Barns rettighet

Denne siden handler om barns rett til to foreldre og problematikken hvorfor mange barn mister kontakt med en oppegående kjærligsfull forelder, som oftest sin far. De aller fleste barn er like glade i sine foreldre, uavhengig om foreldrene er gift, samboende eller om de bor hver for seg. Lovverket må derfor innrettes slik at barnets rett til sine to foreldre til enhver tid blir ivaretatt best mulig. Dette blir ikke gjort i dagens system og lovverk.

Motstanden mot delt omsorg  Eneforeldredogmen hos fagfolk
Innskrenkning av samværsretten mellom barn og fedre Et mangfoldig syn på mannsrollen
Samværsretten for barn og fedre   (Tidens krav - Jan 2005) Er menn mer voldelige enn kvinner?
Samvær til besvær  (Aftenposten - Mai 2005) Samværsbarn er like mye verd  (Nationen - Apr 2005)
Rettsapparatets uvilje til selvkritkk  (rettsnorge.no - Jun 2005) Aleneforeldre på ville veier (GD - Jul 2005)
Jeg respekterer kvinnen, derfor er jeg ingen feminist (Fett - Juni 2005) Samværssabotasje   (Varden - Aug 2005)
Negativt syn på fedre (sfm.no - Aug 2005) Likestilling er best for barna  (Dagsavisen - Aug 2005)
Veien til likestillingsparadis er lang  (Varden - Sept 2005) Amnestys virkelighetsforståelse?  (Dagbladet - Okt 2005)
Mannsdagen - gi menn mulighet til å være pappa!  (7. Okt 2005) Amnestys avsporing  (Dagbladet - Okt 2005)
Debatt: Kjønnskamp eller likestilt paradis  (Fett nr.3 2005) Kamp mot vold i likestillingens navn  (Des 2005)
Foreldresamarbeid til barnets beste  (Feb 2006) Falske beskyldninger om overgrep ødelegger liv  (Nov 2006)
Samværsretten er ikke automatisk  (VG - nov 2006) Barneombudet synser   (VG - Des 2006)
Barneombudets betenkelige utspill   (Aftenposten - Feb 2007) Fagfolk og delt omsorg (Dagsavisen - Feb 2007)