Barneombudet synser

Av Anders Dahlén

 I Aftenposten 21.12.06 sier barneombudet at: ”Små barn må ha ett hjem”. Han hevder at delt bosted skaper problem for små barn. At barn fra 1 år tilbringer hele dagen i en barnehage er åpenbart helt greit. Det viktigste er - i følge barneombudet - at barnet har ett hjem, ellers skaper det forvirring og resignasjon hos barnet. Overnatting synes å være stikkordet. Han sier videre at: ”Det er vanskelig å forutse virkningen av en generasjon pendlerbarn”, og avslører dermed at han bare synser med sine utsagn. Det besynderlige er at en annen såkalt ekspert, Frode Thuen som også er psykolog, i VGs helgbilag 18.11.06 uttalte: ”Det finnes ingen forskning som viser at små barn tar skade av delt omsorg ”. Hvem skal vi da stole på? Er det ikke på tide at media innser at deres bruk av såkalt ”eksperter” ikke bringer faktisk viten og kunnskap inn i debatten om delt omsorg – bare synsing.


Publisert  i VG  28.12.06