Samværsretten er ikke automatisk

Av Anders Dahlén

Hvis en mann får barn med en ugift kvinne så har barnet ikke automatisk rett til samvær med far hvis mor motsetter seg samvær. Far må da kreve barnets rett til samvær i domstol. Er denne ordningen til barnets beste? Statsråd Karita Bekkemellem hevder hun er for delt omsorg som utgangspunkt i loven, men likevel så gikk hun imot familiekomiteen i februar d.å. når de ønsket å innføre et minstesamvær i barneloven. Hvordan har hun da tenkt seg at delt omsorg skal være utgangspunkt i loven, når hun ikke en gang er villig til å gi far og barn automatisk rett til samvær? Kan vi stole på Karita Bekkemellem at hun skal kjempe for menn og barn og likestilling?