Er menn mer voldelige enn kvinner?

Av Anders Dahlén, Forum for Menn og Omsorg (FMO)


Det er konstruert i media et bilde om at mannen er av natur voldelig og brutal. Artikler i media bruker uttrykk som ”toppen av isfjellet” og ”store mørkertall” for å antyde at det er mange flere menn som er voldelige en de som faktisk blir anmeldt. Det finnes ingen grunnlag i statistikken som sier at alle anmeldelser om vold fra en mann er reelle, like lite som det finnes grunnlag å si at alle anmeldelser er falske. Hva som er sannheten bak en anmeldelse om vold, utført av en mann, kan således hverken bekreftes eller benektes med grunnlag av statistikk. Men sannsynligheten at det finnes falske anmeldelser i statistikken kan ikke utelukkes.

Det finnes mange menn som har anmeldt en kvinne til politiet uten at de har blitt tatt på alvor. Det finnes sågar eksempel på at når en mann har gått til politiet for å anmelde en kvinne så har politiet blånektet å ta imot anmeldelsen og bedt mannen forlate stasjonen. Det finnes også eksempel på at anmeldelser er blitt henlagt meget raskt uten at politiet har gjort noen som helst etterforskning, tross at det kan bevises av mannen at kvinnen har utøvd vold. Det hersker uten tvil et syn i samfunnet om at en mann som blir utsatt for vold av en kvinne (psykisk eller fysisk) blir sett nedlatende på, eller latterliggjort (såkalt tøffel). Dette syn besitter dessverre også mange politifolk med følgende resultat at mannen ikke blir tatt på alvor. Dette faktum kommer ikke med i noen statistikk, og bidrar dermed å gi et skjevt bilde av at majoriteten av all vold som utøves i familien, blir gjort av menn.


Det eksisterer en forskning i Norge om vold og krenkelser i unge menneskers parforhold (Pape, 2003), som vitner om at flere kvinner enn menn utøver vold i parforhold. Forskningen viser at 6 % av kvinner og 4 % av menn utøver vold i parforhold. I rapporten fremkommer det også at blant de kvinner som angriper sin partner så gjorde det med den visshet om at menn flest er sosialisert til å avstå og utøve vold mot kvinner. Derfor var de heller ikke engstelige for gjengjeldelse fra partnerens side. Dette indikerer at mange menn lar være å «ta igjen».

Slutord i forskningen sier:

At menn i minst like stor grad som kvinner synes å bli rammet av den type partnervold som er relativt utbredt og mindre alvorlig, gir uansett grunn til ettertanke. Fenomenet bryter med etablerte forestillinger om kjønnstypiske samhandlingsmønstre, og stemmer heller ikke overens med dokumentasjon for at menn generelt sett er mer fysisk aggressive enn kvinner.”

 

Jeg etterlyser av media en mer balansert journalistikk, som belyser det faktiske forhold bland folk flest. Alt fra små fortredligheter som oppstår i et parforhold, til de mer grove tildragelser. Det er ikke så ensporig at det alltid er en mann som står bak all vold som utøves i familien.

 

Skrevet 3. februar 2005