Fagfolk og delt omsorg

Av Anders Dahlén, Forum for Menn og Omsorg (FMO)

Det er bred politisk enighet at barn har best av mest mulig samlet foreldrekontakt. Å innføre delt omsorg som utgangspunkt i barneloven vil dermed gi uttrykk for det samme.

De fleste fagfolk er dog motstander til delt omsorg, og hevder bastant at det ikke er til barnets beste. Ofte kan en lese at fagfolk advarer mot lovpålagt delt omsorg. Det er full avtalefrihet for foreldre å bestemme hvilken omsorgsløsning man vil ha, og slik skal det fortsatt være. Å innføre delt omsorg som norm i loven er således ikke det samme som å innføre lovpålagt delt omsorg til alle - som mange feilaktig tror.

Barneloven har i dag som utgangspunkt at én forelder skal være primær-omsorgsgiver og den andre skal være samværsforelder annenhver helg. Er det til barnets beste at mange blir påtvunget en slik ordning?

At fagfolk ikke ser at denne skjevheten gir grobunn til konflikt, er meget forunderlig. Og alle er enige om at det er konflikt mellom foreldrene som ikke er bra for barn. Delt omsorg som norm betyr at man ser på begge foreldre som likeverdige omsorgspersoner for sine barn - noe mange fagfolk dessverre ikke gjør.

 

 

Publisert i Dagsavisen 28.02.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor