den uskyldige part -Av Maria Elizabeth Fongen (Aftenposten 21.02.08)
Kan vi overse kjønnskomplementaritetens betydning for barns identitets-utvikling?19.02.08

-Opprettholder fars B-status - (Nettavisen)
Likestillingsministeren opprettholder fars B-status som omsorgsperson, sier Høyre-kvinnen Linda C. Hofstad Helleland.15.02.08 -Jenter nekter pappa permisjon -(ABCNyheter 15.02.08)
Debatten om fremtidens fødselspermisjon raser. - Jeg har forstått at det er jenter som nekter sine menn, ikke motsatt, sier Aps Gunn Karin Gjul. Myter for fall.15.02.08 Homofile har valgt bort barn- Av Ole Texmo, FMO (Aftenposten 14.02.08)
Felles ekteskapslov. Arve Juritzen ønsket seg barn. Men han ønsket ikke at hans barn skulle vokse opp med en mor. Det finnes flere homoer som tenker som Juritzen, og som får massiv støtte i mediene for sitt instrumentelle menneskesyn. Les også Arve Juritzens svar og Ole Texmos tilsvar.14.02.08 Kjønnskvotert barneombud -Av Kjell Schevig (Adresseavisen 12.02.08)
De rødgrønnes familiepolitikk er selvmotsigende. På den ene siden er man veldig opptatt av å få fedrene hjem til barna i fødselspermisjon. Men ved samlivsbrudd mister far samfunnets interesse totalt. Skriver Kjell Schevig.06.02.08 Barn blir kosedyr - Av Maria Elizabeth Fongen (Aftenposten 06.02.08)
En meget logisk og intelligent argumentasjon mot forslaget til ny ekteskapslov. Kronikkforfatteren viser gjennomgående hvordan barn kan risikere å bli ofret for å tilfredsstille egoistiske homofile og lesbiskes egeninteresser: ”Hvilken rett har man til å nekte en pike eller gutt en barndom med far?”04.02.08 Bjugn-saken, episode nr 666 – den okkulte versjonen. - Av Geir Levi Nilsen, demonolog  
Først publisert i Adresseavisen 27 desember 1998 som kronikk, videre bearbeidet til artikkel publisert i Gateavisa nr. 1, 1999. Denne saken blir vi ikke ferdig med så lett. Like greitt derfor å ta en repetisjon – med en demonologisk approach.04.02.08 Mer overgrepshysteri. - Av Ole Texmo, FMO
Fagperson Inge Nordhaug hevder om overgrepspåstander som gjelder barn: ”1 falsk mot 100 falske negative”. Men han sier ikke hvordan han som fagperson kan hevde slikt. Lite lite som Voldtektsutvalget gir belegg for påstanden om at ”kun 1 av 100 voldtekter blir pådømt”. Kan dette hysteriet fortsette uten at fagmiljøer og justisvesen går på en ny kraftig schmell?29.01.08 Høyt konfliktnivå og manglende samarbeid” - (Malvikbladet 31.01.08)
Slike begrunnelser synes å være vanlige når rettsapparatet skal hvitvaske barnebortføringer både nasjonalt og internasjonalt. Les om Kjell Schevigs kamp for å beholde kontakten med datteren. Men retten går aldri inn på årsakene til konfliktene, hvem av partene som posisjonerer seg slik at konflikt kan påberopes. Langt mindre går man inn på samarbeidsbetingelser når mødre har tilegnet seg makten etter selvtekt. Fedres kamp om barna er vesentlig en kamp mot håpløst uredelige systembetingelser.22.01.08

Den moderne feministens grådighet -Av Kjell Schevig, Forum for Menn og Omsorg (FMO)
Tenk deg at en norsk mor opplever at hennes marokkanske eksmann tar med seg barna til Marokko uten morens viten og vilje. Etter en stund kommer det krav fra NAV om barnebidrag. Når moren ikke kan eller vil betale kommer namsmannen og trekker henne i lønn og sender penga til Marokko. Les mer om barn som er bortført til utlandet på Bortført.no.22.01.08

Hva vet vi om vold i nære relasjoner -Av Jørgen Lorentzen (Klassekampen 18.07.05) 

”Oppslag om at 100 000 barn lever i voldelige forhold er nesten latterlig bruk av statistikk”, skriver denne mannsforskeren som selv har produsert tilsvarende tall om voldelige menn – uten empirisk belegg. Tilfeldighetene ville at Ole Texmos artikkel om kjønnskrig på norsk og svensk ”It cant happen here” stod på trykk i Dagbladet samme dag – 18.07.05.  Lorentzen er medlem av BLDs barnelovutvalg og Karitas mannspanel. Han definerer seg som feminist og signalene fra barnelovutvalget tyder på at han ser det som gunstig for sin karriere å stemme ned delt omsorg i denne omgang.16.01.08

Mannspanel uten menn -Av Ole Texmo, FMO (Moss-avis.no 14.01.08) 

Mannspanelet kan ikke ha satt seg inn i barnelovens ulikeverdstenkning hvor balansen mellom rett og plikt er asymmetrisk i fars gjennomførte disfavør.09.01.08 Ikke nødvendigvis 50/50 -Av Øivind Østberg, Advokat (Aftenposten 07.01.08)
På andre områder, hvis man konstaterer en kritisk situasjon, spør man hva som må endres. Men her er både Barneombudet og andre profesjonelle med barn som ansvar, mest opptatt av å fortelle oss hva som absolutt ikke må endres. Skriver advokat Øivind Østberg.09.01.08 Mannspanel uten baller -Av Jack Wang (Tønsberg blad 08.01.08)
Kravet om delt omsorg baserer seg ikke på pompøs retorikk, men på det faktum at jo mindre det er å krangle om, jo mindre krangles det, skriver Jack Wang06.01.08

Ikke avvis nye omsorgsløsninger  - Av Morten Bremer Mærli, minimumspappa (Aftenposten 06.01.08) 
Betimelig spørsmål fra barnefar: Barneombudet må komme ut av skapet og fortelle oss at ”barnets beste” betyr oppvekst hos mor. Barnefaren er freds- og konfliktforsker i det sivile: Velkommen til Norge, verdensmester i fredsmekling.
  

 

 


Artikler og innlegg som benyttes er ikke nødvendigvis i samsvar med redaksjonens syn.
© 2001 - 2008Forum for Menn og Omsorg (FMO)