Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Arkiv 2005

 

31.12.05

 

Når forskning misbrukes - Av Ole Texmo
Amnestys har i høst ført en reklamekampanje, ”Velkommen til Norge”, hvor det hevdes at hver fjerde norske kvinne utsettes for mishandling, blir voldtatt eller slått i hjel. Kampanjen baserer seg på misbruk av forskning, skriver Ole Texmo i denne kronikken, som tidligere har vært publisert på forskning.no, men som av ukjente grunner nå har blitt fjernet fra deres nettsider.

 

28.09.05

 

Falskhet for fall - Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg
Kampen mot familievold og fokus på seksuelle overgrep mot kvinner og barn, er i beste fall legitim. I verste fall er det dårlig skjult kjønnskamp og feministisk ideologi i kombinasjon med visse faggruppers behov for markedsandeler og anerkjennelse.
 

12.09.05

 

 

 

 

 

Hvilke politiske partier er det egentlig som ved lov ønsker å likestille far med mor etter samlivsbrudd?
Vinnerne er Fremskrittspartiet, Demokratene og Det Liberale Folkeparti. Dårligst ut kommer Høyre og Senterpartiet.....

Kommentar til FMOs spørreundersøkelse blant politiske partier - Av Ole Texmo, FMO

Høyre, foreldreansvaret og fedrene - Av Ole Texmo, FMO (publisert i Romerikes Blad aug. 2005)
Fedres kamp for å oppnå rettigheter på linje med mødre, føres på mange fronter - med varierende imøtekommenhet. Les også SV og Barnelovens ånd

Les også svarene Foreningen 2 Foreldre har mottatt fra politiske partier på sine spørsmål (nederst på siden).

Hva har politikerne og partienes programmer å si om barnevernet? - (Barnas Rett)
I anledning stortingsvalget 2005 har Barnas Rett samlet artikler, uttalelser, utdrag fra partiprogram mm. som kan guide velgere som er opptatt av større rettssikkerhet i barnevernssaker.

 

25.08.05

 

Likestilling er best for barna - Av Anders Dahlén (Dagsavisen)
Det har blitt reist kritikk til likestillingsombudets forslag om å innføre likestilling i barneloven. Det hevdes at hennes forslag overkjører barns rettigheter og ikke er til barns beste.
 

 

12.08.05

 

Kunnskapsløshet over alle grenser - Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg (FMO)
-Samlivskurs for homoer og kurs for menn som skal lære å forstå kvinner, skal slike tiltak ha prioritet foran kunnskapstilegnelse om barnelovens forutsetninger?

 

05.08.05

 

Aleneforeldre på ville veier - Av Anders Dahlén
Styremedlem i Aleneforeldreforeningen, Kari Reine, er på ville veier når hun angriper likestillingsombudets forslag om å innføre reell likestilling i barneloven og dermed likeverd i synet på mann og kvinne som omsorgspersoner for egne barn.