Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Arkiv 2006

 
30.11.06 ”Likeverd eller konflikt?” - Kjære Karita del 2 - Av Heidi Renate Bahr
Det nærmer seg nå ettårsdagen (23.12.05) for barne- og likestillingsministerens utsagn om at hun vil gå inn for delt omsorg som hovedregel i Barneloven. Men hva skjer? Er barnelovsystemet blitt mindre konfliktskapende i tiden med Karita som fagstatsråd?
 
13.11.06 Det beste for barnet er likeverdige foreldre - Av Einar Nyaas, leder av Foreningen Menn og Omsorg
Tradisjonelt har tilhengere av delt omsorg som lovens normative utgangspunkt i visse politiske miljøer vært assosiert med fedreorganisasjoner og ”fedres rett” til samvær. Synet på at barnet kan tenkes å være tjent med et juridisk og psykologisk likeverd mellom foreldrene, synes ikke å ha nådd frem i disse miljøene. Ikke minst Norsk psykologforening, som i forbindelse med behandlingen av Brustads lovforslag ikke bare uttalte seg negativt om delt omsorg, men som også stilte seg negativt til foreldrenes selvstendige avtalefrihet om dette. Man kan spørre seg om hvilke ideologier som ligger bak.
 
13.11.06

Mannskamp på avveier - Av Ole Texmo
Menn må oppføre seg som menn. Kampen om offerrollen overlater vi til feministene. Hvem som undertrykkes mest av kvinner og menn er mindre interessant. Undertrykkelse av nyanserte meninger i medieoffentligheten derimot.

 
28.10.06

Kjære Karita: Åpent brev til statsråd Karita Bekkemellem - Av Heidi R. Bahr
Bidragsreglene rammer ikke bare menn. En mors historie viser at vi først og fremst har å gjøre med systemfeil. Likestilling er også et spørsmål om hvordan barn rammes under ulike omsorgsregimer. Hvorfor mener for eksempel TI at samværsutgifter er mindre viktige enn, eller unntatt fra, underholdsutgifter til barn?

 
06.03.06 Mødrehegemoni og Barnelov - Av Einar Nyaas, FMO - (Nordlys)
Frilansskribent Janniche Brustads innlegg «Skadelig samvær» i Nordlys 2. mars, inneholder såpass feilaktige påstander om samværsretten og lovgivning, at dette må bli imøtegått. Les også Samværsrett, ikke nødvendigvis til barnas fordel av Janniche Brustad, Barn og fornektelse av Kari Reine og Hvem fornekter hva? av Einar Nyaas.
 
09.02.06

Innavl i forskningen - Av Geir Levi Nilsen - (publisert i VG 25. januar 2006)
Mange tror at forskning er nøytral og objektiv. Hvis man f.eks. ser på overgreps- og incestforskningen vil man finne at denne type forskning er
kuppet av feministisk ideologi og mannshatende tilnærminger.

 
09.02.06Når mor må dele på barna - Av Einar Nyaas, Forum for Menn og Omsorg
Elin Sollid i Aleneforeldreforeningen gir i Dagbladet 31.12 uttrykk for sin skepsis mot delt bosted for barna etter samlivsbrudd. Det argumenteres med at vi har lite kunnskap om hvordan ordningen fungerer, at dette er et også er et "krav" fra menn som vil styrke fedres rettigheter, og ikke minst at man "ignorerer fagfolks syn på saken" og "setter foreldreretten foran barnets beste".
09.02.06Foreldresamarbeid til barnets beste - Av Anders Dahlén
Barneloven er normgivende og sender ut kraftige signaler hvordan samfunnet ønsker at foreldrene skal forholde seg til sine barn. Hvis barneloven tar utgangspunkt i normale kjærlighetsfulle foreldre som elsker sine barn, er delt omsorg etter samlivsbrudd naturlig for de aller fleste foreldre.